Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 26 Wszystkich: 222293


WX: SQ5DCP, SQ5SUI, SQ5OUZ-1, SQ5OUZ-8

APRS:static, info

AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA

 • 10 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 19)
  ================================================
   +++ NOWE +++ 
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania raportów odsłuchu stacji. Warunkiem otrzymania punktu za odsłuch, jest przysłanie email (adres w zakładce kontakt)
  z raportem odbioru z poprawnym hasłem, które będzie podane trzy razy podczas sesji.
  przykładowy raport: Sebastian J., ODEBRANO: WebSDR, QTH: KO01OJ lub Warszawa-Praga, NADAŁ: SQ5BLC, HASŁO: krokodyl, QRG: 144.525MHz, CZAS: 21:03, RAPORT: 59.

   +++ ZMIANA GODZINY +++ 
   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5TE, SQ8MFM, SP2SJ, SP3CMZ, SQ3GJE, SQ5MK, SP7SQM, SQ8ISS, OM0AKM, SP9KLM, SQ5EBM, SQ9EZE, SO9U, SP7BRM, SQ7WT, SP5CWQ, SQ5RS, SQ5AAJ, SP9CIE, SP5UAO, SP4FDH, SP4MAZ, SP9KTT, SP4OLP, SQ8LUN, SP8KAF, SP7MR, 3Z4AI, SP4JZ, SP3SI, SP6RVW, SQ5N, SP3JPC, OM0AJA, SP5ARE, HF5P, SP1MD, SQ3DHO, SP4TKA, SP5SZE, SP5GO, SP7HO, SP1DA, SP5MXY, SP1HHF, SQ8JIX, SQ2ODE, SQ3LVC, SP5JTO, SO8DAN, SQ8SEP, SP7JS, SP5BLI, SQ4PAP, SP5KF, SP8GPM, SQ8PIW, SQ6IUD, SQ3KNH, SP5IDR, SP3OKS, SP8WH, SQ5MOG, SP8IRQ, SP8TI.

  * VU3YFD, MK81QC / INDIA, QRG: 3.711 LSB, PASSWORD : sorry i dont know your language, 19:02, 59 
  * Marcin Pilipczuk SP3-32-202, ODEBRANO: Yaesu FT-950, antena Sirio 2016 5/8 , QTH: Drezdenko, JO72vu, NADAŁ: SQ5AKY, QRG: 3.711 LSB MHz, CZAS:20:00 , RAPORT: 59.
  * SWL SP2-Ø9-173 QTH: JO94ET odebrał: SQ5AKY -> Nadał hasło: -> REFLEKTOMETR 2022.05.10 18:33 UTC 3.711 kHz SSB R5 S7-8

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5IDR, SP8TI/5, SQ5LS, SP5JTO, SQ5N, SQ5RS, SP5UAO, SP5TE, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO/QRP, SP5CWQ/QRP, SP5ARE, SP5LYF, SQ5RIQ, SP5RLZ, HF5P, SQ5AKY, SP5BRD, SQ5JUT, SP5GZV.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SP7BRM, SP7JAC, SP5UAO, SP5GO, SP5JTO, SP8TI/5, SQ7WT, HF5P, SP5BWN, SQ7HGB, SQ5BLC, SP5ATP, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5TE, SQ5AKY, SQ8JB/Q, SP7RAV, SQ8ALT.


   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP8DAJ, SQ8ISS, SP8ALT, SP5BRD, SP5JTO, SP7HO, SQ5BLC, HF5P, SQ4PAP, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5N, SP5RLZ, SQ5AKY, SP5MTU, SQ5BPD.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP5WIT, SP9WSS, SQ1BHQ, SP2SJ, SP5QBI, SP2ST, HF5P, SQ2ODE, SP4FDH, SP1BHQ, SP2MKI, SP2SJ, SP5ARE, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SQ7HGB, SP7JAC, SP8TI,5, SP5CWC, SP5CWQ, SP5TE, SP5SZE, SP5BWN, SP7HO, HF5P.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 3 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja osiemnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8MFM, SP4TKA, SP4GED, SQ5BLC, SP5KF, SQ8LUN, SP8KAF, SO8DAN, SP3SI, SP7LPD, SP4ECX, SO1MK, SQ7WT, SQ1NXO, SO5MAX, SP4OLP, SQ7KPI, SP7HO, SP5SZE, SP5RZM, SP4GAP, SP7BRM, SP3TIR, SQ5N, SQ4KBD, SP5CWQ, SQ8PIW, SQ9NOS, SQ4PAP, SP4YB, SP5TE, SQ5SUI, SWL SP2-09-173, SQ5WJ, OM0MR, OM3KAH, SQ7MRR, SP6TL, SQ8LUP, SP5USB, SP7JS, SO5DZ, SP5AEA, SP5IDR, SP8PA, HF5P, SP5ZHH, SQ5JRE, HF55CHBW, SP9MRD, SP5TWG, SP4FDH, SP4MAZ, SQ7CGN, SP7KED, SP9TSN, SP9CBM, SP9CIE, SP5JTO, SP5ARE, SP5RBK.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Andrzej SQ5BLC>
  SP5CWC, SP5SZE, SP5IDR, SQ5N, SP5TE, SQ5JUT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5LYF, SP5CWQ, SP5ARE, SQ5PJ, SP5IDC, SP5JTO, SQ5AKY, HF5P, SQ5SUI, SP5GO, SP5BRD, SP5UG.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ Daniel SP5CWC>
  SP5IDR, SP5TE, SP5SZE, SQ5BLC, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5N, SQ5SUI, SP5ARE, HF5P, SQ8JB, SP5CWQ, SP7HO, SQ5AKY, SP5AEA.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SQ5SUI, SP5JTO, SP8DAJ, SP7HO, SQ4PAP, SQ5BLC, HF5P, SP5CWC, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5AKY, SP7MJL.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  HF5P, SP5ARE, SP4MAZ, SP2ST, SP4FDH, SP2JP, SP2MKI, SP2DKI, SP5CWQ, SP5QBI.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  DN4HKP, SP7JAC, SP5CWC, SP8DAJ, SP5SZE, DM4HKP, SP7HO, SP5CWQ, SP5SLT, SP4FDH, HF5P.


