Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 41 Wszystkich: 196416


WX: SQ5DCP, SQ5SUI, SQ5OUZ-1, SQ5OUZ-8

APRS:static, info

AKCJA DYPLOMOWA 2021

 Informujemy,
 w 2020 roku dodaliśmy sesję na falach krókich i cyfrowe mody, 
 rozwijąjąc akcję zapoczątkowaną 
 przez Silent Key Adam SQ5PET  ŁĄCZNOŚCI PRZEZ CAŁĄ POLSKĘ 

 W 2021 roku wzbogacamy o proste zasady - jeden punkt za jedno QSO w każdej sesji,
 czyli robimy jedno QSO w danej modulacji (modzie).

UPDATE!!!
pod tym linkiem znajduje się baza wyników w pliku tekstowym www.hf.radom.pl/ad2021/ad2021.log
organizacja: !AD2021_(numer sesji)_(skrót nazwy sesji)_(znak osoby prowadzącej sesję) oraz po przecinkach znaki osób biorących udział w tej sesji.
www.hf.radom.pl/ad2021/index.php generuje listę, kopia pliku php http://www.hf.radom.pl/ad2021/index.txt


Będą dwie kategorie premiowane:
- za największą ilość uzyskanych punktów w jednej sesji.
- za największą ilość uzyskanych punktów łacznie we wszytkich sesjach.
A w każdej z kategorii będą premiowane pierwsze trzy miejsca Statuetką Akcji Dyplowej 2021*
Każdy uczestnik, który uzyska powyżej 20 punktów otrzyma Dyplom w formie elektronicznej.
Do akcji dyplomowej zaliczamy cztery sesje głosowe oraz sesje przeprowadzoną modem FT8, natomiast widząc bardzo duże zainteresowanie innymi emisjami zachęcamy do prób.

Z uwagi na rywalizację, jako operatorzy będziemy przestrzegać ramowego czasu łączności.
Oczywiście inne łączności też przeprowadzimy, ale poza akcją dyplomową.
 
*) Statuetka projekt wstępny [FOTO1, FOTO2, STL(3D), kod grafiki OpenSCAD]

SP5CWC, SQ5RIQ, SQ5AKY, SP5IDR, SP5LOT>


 •  WTOREK   08 CZERWCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 23)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SP9TTN, SP2FTL, SP5IDR, SP5BWN, SQ8CHI, SQ8JIX, SP5UAO, SP5X, SP5JTO, SQ2M, SQ8SEP, SQ4PAP, 3Z4AI, SQ5PE, SP5JK, SP8WH, SP5GOH, HF5P, SP7MTU, SP5CWQ, SQ5AAJ, SP8GPM, SP5CWC, SP5L, SP5POT, SQ9EZE, SP5KF, SQ8PKI, SP7HO, SP5MRK, SQ8LUN, SQ5AM, SQ8KJC, SQ3LVC.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SQ5JUT, SP5JTO, SP5XVS, SQ5PE*, SP5BWN, SP5UAO, SQ5AM*, SP7MTU, SP5EIG, SP5IDR, SP7HO, SQ5PTZ*, SQ5SUI, SQ5NWB, SQ5AKY, SP5GOH, SQ8JB, SP5JK*, SP5CWQ, SP5GO, HF5P, SP6RVW/5, SP5QWE, SQ8ISS, SP5L*, SP5POT*, SQ8PKI.
  |* - Stacja MASR | /p lub /QRP

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5BWN, SP5JTO, SQ5AM, SQ8SEP, SQ5AKY, SQ8PKI, HF5P, SP5GOH, SP5JK, SQ5PE*, SP5CWC, SQ5JUT, SP5XVS, SP5UAO, SP5TWG, SP5GO, SQ8JB, SQ5NWB, SP5CWQ, SO5CAL.
  |* - Stacja MASR | /p lub /QRP

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SQ5AM, SP5JK, SP5XVS, SQ5PE, SP5EIG, SP5CWC, SQ5SUI, SP5UAO, SQ8PKI, SQ5AKY, SP7MTU, SQ5JUT, SP7HO, HF5P, SQ8ISS, SQ8SEP, SP8KP, SP5CWQ, SQ7HQZ, SP7TSA, SQ5NWB.
  | NOWY ZNAK

   21:45 - 22:00 QRG 144.174
   "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5SUI, SQ5AM, HF5P, SP7MTU, SP5JK, SQ5PE, SP7HO, SQ5AKY, SP5TD.
  | NOWY ZNAK

 •  WTOREK   01 CZERWCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 22)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SP5JTO, SP5UAO, SP5CWQ, SP5BWN, SP5IDR, SP7MTU, SP5TWG, SQ5PE, HF5P, SQ8PKI, SQ4PAP, SQ5RS, SQ5PTZ, SP5POT, SP5L, SQ8JIX, SP5CWC, SP1HHF.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5PTZ*, SP5POT*, SQ5JUT, SP5UAO, SP5SO*, SP5IDR, SP7MTU, SP5UNL, SP5PDA, SQ5PE*, SQ5N, SP5BWN,  SQ5NWO, SQ5SUI, SQ5AKY, SP5CWQ, HF5P,  SP5GO, SQ8JB, SQ8PKI, SP7HO, SQ5RIQ, SP5L*, SP5BRD.
  |* - Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SQ5PE*, SP5BWN, SP5JTO, SQ5PTZ*, SP5POT*, SQ5N, SQ5JUT, SP5IDR, SP5UAO, SQ8PKI, SP5OXF, SQ5NWO, SQ5GZ, SP5TWG, SQ5AKY, SQ8JB, SP5CWQ, HF5P, SP5GO, SP5CWC.
   |* - Stacja MASR

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SQ5N, SQ5PE, SP5JTO, SQ5SUI, SQ5AKY, HF5P, SP7HO, SP7MTU, SP5CWC, SP5CWQ, SQ8PKI, SQ5GZ, SQ4PAP, SP7TSA, SP5BRD.

