'; // ****************************** $p20 = 0; foreach ($tab_znak as $key => $val) { echo "   "; // rozwojowe zamina spacji numer pozycji lub ... if ($val<=20) { echo " $key => $val
"; } if ($val>20 && $val<50) { echo " $key => $val
"; $p20++; } // od 20 punktów linia "pogrubiona" if ($val>=50 && $val<100) { echo " $key => $val 
"; $p20++; } if ($val>=100 && $val<200) { echo " $key => $val 
"; $p20++; } if ($val>=200) { echo " $key => $val 
"; $p20++; } } // print_r($tab_znak); //stary sposobu wyświatlania wyłączony, echo 'w bazie znajduje się '.count($tab_znak).' znaków
'; //wyświetlenie policzonej ilości elementów tablicy echo $p20.' uczestników uzyskało więcej niż 20 punków (znaki czcionką pogrubioną)
'; //wyświetlenie ilości uczesników powyżej 20 punktów echo('dane surowe - www.hf.radom.pl/ad2021/ad2021.log'); echo ''; // ****************************** //koniec PHP ?>