 • 26 KWIETNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja siedemnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8LUN, SP8KAF, SP9EYV, SP8PA, SQ5BLC, SP4TKA, SQ8PKI, SP5JTO, SQ7WT, SP5KF, SP3SI, SQ7CGN, SP7KED, SP6EO, SP6KEO, SQ8SEP, 3Z4AI SP9CIE, SQ3LVC, SQ2AJN, SP2PHA, SP5ARE, SP2BYT, SP5TWG, SP5UAO, SP6EY, SQ7SE, SQ2ODE, SP5CWQ/QRM, SP5GO, SQ2VG, SQ5AAJ, SQ6COQ, SQ8KJC, SP9DVQ, SP4OLP, SQ3TKZ, SP7MR, SP6TL, SP4AU, SP1LOO, SQ8LUP, SQ8IJR, SQ9OUM, OK1DQP, SP5IDR, OE3CIN, SP5GEO, DL1MDJ, SQ5N, SP8DAJ, SP3DBM, SP2SN/QRP, SP8OBQ/9, SP6GRT, SQ9DXT, SP5GNI/P, OK/HF5P.
  SWL SP2-Ø9-173 QTH : JO94ET odebrał : SQ5AKY 2022.04.26 17:54 UTC 3.712 kHz R4 S5

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Daniel SP5CWC
  SP5TE, SP5SZE, SQ5PJ, SQ5N, SP5IDR, SP5LYF, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5GRP, SQ5JUT, SO5TC, SP5UAO, SP5GO, SP5TI, SP5UNL, HF5P, SP5ARE, SP7JAC, SP7HO, SQ8JB, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5KGT.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5UAO, SP5IDR, SP5JTO, SQ5N, SP5GO, SP7JAC, SP5CWC/QQ, HF5P, SP5TE, SP7BRM, SP7RAV, SP5ATP, SP5CWQ, SP8TI/5, SQ7HGB, SQ5AKY, SP5TWG, SQ8JB, SQ7WT, SP5LYF, SQ8LUP.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SP5UAO, SP8ALT, SP8DAJ, HF5P, SP5CWC, SP5JTO, SO5TC, SQ5AKY, SQ4PAP, SQ5RIQ, SP5CWQ, SQ5BLC, SP7HO.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)
  SP5WIT, SP9WSS, SQ2ODE, SP2ST, SQ1FYI, SP5ARE, HF5P, SP5CWQ, SP2DKI, SP5QBI, SQ7SE, SP2MKI.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  SP5SZE, SQ7HGB, HF5P, SP8DAJ, SP5CWC, SP7JAC, SP7HO, SP5TE, SP5CWQ, SP9POL, SP8TI.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 19 KWIETNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja szesnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2SN, SP1LOO, SQ5BLC, SQ8IJR, SP5ARE, SP5CAR, SP5TE, SP6ITF, SQ7WOJ, SP5IDR, SQ5N, SQ8MFM, SP8D, SP8PDE, SQ7CGN, SP7KED, SQ4PAP, SQ7WT, SP4FDH, SP4MAZ, SP5GO, 3Z4AI, SQ5RS, SQ3OOK, SP7ITJ, SP2SJ, SP4MPN, SQ9CIH, 3Z4R, SQ5NAY, SQ5OMO, SQ2ODE, SP5USB, SQ8PKI, SO8DAN, SP5LOT, SQ3LVC, SQ5SUI, SP9MQG, SQ9ATK, SO3ALE, SP6TL, SP5ITO, SP3GAX, SP4APB, SP4SP, HF5P, SP5CWQ, SP8DAJ, SP8LNK, SQ8LUN, SP8KAF, SP3HDU, SP5DC, SQ8SEP, SQ7LRB.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SP5SZE, SP8TI/5, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5SUI, SP5LYF, SP5ARE, SQ5JUT, SP6RVW/5, SP5LOT, SP5IDR, SP5CAR, HF5P, SQ5RS, SQ5AKY, SP5RLZ, SQ5RSZ, SP5GO, /QRP, SP5CWQ, SQ5NWB, SQ8PKI, SP5IDC, SQ5OMO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5CAR, SP5IDR, SQ8PKI, SP7JAC, SQ7WT, SP8TI/5, SP5LOT, SQ5BLC, SP5GO, SQ5AKY, SP7RAV, SQ5JUT,  SQ5NWB, SP5CWQ, SP5TWG, SP5ATP, SQ5RSZ, SP5DZG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SP5CAR, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ8ISS, SP8DAJ, SQ7HQZ, SQ5JUT, SQ5RS, SQ5BLC, SQ5RIQ, SP7MTU, SP7HO, HF5P, SP5CWQ, SP5ANT, SQ5AKY, SQ5N.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)
  SP5WIT, SP9WSS, SP5QBI, HF5BJZ, SP2ST, HF5P, SQ2ODE, SP2SJ, SQ2OMB, SP4FDH, SP4MAZ, SP5ARE, SQ7SE, SP5CWQ, SP2DKI, SP2MKI.
  Dzisiejsze zadanie polegało m.in na wysłaniu raportu pogodowego za pomocą specjalnego z wbudowanego formularza "Local Weather Report". Oraz zainstalowaniu soundmodem i easyterm.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  HF5P, SP5NAF, SP7JAC, SP8DAJ, SP5CWQ, SP5SZE, SP7HO, SQ5RSZ, SP2ST, SP4FDH, SP5TE.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 12 KWIETIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja pietnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2SN/QRP, SP5IDR, SP8TI/5, SQ5BLC, SP5UAO, SP5BTB, SP6DWB, SP5TE, SQ8MFM, SP3SI, SQ2AJN, SP2PHA, SP5KF, SP5JTO, SQ5RS, SP4OLP, SQ3PKN, SP7TEX, SQ3COQ, SQ8LUN, SP8KAF, SQ5SUI, SP9OJV, SP5DZC, SP4ELN, SQ0HD, SO3ALE, SP3POB, SQ7WT, OM0AJA, SP5ARE, SP7MAZ, SP3DVO, SP4FDH, SP4MAZ, SQ8PKI, SP3IPA, SQ7SE, SP9MOC, SP5PZB, SQ7CGN, SP7KED, SP9CIE, SQ3TET, SP1Z, SP7JOA, SP7HO, SP5CWQ, SP4TKA, SQ8IJR, SQ9REM, SP5BMU, SP9LO, SP7SKT, HF5P.
  SWL SP2-Ø9-173 QTH : JO94ET odebrał : SQ5AKY 2022.04.12 17:57 UTC 3.713 kHz R4 S5