   21:45 - 22:00 QRG 144.174
   "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  HF5P, SO4ATA, SP7HO, SP7MTU, SQ5SUI.

 •  WTOREK   25 MAJA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 21)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.750 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SQ3OPC, SQ8RMX, SP2CQF, SQ5FWR, SP7HO, SP5IDR, SP5TWG, SP7MTU, SQ8PKI, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5MK, SP5UAO, SP5CWQ/qrp, HF5P, SP8RG, SP5LOT, SO5CAL, SP5JK, SQ8PKG, SP5LOD, SQ7LRF, SQ5ABQ, SQ5EXY, SQ5TK, SQ4PAP, SP5CWC, SQ4CVJ, SQ8JIX, SQ5ABG, SP5JTO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SP5LOT*, SQ5PTZ*, SP5POT, SO5CAL, SQ5JUT, SO5TC*, SP5JTO, SP5GDX*, SP7MTU, SP5UAO, SP5IDR, SQ5TK*, SQ5LS, SP5BWN/qrp, SP5GO/qrp, SP5SLT, SP5CWQ/qrp, SQ5EXY, SP5JK*, SQ5GRP*, SQ8PKI, SQ5AKY, SQ8JB, SP7HO, HF5P, SQ5NWB, SP5XVS, SQ5RIQ. |* - Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5PTZ, SP5POT, SP5XVS, SQ5JUT, SO5CAL, SP5UAO, SQ8PKI, SQ5AKU, SP5JK, SQ5NWB, SQ5TK*, HF5P, SP5GO, SP5CWQ, SP5TWG, SQ8JB, SP5CWC, SP5BWN |* - Stacja MASR

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SP5UAO, SQ5AKY, SP5JK, SP7HO, HF5P, SQ5TK, SQ8PKI, SP7MTU, SP5XVS, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5NWB, SP5CWC.

   21:45 - 22:00 QRG 144.174
   "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP7HO, HF5P, SP7MTU, SO5TC, SP5IDR, SP5CWQ, SP5JK.

 •  WTOREK   18 MAJA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 20)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SESJA ODWOŁANA!!!

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SQ5JUT, SP5XVS, SQ5PE*, SP5IDR, SO5CAL, SP5SO*, SQ5NWB, SQ5EXY, SQ5TK*, SP5UAO, SP5BRD, SQ5SUI/qrp, SP5GO/qrp, SQ5NWA, SP5JK*/qrp, SQ8JB, SP5JTO, SQ5JUV, SP5L*, SP5POT, SQ5RIQ, SP7HO, SP5CWQ/qrp, HF5P/qrp. | *- Stacja MASR

  Filmik: https://youtu.be/xsOOuQYg4Jw

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SP5JTO, SQ5NWB, SP5UAO, SQ5JUT, SO5CAL, SQ5PE*, SP5CWQ, SQ8JB, SQ8PKI, SP5CWC, HF5P, SP5XVS, SP5GO, SP5TWG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SQ5SUI, SQ5PE, SP5BRD, SQ8PKI, SQ5TK, SQ7RKI, HF5P, SP5JK, SP5XVS, SP5CWQ, SP7MTU, SP7HO, SP5UAO, SQ5JUT, SP5CWC, SQ4PAP, SQ5NWB.

   21:45 - 22:00 QRG 144.174
   "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP5JK, HF5P, SP5CWQ, SP7MTU

 •  Przewidujemy specjalne akcje związane z "AKCJĄ DYPOMOWĄ 2021", 
   szczegóły wkrótce. Odwiedzajcie stronę i kręćcie gałami !!! 


   WTOREK 
  11 MAJA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 19)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5JK, SQ7CGN, SP7KED, SP5JTO, SP7MTU, SQ4PAP, SQ8PKI, SQ5AM, SQ5GZ, SP7HO, SP5CWQ/qrp, 3Z4AI, SP6LZA, SQ7PGW, SP5ITO, SP5HOC, SQ5TDZ, SQ9ANT, SQ5WJ, SP5L, SP5POT, SP1L, SP5UAO, HF5P, SP6DWB, SP1UJK, SP5CWC, SP5BWN, SQ8SEP, SP7ATU, SP9TBT.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SQ5JUT, SP5JTO, SP5XVS, SQ5AM*, SQ5PTZ/p, SP5POT, SQ5PE*, SP7HO, SP5UNL, SP5UAO, SP7MTU, SQ5GZ, SQ5GRP*, SQ5RID (SP5SD), SP5LOT, SP5GOH, SP5CWQ/qrp, SP5GO/qrp, SP5L, SP6RVW/5, SQ8JB, SP5BWN, SQ5SUI/qrp, 3Z4AI, HF5P/qrp, SQ8SEP, SQ5RIQ. | * - Stacja MASR

  FILMIK: https://youtu.be/KT0mVlL2cA8 /rejestracja SQ5RIQ KO01OJ

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5BWN, SQ5AM*, SP5XVS, SP5UAO, SP5JTO, SQ5JUT, SQ8SEP, SQ5AKY, SP5GO, SQ5PE*, SP5CWQ, SQ8PKI, SP5CWC, SQ8JB, SP5TWG, SO5CAL.
  | * - Stacja MASR

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  Andrzej nieobecny.

   21:45 - 22:00 QRG 144.174
   "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  HF5P, SQ5AKY, SQ5SUI, SP5CWQ, SP7MTU

 •  WTOREK  04 MAJA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 18)
  [ARCHIWUM ŁĄCZNOŚCI oraz ZASADY AKCJI DYPLOMOWEJ 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.742 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SO5CAL, SP5IDR, SP5JTO, SP5UAO, SQ8SEP, SP7MTU, SP5JK, SQ5AM, SQ4PAP, SP5HOC, SP7HKO, SQ5PTZ, SP5POT, SP5CWC, SP5GOH, SP9CIE, SQ8JIX, 3Z4AI, HF5P, SP1UJK, SP7HO, SP5L, SQ5N, OM0AJA, SP5CWQ/qrp, SQ5RID, SQ2GCO, SQ5EXY, SQ8RAU, SQ8LUN, SQ4CVJ, SP6DWB.

