'; // ****************************** $p20 = 0; foreach ($tab_znak as $key => $val) { echo "    "; // rozwojowe zamina spacji numer pozycji lub ... if ($val>20) { echo "$key => $val
"; $p20++; } // od 20 punktów linia "pogrubiona" else { echo "$key => $val
"; }} // print_r($tab_znak); //stary sposobu wyświatlania wyłączony, echo 'w bazie znajduje się '.count($tab_znak).' znaków
'; //wyświetlenie policzonej ilości elementów tablicy echo $p20.' uczestników uzyskało więcej niż 20 punków (znaki czcionką pogrubioną)
'; //wyświetlenie ilości uczesników powyżej 20 punktów echo('dane surowe - www.hf.radom.pl/ad2021/ad2021.log'); echo ''; // ****************************** //koniec PHP ?>