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  > Daniel SP5CWC (następna sesja Andrzej SQ5BLC)
  SP5GO, SP5XVS, SQ5BLC, SP5GDX, SP5IDR, SP5LYF, SQ5JUT, SP5UAO, SP5ARE, SP5JTO, SQ5N, HF5P, SP5TE, SP8TI/5, SQ5SCZ, SQ5SUI, SQ5AKY, SQ5FLP, SP5SZE, SP5CWQ, SQ8ISS, SQ8JB, SQ5AM, SP5IDC, SQ5DN, SP7HO, SP7MTU, SQ5RS, SQ5RB, SQ8PKI, SP5ANT, SQ5RSZ, SQ5MKM, SO5TC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ7WT, SP8TI/5, SP5XVS, SP5TE, SP5ATP, SP5UAO, SQ8PKI, SQ5RSZ, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5BLC, SQ8LUP, SP8SIL, SQ8JB, SP5TWG, SQ5AKY, SQ5N, SP7RAV, SO5TC.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5XUS, SQ8ISS, SQ8PKI, SP5UAO, SP8DAJ, SQ5BLC, SP7MTU, SP5CWQ, SQ5N, SQ5AKY, SQ5JUT, S5JTO, SP5ANT, SQ8LUP, SQ5AM, SP7HO, HF5P, SP5BRD, SQ5SUI.

   20:00 - 22:00 Winlink  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP5WIT, HF5P, SQ2OMB, SP5QBI, SQ5PTZ, SP9WSS, SP6SG, SP2SJ, SP5GDX, SP4FDH, SP2ST, SP5CWQ, SP4MAZ, SP2JP, SQ2ODE, SP2DKI, SQ7SE.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  SP2JP, SQ5RSZ, SP5TE, SP8TI, SP7HO, SP5CWQ.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 05 KWIETIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja czternasta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP2SN, SP2PBY, SP5HZM, SP5GO, SP5JTO, SP4TKA, SQ8IJR, HF5P, SP4BJP, SQ7SE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO, SP4AZS, SP6SG, SP4JLT, SP5IDR, SQ5LNJ, SP4APB, SQ8MFM, SP6SOW, SQ5N, SP2MSA, SP6TGI, SQ7WT, OK2SAI, SP5ARE, SP5TE, SP6RZK, SP7HO, SP6RVW, SP5CWQ, SQ5ABG, SQ5ABG, SP5SZE, SQ2EEQ, SQ5SUI, SQ9I, SP9KLM, SP4UBW, SP1COU, SQ3NMX, SP9CCD, SP5BRD, 3Z4AI.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  > (po dłuższej przerwie poprowdzi) Daniel SP5CWC 
  SQ5PTZ, SP5POT, SQ5AM, SQ5BLC, SP5IDR, SP5JTO, SQ5JUT, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5KM, SQ5N, SP5LYF, SQ5PJ, SP7HO, SP5ARE, SQ8JB, SP5GO, SO5TC/MOBIL, SP6RVW/5, SQ5SUI, SP5BRD, SP5CWQ, SQ5GRP, SP5SZE, SQ5RSZ.

  Daniel SP5CWC sesja 14

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5BLC, SP5IDR, SQ8PKI, SP5TWG, SQ5AM, SQ5RSZ, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5N, SQ5AKY, SP7JAC, SP5CWQ, SQ8JB, SP5GO, SQ7WT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5BLC, SQ8PKI, SP8KP, SQ5SUI, SQ8SEP, SQ5N, SP5JTO, SQ8LUP, SQ5AM, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ5JUT, HF5P, SP7MTU, SP7HO, SQ5RIQ, SO5TC, SP5BRD, SP5UAO

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SP5GDX, SP5WIT, HF5P, SQ5PTZ, SQ5AM, SP9WSS, SP2SJ, SQ7SE, SP5QBI, SP4FDH, SP5CWQ, SP2ST, SP7MTU, SP2DKI, SQ2OMB, SP6SG.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SQ5PTZ, SP5POT, SP7HO, SP2JP, SP7JAC, SP5TE, SP5CWQ, HF5P, SQ5RSZ, SP5DZG.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 29 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja trzynasta)
  ================================================
  KOMUNIKAT OD SP5LOT:
  Zadanie na grupie Winlink. Powodzenia "smile". A tu szczegółowe info
  https://www.facebook.com/groups/663474407972214/permalink/740563650263289/

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5RZM, SQ8MFM, SP5KF, SP2SJ, SP2SN, SP2PBY, SP4FIY, SP5JTO, SQ8IJR, SQ5ABG, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5UAO, SP4FDH, SP4MAZ, SP6MN, SQ7BFC, SP5ABJ, SP5CI, SP5PAT, SP5PMD, SQ8SEP, SQ8RAU, SP2IHI, SP2PAQ, SP5IDR, SP8TI/5, SP3SLU, SP4UBW, SP1LOO, SP4TKA, SP6SG, SQ2CDC, SP7FPU, SP4DEU, SP6RVW, SQ7OTA, SP7DRF, SP7MR, SP5LOT, SP9SPN, SP8PA, SQ3LVC, SP2DTO, SP6VWX, HF5P, SQ5RS, SQ7SE, SP5CWQ, SQ5AAJ, SQ4PAP, SP9AJM, SP5GMG, SP5TWG, SP5ARE, SP5JSP, SP3OWE, SQ7NHP, SQ7CGN, SP7WQV, SP2TQQ, OE3CIN, SQ8LUN, SP8KAF, SP5GO, SP2FTL, SP2UKH, SP6RZK, SQ8PIW.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC > 
  (następną sesję po dłuższej przerwie poprowdzi Daniel SP5CWC )

  SP5IDR, SQ5PJ, SP8TI/5, SP5JTO, SP5LYF, SP5CAR, SQ5JUT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5ARE, SP5SZE, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5AKY, HF5P, SP5GO, SQ5RSZ, SQ5RIQ, SP7MTU, SQ5FLP, SP5BRD, SP5TE.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5UAO, SQ7WT, SP5IDR, SP5CAR, SP7JAC, SQ5FLP, SP5JTO, SQ5BLC, SP5GO, SQ5JUT, SP5TE, SP5TWG, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8JB, SQ5RSZ, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5CAR, SP5UAO, SQ8ISS, SP8ALT, SQ5BLC, SP5JTO, SP8DAJ, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, SQ5RIQ, SP7HO, HF5P

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM


  HF5P, SP2SJ, SP7TW, SQ5PTZ, SP5POT, SP6SG, SP2ST, SQ7SE, SQ2ODE, SP5CWQ, SP2JP, SP2DKI, SP4FDH, SQ5RB, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP2JP, SP7HO, SP5SZE, HF5P, SP5CAR, SP5NAF, SP7JAC, SP5CWQ, SP4FDH, SQ5RSZ.