  FILMIK: https://youtu.be/s10vt2E3N2c

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SQ5PTZ*, SP5POT, SQ5JUT, SP5JTO, SP5SO*, SP5IDR, SP5UAO, SO5CAL, SQ5N, SQ5TK*, SP5GOH, SP5CWQ/qrp, SP7MTU, SP5JK*, SP5L*, SP7HO, HF5P/qrp, SP6RVW/5/qrp, SQ5RID, SQ5AKY, SQ5AM*, SQ8JB, SQ5NWO/qrp, SQ5PE*, SQ5RIQ. | * - Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5PTZ*, SP5POT, SQ5AM*, SQ5JUT, SQ5N, SQ5NWO, SP5OXF, SP5UAO, SQ5AKY, SQ8PKI, SQ5PE*, SO5CAL, SQ8SEP, HF5P, SP5JK*, SP5CWC, SP5TWG, SQ8JB, SP5CWQ/qrp. | * - Stacja MASR

  FILMIK: https://youtu.be/pwcEin5fmE0

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SP5JTO, SQ8PKI, SQ5AKY, SQ5PE, SP5UAO, SP5JK, SP7HO, HF5P, SQ8SEP, SP5CWQ/qrp, SQ5JUT, SP5CWC.

  FILMIK: https://youtu.be/Z0pvy8Q_RNA

   21:45 - 22:00 QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>    WTOREK  27 KWIETNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 17)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5UAO, SP5AMN, SO5CAL, SP5JTO, SQ5LNJ, SQ8PKI, SP5JK, SQ4PAP, SQ8JIX, SQ5PTZ, SQ7CGN, SP7KED, SP5HOC, SQ5PE, SP5TWG, SP5BWN, HF5P, SQ9DXT, SP5CWQ, SP3POB, SQ6ILJ, SQ7PA, SP5L, SP5POT,OM0MR, OM3KAH, SQ5AAJ, SP5RZM, SP7MTU, SQ7WOJ, SP5CWC, SQ2M, SP7HO, SP1HHF, SQ3TKZ.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5JUT, SQ5PTZ*, SP5POT, SO5CAL, SP5SO*, SQ5PE*, SP5UAO, SP5IDR, SQ5GRP*, SQ5AAJ, SP5JK*, SP7HO, SP5GO/qrp, SQ5SUI/qrp, SP5UNL, SP5BRD, SP5CWQ/qrp, SP5BWN, HF5P/qrp, SP5UG, SQ5RIQ, SP5L*, SQ8JB, SQ5AKY, SQ5N. | * - Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SP5BWN, SP5CWC, SP5UAO, SP6RVW, SQ8AL, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ5PTZ, SP5POT, SO5CAL, SP5JTO, SQ5PE*, SQ5JUT, SQ5N, HF5P, SQ5AKY, SQ8JB, SP5TWG, SP5CWQ, SP5GO, SP5JK. | * - Stacja MASR

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SQ8SEP, SQ5PE, SP5JTO, SQ5AAJ, SP5JK, SP5UAO, SQ5N, HF5P, SQ8AL, SQ5AKY, SQ4PAP, SP5CWQ, SP7HO, SP7MTU, SQ5JUT, SQ5SUI.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  PRZEPRASZAM. NIE BĘDĘ MÓGŁ PROWADZIĆ DZISIAJ SESJI FT8. /SP5LOT

 •  WTOREK  20 KWIETNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 16)

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5UAO, SP5JK, SP5BWN, SP8LNK, SQ8JIX, SP5IDR, SP5JTO, SQ7NLD, SQ5AAJ, SQ4PAP, SO5CAL, SQ8LUN, SQ7CGN, SP4XDC, SP5RZM, SQ5LNJ, SP5TE, SP5L, SP5POT, SP6OEP, SP7HO, SP2FTL, SP3NK, SQ5LS, SP5CWQ, SP8XXE, 3Z4AI, SP7MTU, SQ8OLL, SQ5PE, SP1DA, SP7OGR, HF5P, SQ2M, SP5LOT, SQ6RKR, SP5CWC, SQ5PTZ, SQ7DCB, SQ8SEP.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5PTZ*, SO5CAL, SQ5JUT, SP5BWN, SP5UAO, SP5IDR, SP7MTU, SQ5TK/m*, SP5JK*, SQ5PE*, SQ5AAJ, SQ5LS, SQ5GRP*, SP5BRD/qrp, SQ8SEP, SP5CWQ/qrp, SP5L*, SP5POT, SP5GO/qrp, SQ5AKY, SP7HO, SQ8PKI, SQ8JB, HF5P, SQ5WH, SQ5AM*, SP5TE, SQ5RIQ.
  | * - Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5PTZ*, SQ5PE*, SO5CAL, SP5BWN, SP5LOT*, SQ5AAJ, SQ8PKI, SP5UAO, SQ8SEP, SQ5AKY, SP5CWQ/qrp, HF5P, SQ5JUT, SP5CWC, SP5GO/qrp, SQ8JB, SP5TWG, SP5JK, SQ5WH, SP8ALT, SP5POT, SP7MTU, SQ5TK/m*
  | * - Stacja MASR

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5BRD, SP5JTO, SQ5PE, SQ5LS, SP5WND, SP5LOT, SQ8SEP, SP7HO, SP5JK, HF5P, SP5CWQ, SP5UAO, SQ5AKY, SP5RLZ, SQ5WH, SP7MTU, SP5XVS, SQ5AM, SP5CWC, SQ5JUT, SP5RAV.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ7BQC, SP7MTU, HF5P, SP5CWQ.