 • 22 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dwunasta)
  ================================================
   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SP4TKA, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5IDR, SQ5SAJ, SP5TE, SP5JTO, SQ7CGN, SP7KED, SQ4PAP, SP2MHS, SP5ARE, SP2SN/QRP, SP2KRZ, SQ7SE, SP9CCD, SQ8IJR, SP4FDH, SP8CHI, SQ8SEP, HF5P, HF7ST, SP3AMP, SP9DLA, SP5GO, SP2PBY, SQ5SUI, SP5ABJ, SP7FPU, SP2FMN, SP5UAO, SP2SJ, SP6SG, SP7JS, SQ8JIX, SQ2AJN, SP2PHA, SQ5BLC, SP3SI, SP8WH, SP7MR, SO3ALE, SP4SP, 3Z4AI, SP9SPN, SP1DA, SP3HDU, SQ9OUM, SP8FNB, SP8PA, SP5GEO, SQ8PIW, SP21DKS, SP3POB, SP3PDO, SQ8LUN, SP8KAF, SP5CWQ, SP6RVW, SP1FMW, SP2JP, SQ8Z, OM0AJA, SP8C, SQ9IAQ, SP4BXJ, OM0AAJ, OK2AVA/QRP, SP9JKL.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC > 
  (następną sesję po dłuższej przerwie poprowdzi Daniel SP5CWC)
  SP5CWC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5IDR, SP5TE, SQ5AM, SP7JAC, SP6RVW/5, SP5SZE, SQ8JB, SP5UAO, SP7HO, SP5P, SO5TC, SP5JTO, SQ5SUI, SP8TI/5, SP5CWQ, SP5ARE, HF5P, SQ5AKY, SP5LYF, SP5RLZ, SQ5RSZ, SP5GO, SQ5APT, SP5AWL.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5CWC, SP5IDR, SO5DAN, SP5UAO, SP5ATP, SQ5BLC, SQ8PKI, SP7JAC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SP5JK, SP8TI/5, SP5GO, SQ5RSZ, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8SEP, SP5TWG, SQ5AM, SP7HO, HF5P, SQ8JB, SP8ALT, SQ7WT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SP8ALT, SQ8SEP, SP5JTO, SP5UAO, SQ8ISS, SQ8JIX, SQ5SUI, SQ7HQZ, SP5CWQ, SQ5AM, HF5P, SP7HO, SQ5BLC, SQ5JUT, SO5TC, SQ5AKY.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM


  SP5WIT*, SQ2ODE, SP9WSS, HF5P, SP2DKI, SP4FDH, SP6SG, HF5BJZ, SP2ST, SP5SZE, SQ5PTZ*, SP5POT, SP5CWQ, SP5GDX*, SP2HMM, SQ6BOR, SQ5RB, SO6XL, SP7THC
  * Gwiazdka - to przynależność do MASR

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SP7HO, SP5SZE, SP5CWQ, HF5P, SP8DAJ, SP7JAC, SP5SLT, SQ9MUR, SQ5RSZ, SP4FDH

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 15 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja jedenasta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5JTO, SP5TE, SP4FDH, SP5CWQ, SP9WZO, SO8DAN, SP7THC, SP5KF, SP5IDR, SP8BDF, HF5P, SQ5EXY, SQ8SEP, SP7MS, SQ8IJR, SQ8JIX, SP8FO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ4PAP, SQ7SE, SP6TL, SP7CXV, SQ5SUI, SQ3KNT, SP8TI/5, SQ8PKI, SP7JS, SP5GO, SN5KG, SP5LOT, SP7AH, SP5UAO, SP4TKA, SP5ARE, SQ5SAJ, SQ8KJC, SQ8NQV, SP6SG, SQ5C, SP2WN, SQ5RSZ, SQ9JYN, SP2FTL, SP8PA, SP4UBW.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz siódmy poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5RSZ, SQ5RE, SP5UAO, SP5IDR, SP5JTO, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, SQ5JUT, SQ5RS, HF5P, SP5LYF, SP5CWQ, SQ5PJ, SP5GO, SQ5SUI, SQ5RIQ, SP5JAC, SP5LOT, SQ5LS, SP5ARE, SQ5AKY, SP6RVW/5, SP7MTU, SP7HO, SQ5TK, SP8TI/5..

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5RSZ, SP5UAO, SP5JTO, SQ8SEP, SP7THC, SP5LOT, SP5CWC, SP5TE, SQ5JUT, SP7JAC, SP8TI/5, SP5GO, SQ5BLC, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5ATP, SP5TWG, HF5P, SQ7WT, 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SQ5SUI, SP7HO, SP5JTO, SQ8SEP, SQ8JIX, SP8DAJ, SP7MTU, SQ5BLC, SQ5JUT, SQ5RIQ, HF5P, SP5CWQ, SQ7HQZ, SQ5AKY.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP6SG, SP2DKI, HF5BJZ, SP2ST, SP3WKW, SP4FDH, HF5P, SQ2ODE, SP7TW, SP2JP, SQ7SE, SP5CWQ, SP7MTU.
  SP7TW, SQ7SE, SP4FDH przesłali zdjęcia drogą radiową przez Winlink

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP2JP, SP7JAC, SQ2ODE, SP2ST, SP8DAJ, SP5SLT, SP4FDH, HF5P.

 • 8 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dzięsiąta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SQ7CGN, SP7KED, SP6ZJB, SO3ALE, HF5P, SP3LWX, SQ8IJR, SQ9EZE, SP6DWB, SQ8PKI, SQ2CDC, OM0MR, OM3KAH, SP3EK, SP7UZ, HF7ST, SP5ABJ, SP2SN/QRP, SP4TKA, SP5RBK, SP3SI, SP7JS, SP5JTO, SP6RVW, SQ8LUN, SP8KAF, SP5TWG, SQ3OOM, SP8LNK, SQ3LVC, 3Z4AI, SP5GO, SO8DAN, SP4GED, SP4UBW, SP3BIP, SQ8JIX, SP5TZZ, SP5CWQ, SP5TE, SP4FDH, SP2MWZ, SP3IIZ, SP1HN, SP1DA, SQ1SNY, SP9WZO, SP5ARE, SP5GO, SQ5SJW, SQ5SUI, SP4JLT, SQ8LUU, SP9BLK, SP8PA, SQ8KJC, SP7TEX, SP9ODF.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz szósty poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5PTZ, SP5XVS, SP5POT, SP5TE, SQ5SUI, SP5IDR, SP5JTO, SP5SZE, SP8TI/5, SP5GO, SP5CWQ, HF5P, SP5ARE, SQ5AKY, SQ5JUT, SP5CWC/P, SQ5LS, SQ5RE, SQ5RSZ, SP5KMB

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SQ8PKI, SQ5SUI, SQ5PTZ, SP5POT, SP6RVW/P, SP5JTO, SP5CWC, SQ5BLC, SP8TI/5, SP5JUT, SQ5RSZ, SP7JAC, SP5TWG, SP5GO, SQ5AKY, SP5CWQ.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SQ5SUI, SP5JTO, SP5XVS, SQ5BLC, SQ5RIQ, SP5CWQ, SQ5AKY, SP7HO, HF5P, SQ5JUT, SP5ANT

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SQ5PTZ, SP5POT,  SQ7SE, SP2ST, SP2DKI, SP4JLT, SQ2ODE, SP4FDH, SP5CWQ, HF5P, SP2JP

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SP5ST, SP5JP, SQ5LS, HF5P, SQ5RSZ


 • 1 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dziewiąta)
  ================================================

  22:00-22:30 TEST 145.375MHz C4FM Andrzej SQ5BLC

  Witam. Cq cq dziś kolejny dzień Łączności Przez Polskę organizaeoany przez Radomska Grupę Radiowa. W zeszłym tygodniu udało się nam przeprowadzić testy i wyszło to całkiem nieźle. Zapraszam jutro chętnych na Meeting C4FM na częstotliwości 145.375 po części oficjalnej Akcji Dyplomowej na godz. 22:00. Oczywiście bez zobowiązań to ma być czysta przyjemność dla nas wszystkich więc Serdecznie zapraszam na pogaduchy i wymianę doświadczeń.
  Pozdrawiam 73 Andrzej SQ5BLC


   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ8IJR, SQ4PAP, SQ5ABG, SQ3LVC, SQ8JIX, SQ5OMO, SP5BWN, SP5JTO, SP3TLB, SP7UZ, SP9XT, SQ8AMD, SP5TWG, SP5IDR, SQ5RSZ, SP6ZJB, SP5TE, SP1LOO, SP5GNI, SP5KF, SP5CWQ, SP5GMG, SP2MWZ, SQ5SCZ, SP7MS, 3Z4AI, SP5VIH, SP2SN/QRP, SO5ZGO, SP5GO, SP8QEM, SP2BMX, HF5P, SP4TKA, SQ2NUH, SQ2LYZ, SQ2NUL, SP6ITF, SP5UAO, SQ5RS, SP1HHF, SP7WJR, SP6SG, SP8KP, SP5XTY, SP2SCS, SP5ARE, OM0MR, OM3KAH, SP8BQL, SP4BBU, SP8PA, SQ7KHP, SQ2P.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz czwarty poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5FLP, SP5IDR, SP5TE, SQ5AM, SP5UAO, SP5RLZ, SQ5LS, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5JTO, SP5GO/qrp, SP5BRD, HF5P, SP7HO, SP5ARE, SQ8JB, SP5CWQ, SP5JK, SP8TI/5, SP7MTU, SQ5RS.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5FLP, SP5UAO, SQ5AM, SP7JAC, SP5GO, SP8TI/5, SQ5RSZ, SP5JK, SQ5BLC, SP5TE, SP5TWG, SQ8LUP, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5AM, SQ8SEP, SP8DAJ, SP5UAO, SQ5BLC, SQ7HQZ, SQ5RS, SQ5APT, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, SP7HO, HF5P, SP5JTO, SQ5RIQ, SP7EXY

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SP6SG, SP7TW, SP2ST, SP2JP, SQ2ODE, HF5P, SP5CWQ, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP5TE, SP8TI, SP5CWQ, HF5P, SP2ST, SQ2ODE, SP5SLT.

 • 22 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja ósma)
  ================================================
  19:00-19:30 TEST freedv Tomek SQ5LOT
  Software do ściągnięcia https://github.com/drowe67/freedv-gui/releases/tag/v1.7.0

  22:15-22:30 TEST 145.375MHz C4FM Andrzej SQ5BLC

  W związku z testami nowych emisji chcemy przetestować działanie C4FM bezpośrednio drogą radiową w najbliższy wtorek zaraz po części oficjalnej Łączności przez Polskę organizowanych przez Radomska Grupę Radiową. Zapraszam wszystkich chętnych na częstotliwość 145.375 na godzina 22:15. Moja Stacja Mieści się Minsku Mazowieckim. Kilka osób wyraziło chęć takiej zabawy, więc czemu nie;) Zapraszam SQ5BLC Andrzej