 •  WTOREK  13 KWIETNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 15)

   20:30 - 21:00 QRG 3.740 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  3Z4AI, SP7MTU, SP5IDR, SP5JTO, SQ8JIX, SP5UAO, SQ5N, SQ8PKI, SP5JK, SQ5FM, SQ4PAP, SP5CWQ/qrp, SQ7BQC, SQ5MOG, SQ5AAJ, SP8LNK, SQ8SEP, SO5CAL, SQ8LUN, HF5P, SP7DPV, SP3IPA, SQ3LVC, SP5CWC, SQ3TKZ, SQ9RNW, SP8ILF, SP5L, SQ5PTZ, OM3YCA, SQ5KWD, SP9SVB, SO8DAN, SP7HO, SP5KF, SP5POT.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa"  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SP5JUT, SQ5AAJ, SO5CAL, SQ5N, SP5JK*, SP5UAO, SP5IDR, SQ7BQC, SQ5TK*, SP7MTU, SQ5AKY, SQ5FM, SP5GO/qrp, SP5L*, SP5POT, HF5P, SP5CWQ, SQ5RID, 3Z4AI, SQ5GRP*,  SQ8JB, SP7HO, SP5BRD, SQ5PE.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ8PKI, SP5IDR, SQ5FM, SP5UAO, SP5JTO, SQ5N, SP5CWC, SQ8SEP, SO5CAL, SP5JK, SQ7BQC, SQ5PE, SP5TWG, SP5CWQ, SQ8JB, SQ5JUT, HF5P, SP5GO, SQ5AKY, SQ5NWO. 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP5CWC, SQ5N, SP5JTO, SP5JK, SP5BRD, SQ5FM, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ7BQC, SQ5PE, SO5TC, HF5P, SP7HO, SQ5TK, SQ5RID, SQ4PAP, SP7MTU, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  Dziś sesja odwołana /info: Tomek SP5LOT

 •  WTOREK  06 KWIETNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 14)

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SQ5JUV, SP5IDR, SQ5GZ, SP7MTU, SP5JTO, SP5L, SP5POT, SP5JK, SQ8JIX, SP5BWN, SQ4PAP, SP5UAO, SQ5RID, SP5XTY, SQ5RE, SQ5AAJ, SQ5N, SQ5AM, SQ8SEP, SP5KF, SO8DAN, SQ8LE, SQ4UQ, SP9SZR, RU3GB, SP5CWQ, SP5CWC, SQ5RS, SP5HOC, SQ7CGN, SP7KED, SQ2M, SP1HHF, SQ8AL, SP1JIF, SP7HO, SQ5WH, SQ5FM, SP5RZM, SP5TWG.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5RE, SQ5JUT, SQ5PTZ*, SP5IDR, SQ5BLC, SP5JK*, SQ5AAJ, SQ5PE*, SQ5WH, SQ5LS, SP5XTY, SQ5N, SP5CWQ, SP5UAO, SP7MTU, SQ5GZ, SP5L*, SP5POT, SP7HO, SP6RVW/5, SQ5RID, SQ5RS, SP5GO, SQ5FM, SP5BWN/qrp, SQ5NWO/qrp, SQ5JUV, SQ5GRP*, SQ8JB, SQ5SUI, SP5WRN, SQ5AM*, SQ5AKY, SQ5RIQ. |* - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5FM, SP5UAO, SQ5JUV, SP5BWN, SQ5N, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5PTZ*, SQ5GZ, SQ5RE, SQ5JUT, SP5GO, SQ8SEP, SP5JK*, SQ8AL, HF5P, SQ5AKY, SQ8JB, SQ5PE*, SP5TWG, SQ5AM*, SP5CWC, SQ5NWO. |* - Stacja MASR.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SP5JTO, SP5BRD, SP5JK, SQ5PE, SQ5GZ, SQ5WH, SQ5JUV, SQ5FM, SQ8AL, SQ5AKY, HF5P, SQ8SEP, SQ5AM, SQ5RE, SP5UAO, SP5CWQ, SP7HO, SP7MTU, SQ4PAP, SQ5JUT, SP5CWC. 

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5PE, SP5JK, SP5IDR, SQ5N, SQ5FM, SP5CWQ, SQ5AKY, HF5P, SP7MTU.

 •  WTOREK  30 MARCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 13)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5JK, SQ4PAP, SP7MTU, SQ9BSA, SQ5FM, SP5UAO, SQ8PKI, SO5CAL, SP5JTO, HF5P, SO8DAN, SP5CWQ/qrp, SQ8SEP, SP8GC, SP5KF, SP5CWC, SP4KWD, 3Z4AI, SQ8PKG, SP7HO, SP9NSZ, SP9KRU, SP5L, SP5POT, SQ8AL, M0MVO, SP7SKT, SO3O.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5PTZ*, SP5IDR, SQ5LS, SQ8AL, SQ5AZZ, SQ8SEP, SQ5GRP*, SQ4PAP, SP5SLT, SP5UAO, SP7MTU, SP7HO, SP5LOT*, SQ7PA, SO5CAL, SP5JK, SQ5SUI, SQ8JB, SP5CWQ, SQ5FM, SP5L*, SP5POT, SP6RVW/5, SQ5AKY, SP5XTY, SP5GO, SQ5JUT, HF5P, SQ8PKI, 3Z4AI.
  | * - Stacja MASR; Stacja poza akcją dyplomową: SQ5RS.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SQ5PTZ, SP5IDR, SQ5FM, SP5CWQ, SP5UAO, SP5JTO, SO5CAL, SQ5AKY, SQ8AL, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ5LS, SQ4PAP, SP5XTY, SP7HO, SP5L, SP5JK, SP5CWC, HF5P, SQ8JB, SP5TWG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  dziś Andrzej nadaje z "górki rozrządowej" KO01UU
  3Z4AI, SP5LOT, SQ5N, SP5JTO, SQ5FM, SQ5SUI, SQ8PKI, SP5VJJ, SP5JK, SQ4INP, SQ4PAP, SP7HO, SP8DAJ, SQ8AL, SQ8SEP, HF5P, SP7MTU, SP5CWQ, SP5CWC, SQ8JIX.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5AKY, SP7MTU, HF5P, SQ5FM, SP5JK, SP5CWQ.