   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  Dziś na KF Zawody Dzień Myśli Braterskiej od godz.17-tej do godz. 19-tej w związku z tym prponuje naszą sesje na godz. 19- tą. Pozdrawiam
  SQ5ABG, SP5IDR, SP5BWN, SP8PA, SQ8MFM, SP5TE, SP6LZA, SP5JTO, HF5P, SQ9SBI, SQ7CGN, SP7KED, SQ1NXO, SQ5SCZ, SQ8JI, SO3O, SP2YO, SP8DAJ, SP1HHF, SP8TI/5, SP5CWQ, SP9KW, SP3IPA, SP8CHI, SQ5DA, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5SUI, SP1Z, SQ9NKL, SQ9NKJ, SP9JMP, SP4FDH, SP2IHI, SO5TC, SQ3LVC, SP3HDU, SQ8LUN, SP8KAF, SP5PZB, SQ5OBV, SP8KEZ, SQ9PAZ, SP1PSPAK, SP4GED, SP8UZJ, SP9CCD, SP5NW, SQ2GCO, SP1LOO, SP5ARE, SP8VGA, SP4UBW, SQ2SL, SP3ATB, SP7RM, SP4SP, SP5GO, SP4APB, SP5TZZ, SP7VUI, SP2BYT, SP1MD, SQ6IUD, SP6RVW, SP5BRD.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi po raz trzeci Andrzej SQ5BLC
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5IDR, SP5JTO, SP6RVW/5, SQ5AM, SP5CWC, SP5SZE, SP5BWN, SQ5LS, SP8TI/5, SP5TE, SQ5SUI, SQ5RS, HF5P, SQ5JUT, SQ5RE, SQ5FLP, SQ5SCZ, SQ5RB, SP5CWQ, SP5LYF, SQ5RSZ, SQ5AKY, SQ8JB, SP5BRD, SP5GO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SP5BWN, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5RSZ, SP8TI/5, SQ5NWB, SP7JAC, SQ5BLC, SQ8SEP, SQ5AKY, SQ8JB, SQ8LUP, SP5JTO, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5CWC, SQ5FLP, SP5GO, SP5TWG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8SEP, SQ8JIX, SQ5BLC, SQ5SUI, SP5BRD, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5RIQ, SP7MTU, SQ5AKY, SP8DAJ, HF5P, SQ5RS, SP7HO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4FDH, SP4UBW, HF5P, SP7TW, SP2JP, SQ2ODE, SP2ST, SP6SG.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP5CAR, SP5CWC, SP5BWN, SP2U, SP5SLT, SP2ST, HF5P, SQ5RSZ, SQ5LS.

 • 15 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja siódma)
  ================================================
 •  18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5CAR, SQ7CGN, SP7KED, 3Z4AI, SP8SAB, SQ4PAP, SP3SI, SQ8SEP, SP5JTO, SP8CHI, SP5KF, HF5P, SP4UBW, SQ3KNH, SQ8IJR, SP7MS, SQ8JIX, SQ5SCZ, SP8MAR, SP3CMZ, SP4APB, SP5TE, SP5ARE, SP5GO, SP2SN/QRP, SP9FVH, SP5CWQ, SQ8KJC, OM0AKM, SO5TC, SP6RVW/5, SP2ROC, SP7CKU, SQ8PKI, SP4JLT, SP3WYZ, SQ4KDM, SP2RAD, SP7OGR, SP5EAF, SP2CHZ, SP34U, SQ9PPT, SQ9EZE, SP5CWC, SP5LOT, SQ8HPR, UT7DP, SP3VPU, SP5IDR, SP5MI, OM0MR, OM3KAH, OM0AJA, SP2MKO, SP1LOO, SP5XTY, SP7OQF, SQ3LVU, SP3BKR, SQ5WLH, SQ2P, SQ8HQO, SQ2OUH, SQ2NUH, SQ8DSB.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi po raz drugi Andrzej SQ5BLC
  SP5CWC, SP5IDR, SP5LOT, SP5JTO, SP5SZE, SP6RVW/5, SP5TE, SQ5JUT, SQ5SCZ, SQ5RS, SQ5AKY, SQ5LS, HF5P, SQ5FLP, SP5GO, SP5CWQ, SO5TC, SP5XTY, SQ5RSZ, SQ5RIQ, SP7JAC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5CWC, SP5IDR, SQ5FLP, SP7JAC, SQ8PKI, SQ5WF, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5RSZ, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5GO, SP5LOT, SP5TWG, SQ8JB, SP5TE.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5BLC, SQ8PKI, SQ8JIX, SQ5WF, SQ5SEP, SP8DAJ, SQ7HQZ, SP7MTU, SP7HO, SQ5RIQ, SQ5JUT, SP5JTO, HF5P, SQ5RS, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5CAR.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4UBW, SP3WKW, SQ2ODE, SP7TW, HF5P, SP5CWQ, SP2JP, SP7MTU, SO6XL, SQ5BUJ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  SP5LOT, SP5SLT, SQ5RSZ, HF5P, SP5CAR, SP5NAF, SP7HO, SP5CWQ, SQ4P, SP8DAJ, SQ8PKI.
  Więcej szczegółów na .... [link]


 • 08 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja szósta)
  ================================================
 •  18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8IJR, SQ4PAP, SQ5KGV, SP5TWG, SP1L, SQ5WJ, SQ8SEP, SQ2AJN, SP2PHA, HF5P, SQ8KJC, SO5DZ, SP5TE, 3Z4AI, SQ3LVC, SQ8JIX, 3Z4S, SP5KF, SQ2M, SQ8PKI, SP5UAO, SQ5LNI, SP2PBY, SQ5SCZ, SQ5N, SQ6DAG, SP5BWN, SP5LOT, SP5IDR, SP4JLT, SP5GOA, SQ9JXF, SQ8MFM, SP4APB, SQ8LUN, SP8KAF, SQ3KNT, SQ5RSZ, SQ8ISS, SP7EVH, SP4JZ, SP3VSE, SP8KP, SO3ALE, SP4UBW, SP2SN, SP8VJV, SP9AOB, SQ2SPB, SP5GO, SP6RVW, SQ5RS, SP7UZG, SQ7BTK, SP9CIE, SP4TT, SP6DG, SQ5OUY, SP3JIA, SP9MQA, SP2R, SP2BP, SP6LHT, SP9BIL, SP2MKO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5RSZ, SQ5N, SP5SZE, SP5JTO, SP5IDR, SQ5AKY, SP5BRD, SQ5SCZ, SQ5JUT, SP5TE, SP5CWC, SQ5LS, SP5CWQ, HF5P, SP5GO, SP5UAO, SP5BWN, SQ5FLP, SP6RVW/5, SQ5NWB, SQ5RIQ, SP7HO

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SP5UAO, SP7JAC, SP5JTO, SP5CWC/P, SQ5RSZ, SQ5FLP, SP5BWN, SQ5N, SQ5BLC, SP5TE, SQ5NWB, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ8PKI, SP5LOT, SQ5JUT, SP5TWG, SQ8JB, HF5P.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP5JTO, SP5BRD, SQ5N, SP7HO, SQ7HQZ, SP8DAJ, SQ8PKI, SQ8JIX, SQ5RIQ, SP7MTU, SP5CWQ, HF5P, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5ANT, SP8MAR, SQ5RB, SP5LOT.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4UBW, SP5RI, SO5DZ, SP5DLX, HF5P, SP5CWQ, SP2ST, SP7RB, SP2JP, SQ2ODE, SQ5RIQ, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  SP5LOT, SQ5RSZ, SP5BWN, SQ5TK, SP2ST, SP5CAR, SP5CWQ, SP7HO, SP5SLT, SQ5LS, SP7RB, HF5P, SQ2ODE, SQ5AKY, SP8DAJ.
  Więcej szczegółów na .... [link]

 • 01 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja piąta)

   18:00 - 19:00  (STAŁA ZMIANA)  QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5WH, SP5BWN, SQ4PAP, SP5TE, SP7SQM, SP5BRD, SP5CWQ, SP8ENR, SQ8IJR, SP6SG, SO3ALE, SP5KF, SP5TWG, SQ5SCZ, SP9KLM, SP9CCD, SP5UAO, SQ8ISS, SP5CAR, SQ5OBV, SO8DAN, SP4TT, SP7FPU, SP4UBW, SQ8LUN, SP8KAF, SQ5LNJ, SQ8MFM, SP7VW, HF5ZM, SQ6RS, SP6RVW, SQ5ABG, SP8RAK, SQ3NMX, SP5BA, SP4SP, SQ7BQC, SQ8KJC, SQ3PMX, SP2SN, SP5IDR, SP5GEO, HF5P, SP5LOT, SP3TUT, SQ7KHP, SP4TKA, SP2CKZ, HF7ST, SQ8JIX, SP7HO, SQ4P, SQ5RS, SP8KP, SP2LR, SP3IPA, SQ5WJ, SP6APM, SQ8JI, SQ2RCE, SP3RBJ, SP4APB, SQ3JWX.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > 
  SP5UAO, SP5IDR, SQ5BLC, SP5TWG, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5SUI, SP5LOT, SQ8JIX, SQ5BLC, SQ5AKY, SQ8JB, SP5GO, SQ5RIQ, SQ7BQC, SP6RVW/5, SQ8PKI, SQ8LUP, SQ5RE, SP7JAC, SP5CWQ, HF5P, SP7HQZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5BLC, SP5UAO, SP5CAR, SP5JTO, SP7JAC, SQ5NWB, SP5GO, SP5TWG, SQ7HQZ, SP5BWN, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ7BQC, SQ8JB, SQ5RSZ, SP5LOT, SQ5AKY.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SP5CAR, SP5JTO, SQ8JIX, SQ8PKI, SP5UAO, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ5RIQ, HF5P, SQ5N, SP7HO, SP7MJL, SP7MTU, SP8JT.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  JS8CALL i Winlink: SP4UBW, SP5CWQ, HF5P, SQ2ODE, SQ5RIQ
  Łączności cyfrowe DMR, DSTAR, FUSION: SQ5BLC, SQ5RSZ, SP7HO, SQ8PKI, SQ5AM, HF5P, SP5CWQ, SP5NAF, SQ5AKY, SP5OXF, SP4UBW, SP4ADW, SP2OKO, SP5CAR, SP5WWP.

  Niestety można otrzymać maksymalnie jeden punkt w obu akcjach cyfrowych.
  Oczywiście jeżeli do celowo nie wydzielimy osobnej "szóstej sesji" 
  Jeśli ktoś chciałby się zaangażować i zostać stacją węzłową
  w co tygodniowch łącznościach to zapraszamy serdecznie do współpracy.
  z
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  AKCJA DRUGA TESTOWA 21:45-22:00 !!!

  We wtorek 1 lutego 2022 będziemy chcieli spróbować czegoś nowego.
  Łączności przez całą Polskę w ramach akcji dyplomowej "DWA DWA"
  przez DMR, D-STAR, FUSION i M17 za pomocą systemu Multilink.
  Łączność będzie punktowana jak zwykła QSO jednym punktem.
  Połączenie z tym systemem zapewni jakiekolwiek urządzenie
  z systemem DMR, D-STAR, FUSION lub M17.
  Na razie dopuszczalny jest każdy sposób połączenia.
  Nawet za pomocą komputera lub telefonu z odpowiednim oprogramowaniem.

  Więcej szczegółów na .... [link]

 • 25 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja czwarta)

   18:00 - 19:00  (STAŁA ZMIANA)  QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  HF5P, SQ8IJR, SP5BWN, SQ5ABG, SP9JKL, SP1LOO, SP5TE, SP4UBW, SP4APB, SQ2ODE, SP2BYT, SP5CWQ SP4BQ, SP5UAO SP5IDR, SQ8JIX, SP3BW, SQ5N, SP4TKA, SP5UYX, SP1UJK, DJ8QX, SP3TM, SP1Z SP5KF SQ7GB, SQ2M, SP3WYZ, SQ5SUI, SP5DET, SP9GAK, SQ8LE, SP9NLU, SP9JKL, SP1WWS.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > 
  SP5IDR, SQ5TPZ, SP5POT, SP5UAO, SP5JTO, SQ5LS, SQ8LUP, SQ5JUT, SQ5SUI, SP5BWN, SP5ATT, SP5CWQ, SP8MAR, SQ5RSZ, SQ5FLP, SQ5RE, SP5GO, SP7MTU, SP5AKY, SQ5N, SP7JAC, SQ5BLC, SQ7HQZ, HF5P, SP7BWP, SQ8JB, SQ5BUJ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5UAO, SP5IDR, SQ5BLC, SQ5N, SQ5RE, SP5BWN, SP5LOT, SP7JAC, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SQ5RSZ, SP5CAR, SQ5FLP, HF5P, SQ8LUP, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5JTO, SP5TE, SP5GO, SP5TWG, SQ8JB.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SQ5SUI, SQ5RE, SP8DAJ, SP5UAO, SQ8JIX, SP8JT, SQ5MOG, SP5WND, SQ7HQZ, SP5LOT, SP7HO, HF5P, SP7MTU, SQ5JUT, SP5BRD, SQ5AKY, SQ4PAP, SP5ANT, SP8JT, SP5CWQ, SP5JTO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP4UBW, SQ5RIQ, SP3WKW, SQ5GN, HF5P, SP2ST, SQ2ODE, SP5CWQ, SP4FEU, SP2U, SP7MTU

 • 18 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja trzecia)