 •  WTOREK  23 MARCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 12)

   20:30 - 21:00 QRG 3.728 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SQ4PAP, SP5IDR, SP5UAO, SP7MTU, SP5JK, SP5CWQ, SQ5FM, SP5JTO, SQ8JIX, SP5CWC, HF5P, SO8DAN, SQ5PTZ, SP7HO, SP7TKM, SQ9IAB, SP9SVB, SP7RFF, SP6GTA, SQ2LYZ, SO3ALE, SQ9GL, SP5L, SP5POT, SP5HOC, SP1Z, SP5UG, SP9CIE.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SQ5PTZ*, SP5JTO, SQ5JUT, SP5IDR, SQ5AM*, SP5SO*, SQ4PAP, SP5JK*, SP5CWQ, SP7MTU, SP5BRD, SP5UAO, SP5L*, SP5POT, SP5EIG, SP5UG, SQ5NWO, SQ5FM, HF5P, SP7HO, SP5GO, SQ5AKY, SQ5GRP*, SQ8JB, SQ5SUI, SQ5RIQ. | * - STACJA MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SQ5SUI, SQ5FM, SP5JTO, SQ8AL, SQ5PTZ*, SP5CWQ, SP5UAO, SQ5AM*, SQ5AKY, SQ8JB SP5GO, SP5TWG, SQ5JUT, SQ5NWO, SP5CWC.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SQ5FM, SQ8AL, SP5JK, SP7HO, HF5P, SP5EIG, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5JUT, SP7MTU, SP5CWC, SQ5AKY, SQ4PAP, SQ8PKI, SP8ALT.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP5CWQ, SP5IDR, SP7MTU, SP5JK, SQ5AKY, HF5P, SQ5FM

   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych "MT63-2000L"   Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)

 •  WTOREK  16 MARCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 11)

   20:30 - 21:00 QRG 3.728 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5IDR, SP5UAO, SP9SZR, SQ5GZ, SQ8JIX, HF5P, SP5CWQ, SP7MTU, SQ4PAP, SP5JTO, SQ6NSM, SQ9XD, SO5CAL, SP3JHU, M0MLH/P.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SP5IDR, SQ5JUT, SO5CAL, SP5CWQ, SP5BRD, SP5L*, SP5POT, SP7MTU, SQ5LNB, SQ5PE*, SQ4PAP, SQ5GRP*, SP7HO, HF5P, SQ5FM, SP5UAO, SQ5GZ*, SQ5AKY, SQ8JB, SP5GO, SQ4STI, SP5SO*, SQ5RIQ, SQ5NBR.
  | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5FM, SP5JTO, SO5CAL, SQ5PE*, SP5GO, SP5CWC, SQ5JUT, SP5IDR, SP5CWQ, SQ5GZ, HF5P, SP5UAO, SQ5AKY, SP5TWG, SQ8JB.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SQ5PE, SQ5GZ, SQ5FM, SP5BRD, SQ4PAP, SQ5AKY, SO5CAL, SP5CWQ, SQ5JUT, SP5UAO, SP7HO, HF5P, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5FM, SQ5AKY, SQ5PE, SP7MTU, SP5IDR.

   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych "MT63-2000L"   Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)


 •  WTOREK  9 MARCA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 10)

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5UAO, SP5IDR, SQ8JIX, SP5JK, SP5XTY, SP5JTO, SP7MTU, SQ8PKI, SQ5GZ, SQ4PAP, SQ5FM, SP3TYJ, SP3POB, SQ7CGN, SP7KED, SQ6ODB, SP5CWQ, SQ8AL, SQ3WRL, SP5L, SP5POT, SP7HO, SP5BWN, HF5P, SQ5AM, SP5TWG, SP5CWC, SP1TZ, SQ5PE, SQ5RID, F8DRE, SP9CIE.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SQ5PE*, SP5IDR, SP5JTO, SP5XTY, SP5BWN, SP5JK, SQ5AM*, SP5SO*, SP7MTU, SP5BRD, SP5WND, SQ5GZ, SP5UAO, SP5TK*, SP5SLT, SQ5FM, SP7HO, SQ5JUT, SQ8PKI, SQ5RID, SP5TWG, SP5GO, SP5CWQ, SP5L, SP5POT, SQ8AL, SQ5AKY, SP6RVW/5, SQ8JB, HF5P, SQ5RIQ/qrp.
  | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SQ5FM, SQ8PKI, SP5BWN, SP5JTO, SP5UAO, SQ5JUT, SP5WND, SP5CWC, SQ5GZ, SQ8AL, SP5TWG, SP5UWU, SQ5PE, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5JK, SP5GO, SP8ALT, SQ8JB, SQ5AM. 
  SP8ALT - proszę o potwierdzenie łączności.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SQ5FM, SP5JTO, SQ5PE, SQ8PKI, SQ8AL, SP5BRD, SQ5GZ, SQ5TK, SP5JK, SQ5AKY, SQ4PAP, SP7HO, SP7MTU, SP5CWQ, SP5CWC, SP5UWU, HF5P, SP5UAO, SQ5JUT, SP8MAR.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5PE, SQ5TK, HF5P, SP5IDR, SQ5FM, SP5CWQ, SP5MTU, SQ5AKY, SP7MTU, SP5JK. WTOREK  

 •  WTOREK  2 MARCA 2021 AKCJADYPLOMOWA 2021 (sesja 09)

   20:30 - 21:00 QRG 3.741 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  US3IBX, SP5JK, SP5CWC, SP5IDR, SP5UAO, SP9JKR, SQ5FM, SP7MTU, HF5P, SQ8JIX, SP9SZR, SP5JTO, SP4SP, SQ4PAP, SP5TWG, SQ8LUP, SP7HO, SQ7LRF, SQ5AM, SQ5PE, SP5DJ, SP5L, SP5POT, SP5CWQ/qrp, SP6APM, SQ8LUN, SO5CAL.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SQ5PE, SP5JTO, SQ5PTZ*, SQ5AM*, SP5WND, SP5JK*, SP5IDR, SQ5JUT, SP5GOH, SP5L*, SP5POT, SP7MTU, SP5UAO, SP5SLT, SP7HO, SQ8JIX, SP5CWQ, SO5CAL, SQ8AL, HF5P, SP6RVW/5, SP5KS, SP8DAJ, SP5GO, SQ5EXY, SQ5FM, SQ8JB, SQ5SUI, SQ5NWO, SQ5AKY, SQ5RIQ, SP8ALT, SP5XTY.
  | SQ8LUN - po czasie | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5FM, SP5JTO, SP5JK, SO5CAL, SP7MTU, SQ5AM*, SP5KF*, SP5WND, SP5UAO, SP5GOH, SQ5AKY, SQ8AL, SP5TWG, SP5XTY, SP5GO, SQ5PE, SP5CWC, SQ5GZ, SP5CWQ, SQ8JB, SP7HO, SQ5NWO.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JK, SP5JTO, SQ5AM, SP5BRD, SQ5PE, SQ4PAP, SP5UAO, SQ8AL, SQ5FM, SP7MTU, SQ5GZ, SP8DAJ, SP7TSA, SP8ALT, SP5CWQ, SQ8JIX, HF5P, SQ5AKY, SQ5JUT, SP7HO, SP5CWC, SP9RHN, SQ7HQZ.
  (DŁUGA SESJA)
   21:45 - 22:30 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5PE, SQ5FM, SP5JK, SP5IDR, SP7MTU,SQ5AKY, HF5P, SP5IDR, SP8ALT, SP5CWQ, SQ5TK

   22:30 - 23:00 "testy modów cyfrowych "MT63-2000L"   Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)

 •  WTOREK  23 LUTEGO 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 08)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5IDR, SQ8PKI, SP5CWQ, SP7MTU, SP5JTO, SQ8RAU, HF5P, SQ8JIX, SP5JK, US3IBX.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5LOT*, SP5IDR, SQ5AAJ, SP5JTO, SQ5JUT, SP5JK, SP5GDX*, SP5BWN, SP5L*, SP5POT, SP5SO*, SP7MTU, SP5EIG, SQ8PKI, SQ5FM, SQ5SUI, HF5P, SQ5PE*, SP5GO, SP5SLT, SQ8JIX, SP5UAO, SQ5TK*, SQ5RIQ, SQ5AKY, SQ8JB, SP5CWQ, SQ5NWB, SP7HO, SQ8ALT, SP8DAJ.
  Stacja po czasie dyplomowym: SQ5GRP*. | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SQ5FM, SP5IDR, SP5BWN, SP5JTO, SP5CWQ, SP5CWC, SQ8PKI, SP5UAO, SP5L, SQ5PE, SQ5AKY, SP5POT, SQ5OMO, SQ5JUT, SP5GO, SP7MTU, SP8ALT, SQ8JB, SP5TWG, SQ8AL, SP5SLT, SQ5NWB, SQ8SEP.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JTO, SP5CWC, SP5LOT, SQ5PE, SQ5FM, SQ5SUI, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ7HQZ, SQ8PKI, SP8ALT, SQ8JIX, SP5BRD, SQ8AL, SP5JK, SP5UAO, SP7HO, SQ4PAP, SP7MTU, SQ5JUT, SQ8SEP, SQ8RMX, SQ8RAL, HF5P.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5PE, SQ5FM, SP5IDR, SP7MTU, SP5JK, SQ5AKY, SQ5SUI, HF3P, HF5P.

   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych "FTS4"   Tomek SP5LOT>
  Quick-Start Guide to Q65.pdf ] (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)
  SQ5TDW, HF5P, SQ4PAP.

 •  WTOREK  16 LUTY 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 07)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP5JTO, SP5CWC, SP7HO, SQ5FM, SP5BWN, SP5IDR, SP1HHF, SP5CWQ, SQ8PKI, SP7WQY, SP9SZR, HF5P, SP2HMM, SQ4PAP, SQ8MAR, SQ8AL, SP5GNI, SQ8JIX, SP7MTU, SQ2MHM, SP5FHF, SQ1SNV, SP8MXC, SP2PMB, SP5L, SQ5PTZ, SP8FDJ, SP5POT.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SQ5JUT, SQ5PTZ*, SP5GDX*, SP5JK, SP5BWN, SP5LOT*, SP5IDR, SQ5TK*, SQ5AM*, SP7HO, SP5L*, SP5SLT, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5FM, SQ5SUI, SQ5LS, HF5P, SP5SO*, SP5POT, SP7MTU, SP5GNI, SQ5GRP*, SQ5NWB, SQ5AKY, SQ8JB, SP5BRD, SP5GO, SP5EIG, SP5WCK, SQ5RIQ.
   | * - stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5FM, SQ5SUI, SP5BWN, SQ8PKI, SQ5PTZ, SP5IDR, SP5CWQ, SP5JTO, SP5UAO, SQ5JUT, SP5CWC, SP5TWG, SQ5AKY, SQ8AL, SP5GO, SQ5NWB, SQ8JB.

  >>> ZMIANA DŁUGOŚCI SESJI <<<
   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5JK, SQ5FM, SP5LOT, SQ5AM, SP7HO, SP5BRD, SP5JTO, SQ5SUI, SP5XAY, SP7MTU, SP5CWQ, HF5P, SQ7HQZ, SP5UAO, SQ5AKY, SQ5RIQ, SQ8AL, SQ5NWB, SQ5JUT, SP5CWC.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SQ5AKY, SQ5SUI, SQ5FM, SQ5TDW, SP7MTU, SQ4PAP, HF5P

   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (FST4)  Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)
  SQ5TDW, HF5P, SQ4PAP

 •  WTOREK  09 LUTY 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 06)

   20:30 - 21:00 QRG 3.746 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY>
  SP9OUR, SQ5JUV, SP5IDR.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5GDX*, SP5JTO, SP5BWN, SQ5JUT, SQ5PTZ*, SP7MTU, SQ5TK*, SP5LOT*, SP5CWQ, SP5L*, SQ5EXY, SQ5FM, SQ5AKY, SQ5BLC, SP5BRD, SQ8JB, SP5EIG, SP7HO, HF5P, SQ5GZ, SQ8AL, SQ5RIQ, SP5GO, SQ8PKI, SP5IDR, SQ5NWB, SP5SLT, SQ8JIX. | * - stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5FM, SP5CWQ, SP5JTO, SP5IDR, SQ5GZ, SP5BWN, SQ5PTZ, SQ8AL, SQ5NWB, SQ5AKY, SP5TWG, SP5GO, SQ5JUT, SP5CWC, SQ8JB, SQ5MRB, HF5P.

  >>> ZMIANA DŁUGOŚCI SESJI <<<
   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR>
  SP5LOT, SQ5GZ, SQ7HQZ, SQ5FM, SQ8AL, SQ8PKI, SP7MTU, SP5JTO, SQ5NWB, SP5CWC, SQ5AKY, SP7HO, HF5P, SP5BRD, SP5CWQ, SQ5N, SQ5JUT.

   21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP7MTU, SQ5FM, SP7HO, SQ4PAP, SQ5AKY, HF5P

   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (FST4)  Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)
  SP7HO

 •  WTOREK  02 LUTY 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 05)

   20:30 - 21:00 QRG 3.746 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SP8ALH, SQ5JUV, SQ5RE, SP5JTO, SQ8SEP, SP5BWN, SP5CWQ, SP5IDR, SQ8JIX, SP7MTU, SQ5FM, SP9SZR, SP7HO, SP5L, SQ8AL, SP6CPK.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC>
  SP5LOT, SQ5RE, SP5JTO, SQ5JUT, SP5BWN, SP5IDR, SP5UAO, SQ5PTZ*, SP5GDX*, SP5SO, SQ5BLC, SP5L*, SP5POT, SQ5TK*, SQ5FM, HF5P, SQ5NWB, SQ5TDW, SP7HO, SP5CWQ, SP5JEC, SQ5AKY, SP5GOH, SP5WND, SQ8JB, SP5GO, SQ5RIQ, SQ5AM. | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5FM, SP5IDR, SP5TWG, SP5BWN, SP5UAO, SQ8AL, SQ5AKY, SQ8SEP, SP5JTO, SQ5NWB, SQ5AM, SP5CWC, SP5CWQ, SQ5RE, SP5GO, SQ8JB, SQ5GZ, SP5WND.

   21:30 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR> SP5JTO, SP5BRD, SP5UAO, SQ5TDW, SQ5FM, SP5CWQ, SQ5AKY, SQGZ, SQ5JUT, SP5CWC, SQ4PAP, SP7HO, HF5P, SP7MTU, SP5LOT, SQ7HQZ. Stacje poza czasem dyplomowym: SQ8SEP, SQ8AL.
  (od przyszłej sesji od 21:20-21:45)

   ZMIANA GODZINY  21:45 - 22:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP5LOT, SP7MTU, SQ5AKY, SQ5FM

   ZMIANA GODZINY 
   22:00 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (FST4)  Tomek SP5LOT>
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)
  Udana łaczność nowym modem cyfrowym FST4 pomiędzy SP5LOT a SQ5FM

 •  WTOREK  26 STYCZNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 04)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SP9TW, SQ8JIX, SP5BWN, SP7MTU, SP5FHF, SQ5FM, SQ8PKI, SP5ZIP, SP5IDR, SQ5EXY, HF5P, SQ5CYN, SQ9OZJ, SP3XPB, SP5TLB, SQ8SEP. Stacje poza czasem dyplomowym: SP5BWN, SQ8SEP, SP9QZX, SP5CWQ/qrp.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC> SP5LOT, SQ5AM*, SQ5RE, SQ5JUT, SP5BWN, SQ5BLC, SQ5AAJ, SP5IDR, SP5GDX*, SP5WND, SQ5TK*, SP5L*, SP7HO, SP7MTU, SQ5FM, SP5JTO, SQ5TDW, SP5UAO, SP5EIG, SQ5RB, SQ5NWO, SP5GO, SQ8JB, SQ5NWB, SQ5GZ, HF5P, SQ5AKY, SQ5RIQ, SP5POT. | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> SQ5FM, SP5IDR, SQ8AL, SP5CWC, SP5CWQ, SQ8PKI, SP5BWN, SP5UAO, SQ5NWB, SQ5AKY, SQ5TDW, SP5LOT, SP5TWG, SQ8JB, SQ8SEP, SP5GO. 

   21:30 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR> SP5BRD, SP5LOT, HF5P, SP5JTO, SQ5FM, SQ5TDW, SP5CWQ, SP5UAO, SQ5NWB, SQ5GZ, SQ5JUT, SP7MTU, SP7HO, SQ5AKY, SQ5RIQ, SQ7HQZ, SQ8PKI, SQ8AL, SQ8SEP.

   21:45 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (DRM)  Tomek SP5LOT, HF5P, SQ5RB 
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ)

   22:30 - 23:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT> SP7MTU, HF5P

 •  WTOREK  19 STYCZNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 03)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SP5IDR, SP5JTO, SQ8JIX, SQ5FM, SP5BWN, HF5P, SP9SZR, SP7MTU, SP5CWC, SQ5EXY, SP1HHF, SP5CWQ/qrp, SQ4PAP, SQ8AL, SP5DJ, SP5MJB, SQ4CVJ, SQ8SEP, SQ5RGY, SQ6NDC, SP3DVO, SQ5RGY, SQ5STY.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC> SQ5TDW, SP5BWN, SP5JEC, SP5JTO, SP5EIG, SP5IDR, SQ5RGY, SP5BA, SQ5BLC, SP7HO, SP7MTU, SQ5FM, SQ5JUT, SQ5EXY, SQ5STY, SP5UAO, SQ5GZ, HF5P, SP5CWQ, SP5GO, SP6RVW/5, SP5LOT, SQ5AKY, SP5DZG, SP5GOH, SP5KS*, SQ8JB, SQ5RIQ. |*: Stacja MASR

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> SQ5FM, SP5BWN, SP5IDR, SP5CWQ, SQ5GZ, SQ8AL, SP5DZG, SQ5AKY, SQ8SEP, SP5JTO, SP5UAO, SP5GO, SP5KS*, SQ8JB, SP5CWC. |*: Stacja MASR

   21:30 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR> SQ5FM, SP5KS, SP5JTO, SQ5GZ, SQ8SEP, SP5UAO, SP5LOT, SQ5JUT, SP5CWQ/qrp, SP7HO, SQ5AKY, HF5P, SQ5TDW, SP5CWC. (Stacja poza czasem: SQ8AL)

   21:45 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (DRM)  Tomek SP5LOT
  (SESJA POZA AKCJĄ DYPLOMOWĄ) > 
   22:30 - 23:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT>
  SP5LOT, HF5P, SQ5TDW, SP7SQI, SP7MTU

 •  WTOREK  12 STYCZNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 02)

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SQ8JIX (poprawaka znaku), SP5IDR, SP5JTO, SQ8PKI, SP2WMZ, SQ5EXY, SP5CWC, HF5P, SP7MTU, SQ5CSF, SP5CWQ, SP3OLO, SP3TUT, SQ5FM, SP9SZR, SQ2M, SP2GYA, SP3EK, SP1DTZ, SQ9MDK, SQ8MAR. Stacje po czasie dyplomowym: SQ1BVI.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC> SQ5RE, SP5JTO, SQ5EXY, SO5TC, SQ5JUT, SP5GDX*, SQ5FM, SQ5TK, SP5IDR, SQ5LS, SP5UAO, SP5EIG/m, SP7MTU, SP5P, SQ5GRP*, SQ5NWO, SQ5RS, SP5JEC, SQ5AKY, HF5P, SP5CWQ, SQ5SUI, SP7HO, SP5JK, SQ5NWB, SP5LOT*, SP5GO, SQ8JB, SQ5WH, SQ5RIQ, SP6RVW/5. | * - Stacja MASR.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> SQ5SUI, SQ5FM, SQ8PKI, SP5UAO, SQ5RE, SP5TWG, SQ8AL, SQ5AKY, SP5IDR, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5NWB, SP5LOT*, SQ5NWO, SP5GO, SQ8JB, SP5CWC, SO5AD.  | * - Stacja MASR.

   21:30 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR> SP5JTO, SQ5RE, SQ5TK, SQ5FM, SQ5SUI, SP5CWQ, SP5CWC, SO5AD, SQ5AKY, SP5UAO, SQ5JUT, SQ5NWB, HF5P, SQ8PKI, SP7MTU, SP5LOT, SP7HO. Stacje po czasie dyplomowym: SO5AD, SQ8MAR.

   21:45 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (DRM)  Tomek SP5LOT>
   22:30 - 23:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT> SP5LOT, EU3AI, SP7MTU, SQ5TK, SP8MAR, SQ5SUI, HF5P.

 •  WTOREK  05 STYCZNIA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021

   20:30 - 21:00 QRG 3.738 LSB (+/- QRM, QRN) 
    Marian SQ5AKY> SQ5FM, SP7MTU, SP5CWC, SQ9JKF, SP8MAR, SP5L, SQ8JIX, SQ5EXY, SP5JTO, SQ4PAP, SQ5AN, SP5POT, HF5P, SQ5RE, SQ5TDZ, SP7TWG, SP5CWQ, SQ4KDF, SQ8AL.
   
   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM "Warszawa" 
  Daniel SP5CWC> SQ5RE, SP5L, SP5JTO, SQ5JUT, SP5IDR, SQ5FM, SP7MTU,SP5WRN, SQ5EXY, SP5EIG, SP5AKY, SP5CWQ, HF5P, SP5UAO, SQ5RIQ, SP5SO, SP5GOH, SQ8JB, SP5LOT.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> SQ5FM, SP5IDR, SP5UAO, SP5CWC, SQ5AKY, SQ8PKI, SP5GO, SP5JTO, SQ5RE, SQ8JB, SQ5NWB, SP5TWG, SP5LOT, SQ8AL.

   21:30 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H Andrzej SP5IDR> SP5UAO, SQ8PKI, SP5CWC, SP5JTO, SQ5RE, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ8AL, HF5P, SQ5JUT, SP7HO (koretka logu było SQ...), SP7MTU, SP5BRD.

   21:45 - 22:30 "testy modów cyfrowych" (DRM)  Tomek SP5LOT> HF5P, SQ5RB.
  >>>>> [Opis protokołu DSSTV - SQ5RB] <<<<<

   22:30 - 23:00 "QRG 144.174 "FT8 na 2m"  Tomek SP5LOT> SQ5AKY, HF5P, SP7MTU.