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SQ5EXY, SP5IDR, HF5P, SP5GMG, SP2OVP, SP1HHF, SP7FBX, SP5KF, SP5BRD, SQ7KHP, SP3TM, SP1TZ, SP6TRK, SP5CAR, SP3LWX, SP1DA, SP4MPN, SP5HZM, SQ8AL, SQ8LSO, SP2MHS, SQ8JIX, SP6XXB, SQ8SEP, SP8AM, SP6SG, SQ5N, SP7RJU, SQ5RSZ, 3Z90DZC, SP5ABJ, SQ9ITA, 3Z4AI, SP9F, SP5CWQ, SP5XOL, SP5BWN, SP6APM, SP5USB, SP5TE, SP4JLT, SP2BMX, SQ5MOG, SP9RQO, SQ2M, SP9ZEW, SP3HDU, SQ2LYZ, SP3OKS, SQ5SUI, SP9PBH, SP7UZG, SP9GTA, SQ4KDM, HF7ST, SP4KGK, SQ8ISS, SP2FRE.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)> 
  SQ5BLC, SQ5LS, SQ5SUI, SQ5RSZ, SP5JTO, SP8KP, SQ5AM, 3Z4AI, SQ8JIX, SP5IDR, SP5BWN, SP5GO, SP7JAC, SQ7HQZ, SQ8ISS, SP5CWQ, SQ5RIQ, SQ5N, SQ5AKY, SQ8JB, SQ8LUP, SQ5JUT, SP5TE, SQ5RE, HF5P.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SP7JAC, SP5BWN, SQ5BLC, SQ8SEP, SP5CAR, SQ7HQZ, SQ8LUP, SP5JTO, SQ5AKY, SQ8JB, SP5TWG, SP5CWQ, SQ8AL, SQ5RSZ.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ8JIX, SP8KP, SQ8ISS, SQ8SEP, SP5CAR, SP5JTO, SP8DAJ, SP7HO, SP5BRD, 3Z4AI, SP7MTU, SQ7HQZ, SQ5JUT, HF5P, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8AL, SQ5RIQ.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SQ2ODE, SP2ST, HF5P, SP4UBW, SQ5TK, SP5CWQ, SP7MTU

  "Do końca miesiąca zostaje JS8CALL, 
  a dla tych którzy czuja się na siłach mogą spróbować Winlink Global Radio Email
  (...) będziemy wysyłać emaile w systemie Winlink i softmodem VARA w paśmie 80m i 40m.
  (...) Wiadomosci wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM" - [link]


 • 11 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja druga)

   UWAGA!!! 
   STAŁA ZMINA GODZINY SESJI KF 

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SP5IDR, SQ5N, SQ4PAP, SP4UBW, HF5P, SP8RAK, SSP6, SP6TRK/8, SQ5OMO, SP9CCD, SQ2RAD, SP6GRT, SP3WYZ, SP7TEX, SQ3MVE, SQ8IJR, SP3OCC, SP3FCO, SP5IGW, SN5KG, HF50FGP, SQ5TK, SP6EY, SP5BQ, SP9CB, SP3SI, SP5QWJ, SP4BJP, SP5TWG, SP5LOT, SQ5RE, SQ8SEP, SP7PHE, SP9KW, SP3LWX, SP8PA, SP3RAO, OE3CIN, SP7TC, SP7RFF, SP9NRO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)> 
  SP5BRD, SQ5BLC, SP5TWG, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SQ5RE, SP8DAJ, SP5JTO, SP8KP, SP7MTU, SP8PA, SP8PKI, SQ5RSZ, SP6RVW/5, SQ8ISS, SQ7HQZ, SQ5SUI, SP5CWQ, SQ8LUP, SP5TE, SQ5AM, HF5P, SQ5FL, SQ8JB, SQ8MFS, SP5IDR, SQ5AKY, SP5GO, SQ5PE.


   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SQ5BLC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SP5BWN, SQ5FLP, SP7JAC, SP5IDR, SQ5RSZ, SQ5PE, SP5LOT, SQ8PKI, SP5CAR, SQ5AKY, SP8PA, SQ5N, SP5CWQ, SQ5JUT, HF5P, SP5GO, SQ8LUP, SP5TWG, SQ8JB, SP7MTU, SP5TE.    

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ5N, SP5JTO, SP8DAJ, SQ8PKI, SP5BRB, SQ5TK, SQ8ISS, SQ7HQZ, SQ5PE, HF5P, SP5CAR, SQ5RS, SP5LOT, SQ4PAP, SP8KP, SQ5RE, SQ5JUT, SP5CWQ, SP7MTU, SQ8MFS, SQ5RIQ, SP7TSA, SQ5AKY, SP7HO, SP5UAO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  HF5P, SQ2ODE, SQ5AKY, SP2ST, SQ4ODE, SQ4PKO, SQ5RIQ, SP4UBW, SP8NCG, SP7MTU, SP7PSD

 • 04 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja pierwsza)

   20:30 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5UAO, SP5IDR, SP5CAR, 3Z4AI, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P, SQ8PKI
   UWAGA!!! 
   PLANOWA ZMINA GODZINY SESJI KF NA 19:00 - 19:30 


   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)>
  SQ5BLC, SP5IDR, SP5UAO, SQ5PTZ, SP5POT, SP5CWQ, SQ5RE, SQ5AM, SQ5RSZ, SQ5SUI, SP7JAC, SQ8PKI, SP8KP, SP5JTO, SP5TWG, SQ8LUP, SQ5JUT, SQ7HQZ, SQ8RMX, SQ8JB, HF5P, SQ5FLP, SP5GO, SQ5AKY, SP5GJ, SP5ANT.   

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5BLC, SP5UAO, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5RE, SQ5AM, SQ5RSZ, SP7JAC, SQ8PKI, SQ5FLP, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5WM, SP5CAR, SQ5PE, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ7HQZ, SQ8JB, SP5XVS, HF5P, SP5LOT, SP5GO, SP5TWG, SQ8LUP, SP5LYF.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ5RE, SP5UAO, SP5CAR, SQ8PKI, SP8KP, SQ5AM, SP5JTO, SQ5PE, SQ5WM, SQ5JUT, SP5CWQ, HF5P, SP7MTU, SP5ANT, SP5XVS, SQ5AKY, SO5TC, SQ5N, SQ7HQZ.
  //raport wprowadził SP7HO

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP2ST, SQ2ODE, SP4UBW, SP2JP, HF5P, SP7MTU

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki.