Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 148 Wszystkich: 330688

WX: SQ5DCP, SQ5SUI, SQ5OUZ-1, SQ5OUZ-8

APRS:static, info

AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA

Archiwum wiadomości / łączności » AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA

 • 27 GRUDNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (ostatnia w 2022 r.)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   UWAGA!!!
   ZMIANA WYJĄTKOWA GODZINY SESJI 80m ZE WZGLĘDU NA [ZAWODY

   19:00 - 20:00 QRG 3.714 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP5IDR, SQ5N, SP5UAO, SP9CJM, SP1LOO, SQ7WT, SP6LUP, SP5CAR, SP5JTO, SP5ARE, SQ8SEP, HF5P, SP4RUA.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC >
  SQ5PTZ, SP5POT, SQ5FLP, SQ5JUT, SP5JTO, SP5IDR, SP5AWL, SP5TE, SP5SZE, SQ5PJ, SP5MXY, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO, SQ5RS, SP5WIQ, SP5KF, SQ5SUI, HF5P, SP5ARE, SQ5JP, SP7HO, SP5JK, SP5IDC/m, SP5KHL, SQ5RSZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ8PKI, SQ5PTZ, SP5POT, SP5ATP, SP6IOT/5, SP5JTO, SP5GO, SP5TE, SP7JAC, SP7BRM, SQ7WT, SQ5NWB, SP5IDC, SQ5RSZ, SQ5JUT, SQ5FLP, SP5TWG, SQ8JB, SQ8SEP, SP5CWC, SP5WIQ.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5SUI, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ8ISS, SP7HO, HF5P, SP7MTU, SQ5JUT, SP5JTO, SP5SZE, SQ5RIQ, SQ5AKY, SQ5N, SQ5R, SP5UAO.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ5SLK, SP5ARE, SP5SZE, SP7HO, SQ5RB

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  Andrzej SQ5BLC  (sejsa odwołana)


   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 20 GRUDNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 50)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   UWAGA !!! 
   ZMIANA GODZIN SESJI "80m" W SEZONIE ZIMOWYM 18:00 - 19:00 

   18:00 - 19:00 QRG 3.714 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP5MXY, SQ5ABG, SP2SN, SP3ITD, SP5SZE, SP5UAO, SQ8PIW, SP4RUA, SP3SI, SP5JTO, SP5KF, SQ7WT, SP6TL, SO5MAX, SQ8MFM, SP5TE, SQ4PAP, SP4LD, SP4UBW, SP9CJM, SP3TYJ, SP3POB, SP3PDO, SP8RSL, SP4APB, SP7BRM, 3Z4AI, SP7JS, SQ2AJN, SP2PHA, SP1LOO, UT1PQ, SQ8JIX, SP5L, SP5POT, SP7LOD, SO8DAN, SP7HO, SQ9IAB, SP5CWQ, SP5IDR, SP5ARE, SP4TKA, SQ5X, SP6DWB, SP7RFF, SQ5AM, SQ6PA, SP7RAV, SQ5SCZ, SO5ZGO.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC >
  SP5JTO, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SQ5AM, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5MXY, SP5IDR, SP5TE, SP5UAO, SP5SZE, SP5LYF, SQ5JP, SQ5RIQ, SP9FUN, SP5L, SP8TI, SP5GDX, SP5GO, SP5KF, SP5CAR, SP5ARE, SP7MTU, SP7HO, SQ8JB, SQ8PKI, SP5IDC/m, SP5CWQ, SP5AWL, SQ5FLP.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5SUI, SP5IDR, SP5JTO, SQ5AM, SQ5PTZ, SP5POT, SP5TE, SP9FUN, SP8TI/5, SP5CAR, SQ5JUT, SP5IDC, SQ5FLP, SQ8PKI, SP5ATP, SQ8JB, SP5GO, SQ5AKY, SP7RAV, SP5UAO, SP5CWQ, SQ7WT, SQ5ARE, SP7MTU.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8PKI, SQ5SUI, SQ5SCZ, SQ5AM, SP9FUN, SP5JTO, SQ8SEP, SQ5N, SP8ALT, SQ8JIX, SQ8ISS, SP5UAO, SP5CWQ, SP7HO, SP7MTU, SQ5RIQ, SQ5JUT, SP5SZE, SP5CAR, SQ5AKY

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SQ5AM, SQ5SKB, SP5SZE, SP7HO, SP5JK, SP5CMW

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  Andrzej SQ5BLC  (sejsa odwołana)


 • 13 GRUDNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 49)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   UWAGA !!! 
   ZMIANA GODZIN SESJI "80m" W SEZONIE ZIMOWYM 18:00 - 19:00 

   18:00 - 19:00 QRG 3.714 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP5CWQ, SP4RUA, SP2SN, SP5MXY, SP7BRM, OK2FI, SQ7WT, SP5SZE, SQ7GB, SQ8MFM, SQ7KPI, SP5TE, 3Z4AI, HF5P, SP5UGP, SP1LOO, SP6JKM, SQ5OBV, SP6ZJB, SQ4PAP, SQ9PAZ, SQ5N, SQ5ABG, SQ2AJN, SP2PHA, SP5GO, SP8TI/5, SQ7KLK, SP4TKA, SP8PA, SQ8PIW, SQ8SEP, SQ3PKN, SP4AZM, SP3SI, SP5IDR, SQ5SUI, SP7JS, SP5ARE, SQ8JIX, SP5TWG, SQ7KHP, SQ8BWT, SP7HO, SP3LVC, SP5UAO, SQ3LVC.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC >
  SP5JTO, SP5IDR, SQ5FLP, SP5TE, SQ5N, SP5MXY, SP5SZE, SP5LYF, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5JUT, SQ7HGB, SQ5JP, SQ5RE, SP8TI, SQ8PKI, SQ5XMD, SP5L, SP5POT, SP5IDC, SQ7WT, SQ5SUI, SP7HO, HF5P, SP5ARE, SP5GO, SQ5PJ, SQ5RIQ, SQ9MDD, SP5CWQ, SQ5RSZ, SP5AWL.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5IDR, SQ7HGB, SP5JTO, SQ5N, SP7BRM, SQ7WT, SQ5SUI, SQ5GO, SP5TE, SQ5JUT, SQ8PKI, SP5CWQSP5ATP, SQ8SEP, SP8TI/5, SO5TCSQ5GZSQ5NWBSQ8JB, SP5TWG, SQ5FLP, SP5CWC, SP5IDC, SQ5RSZ, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5N, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5JTO, SP5SZE, SQ8PKI, SO5TC, SQ5SUI, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ8ISS, SQ8SEP, SP7BRM, SP7HO, SP5JI, SP5MXY, SP5CWC, SP5LYF, SQ5JUT, SQ5AKY, SQ4PAP, SP5CWQ, SQ5RIQ, HF5P.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ5SKB, SP5ARE, SQ2ODE, F4JGI, EA3HLM, EA3HKY, SV8DCW, SP5UTI, EA7JCL, SV1GYG, YO3GNF, 5B4AIF, EU7X, YO4GIY, G0ACQ, DF40BGK, F5HNQ, OE9GWV, DC5RE, OZ7VK, YO4DG, DL0F, G4KHG, G8OO, DO2SBS, PA1AA, PA0LDE, SQ7WT, SP5SZE, SP5CWQ, SP7HO

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  Andrzej SQ5BLC (zaspał) ---> w zastępstwie: SP5CWC >
  SQ5RSZ, SQ5SUI, SP5TE, SP5ATP, SP7HO, SQ5HGB, SP5SZE, SP5CWQ, SP8TI, SQ7WT, SP5ARE, SP5IDC.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 06 GRUDNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 48)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   UWAGA !!! 
   ZMIANA GODZIN SESJI "80m" W SEZONIE ZIMOWYM 18:00 - 19:00 

   18:00 - 19:00 QRG 3.714 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP5MXY, SQ8MFM, SP7LOD, SP4UBW, SO8DAN, SP6TL, SQ7WT, SP4TKA, SQ7KLK, SP5IDR, SP7BRM, SP4APB, SP7AH, SP5CWQ, SP9JQZ, SQ2AJN, SP2PHA, SP3PKN, SP9EGM, SP1UJK, SP5UAO, SQ5N.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC >
  SP5IDR, SQ5AM, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5RE, SP5L, SP5POT, SP5LYF, SP5TE, SQ5N, SP8TI, SP5UAO, SP5XMD, SP5XTF, SP5GDX, SP8WIP, SQ5JP/p, SP5CWQ, SP7HO, SQ5SUI, SP5GO, HF5P, SP5ARE, SQ5MKM/p, SP5IDC/m, SQ5RIQ, SQ5AAJ, SQ5RSZ, SQ5AKY.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SQ5SUI, SP7BRM, SQ5AM, SQ5N, SP5ATP, SQ5RE, SQ5RSZ, SP8TI/5, SQ5AKY, SQ8PKI, SP5TWG, SP5CWQ, SQ8JB, SQ7WT, SP5ARE, SP5UAO.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5SUI, SQ5SCZ, SQO5ZGO, SQ5AM, SQ5N, SP7BRM, SQ5RE, SQ8PKI, SP5SZE, SP5GDX, SP5MXY, SP5UAO, SQ5RIQ, SP7HO, SQ5AKY, HF5P, SQ7HQZ, SP5CWQ

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  Andrzej SQ5BLC>  !!! sesja odwołana !!! 

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 29 LISTOPADA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 47)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   UWAGA !!! 
   ZMIANA GODZIN SESJI "80m", OD NASTĘPNEGO TYGODNIA , W SEZONIE ZIMOWYM 18:00 - 19:00 

   20:00 - 21:00 QRG 3.714 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP7JS, SP8PRZ, SP4OLP, SP5CWQ, SP4OLP, SQ7WT, SQ3LVC, 3Z4AI, SP1LOO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8MFM, SP7BRM, SP4RUA, SP5JTO, SP5USB, SP5GDX, SP8TI/5, SP5GO, SP9CJM, SQ5BLC, SP8PA, SP5ARE, DL1MDU, SP3NRB, YO2CJX, SP1Z, SQ5N, HF5P, SP5IDR, SP7RFF, SQ8PKI, SP4TKA, SQ5RGY, SP5MXY, SQ4P, SQ7SE, SP1ED, SQ5RS, OM0MR, OM3KAH, SQ1WW, SQ8LUN, SP8KAF, SP5L, SP5POT, SQ5STY, SP6DWB, SP5TE, SP7HO, SP4LD, SP5SZE, SQ8AL, SP1SN, SP2S, SP4UBW, SP5XTY, SQ7KHP, SQ8ISS, SP6MB, SQ3PKN, DL1MDU, SP5P, SQ5DA, SQ5OMO.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC & Andrzej SQ5BLC (2in1) >
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5GDX, SP5SZE, SP5JTO, SQ5JP/p, SP8TI, SQ5AM, SP5MXY, SP5RAV, SQ5JUT, SP5IDR, SP5LYF, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ9MDD, SP5JK, SQ5BLC, SQ5MKM/p, SP5XVS, SQ8PKI, SQ5RE/p, SP7HO, SQ5N, SQ5LS, SP5ATP, SP5ARE, SP5TF, HF5P, SQ5AKY, SQ5FLP, SP5SLT, SQ7WT, SP5IDC, SP5CWQ, SQ5ISS, SP7JAC SP5AWL.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5TE, SP5JTO, SQ5N, SQ5AM, SP5SZE, SQ8SEP, SP7BRM, SP5ATP, SP7JAC, SP5GO, SQ5BLC, SP8TI/5, SP5CWQ, SQ8PKI, SQ8AL, SQ5AKY, SP5TWG, SQ5FLP, SP5ARE, SQ8JB, SQ5JUT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8ISS, SP8ALT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8PKI, SQ5N, SQ8SEP, SP7BRM, SQ5BLC, SP7HO, SQ5AM, SP5JTO, SP5SZE, SQ5AKY, SP5CWQ, HF5P, SQ8JIX, SQ5LS, SQ7HQZ, SQ5JUT, SP5TZZ, SP5RAV

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ5SKB, SQ7SE, SP7PSD, SQ2ODE, SP7FM, DG6NFU, OE3SAF, SP5ARE, SP5CWQ, SP7HO, SP5GDX, SP5SZE.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP7JAC, SP7HO, SP4UBW, SP5TE, SP5ATP, SP5SZE, SP5CWQ, SP5IDC, SP8TI, SP3ZBY, SQ4P, SP5ARE

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 22 LISTOPADA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 46)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]   20:00 - 21:00 QRG 3.709 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP5IDR, SP5UAO, OM0MR, OM3KAH, SQ5N, SQ5SCZ, SP5CWQ, SO5ZGO, SQ8ISS, SP1LOO.|
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC> SQ5FLP, SP5JTO, SP5IDR, SQ5RSZ, SP5XVS, SP5SZE, SQ5N, SQ5SCZ, SP5TE, SO5ZGO, SQ5JUT, SP7BRM, SP8TI, SQ5JP, SP5UAO, SP5MXY, SQ5WH, SP5GO, SP5LYF, SP5XMD, SP7JAC, SP5JAC, SP5CWQ, SP5AKY, SP5AWL, SP5ARE, SQ9MDD, SP5L, SP5POT, HF5P, SQ8PKI, SP7HO.


   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SP8PKI, SP7BRM, SP5ATP, SP7RAV, SP7JAC, SP5TE, SP5CWC, SP5JTO, SP8TI/5, SQ5RSZ, HF5P, SQ5N, SQ5FLP, SP5GO, SQ5JUT, SQ7WT, SP5UAO, SP5ARE, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8JB, SP7MTU, SQ8SET, SQ8AL.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5ANT, SQ8PKI, SQ8ISS, SQ8JIX, SP5JTO, SQ8SEP, SP7BRM, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, HF5P, SQ5JUT, SP5LYF, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ5N, SP5XVS, SP7HO, SP7MTU.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5CMW, SQ5SKB, SP5SZE, SP5CWQ, SP7HO, SP5TBT, SQ4PAP, OH1FEU, EA8DMA.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SP7HO, SP5SZE, SP5ATP, SP7JAC, SP5CWQ, SQ7HGB, SP5IDC, HF5P, SP5CWC, SQ1GQV

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

 • 15 LISTOPADA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 45)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]


   20:00 - 21:00 QRG 3.727 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP6DWB, SP9EV, SP5IDR, SQ8MFM, HF5P, SQ8ISS, SP5CWQ, SQ8PKI, SP1LOO, SP5TE, SQ4PAP, SQ7WT, SP5PDA, SP5ARE, SQ8JIX, SP7HO, 
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SQ5SCZ, S05ZGO, SP5JTO, SP5SZE, SQ5JUT, SQ5PJ, SP5ME, SP5POT, SQ5AM, SP5IDC, SP5IDR, SQ5JP/QRP, SP5L, SP5CWQ, SQ8ISS, HF5P, SP5ARE, SP7JAC, SP5TE, SQ5AKY, SQ7HQZ, SQ5FLP, SP7HO, SP5GO, SQ5LUK, SQ5MPG, SQ8PKI, SP8SIL, SP5RLZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5FLP, SQ5AM, SP5ATP, SP5TE, SP7RAV, SP5ARE, SQ5JUT, SP5GO, SQ5NWB, SQ7WT, SP7JAC, SQ8PKI, SP7BRM, SQ5BLC, SP8SIL, SQ5LUK, SP5CWQSQ8JB, SP5TWG,

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8PKI, SQ8JIX, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ8ISS, SP5JTO, SQ5AM, SQ5BLC, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5JUT, SQ5N, SQ4PAP, SP7BRM, SP5CWQ, SP4WRD, SP4UBW, SQ7HQZ, SP7HO, HF5P, SQ5AKY, SP5LYF, SP5SZE, SP5MXY

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, DK1QG, DO2JZ, SP5PDA, SP5SZE, SP7HO, SP5CWQ, SP5CMW, SP5BIN.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SP7HO, SP7JAC, SP5IDC, SP5SZE, SQ5AM, HF5P, SP5NAF, SP5CWQ, SP5ARE.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 

   

  08 LISTOPADA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 44)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.727 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP2SN/QRP, SP6MN, SP5MXY, YO2CJX, SP7BRM, SP5XVS, SP8KDZ, SQ8SEP, SQ8PIW, SP5TE, SP6MB, SP7HO, SP3SI, SP5JTO, SP7MAZ, SQ8PKI, SQ2M, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5UAO, SQ4PAP, SQ7KPI, SP6TL, SQ4OZ, 3Z4AI, SP1LOO, SP5ARE, SQ8MFM, SQ7WT, SQ7KLK, SP6DWB, SP8ILF, SQ8ISS, SQ5BLC, SP9CJM, SP4UBW, SQ4P, SP7LOD, SQ5RS, SP3OWE, SQ3LVC, SP1WAG, SP5XTY, SP5ABB, SP5GO, SP5IDR, SP4OLP, SQ8JIX, SP5L, SP5POT, SP3OWE, SP4LD, SP5XMD, SQ6IUD, SP6ABO, SP7RAV, SP9KTT, HF5P, SQ5N, SQ5FLP, SP5RZM/QRP, F8DRE.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5CWC, SP5JTO, SQ5FLP, SQ5RE, SQ5RSZ, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5XTF, SP5UAO, SQ5N, SP5ME, SP5POT, SQ8PKI, SP5IDR, SP5TE, SP5IDC, SP5L, SP5JK, SP7HO, SQ5RS, SQ5AKY, SQ5JUT, SP5SZE, SO5TC, SQ7HQZ, SP5GO, SP5CWQ, SP5JP/QRP, SP8TI/5, SP5ARE, SQ5PJ, SP5XMD, SQ5MPG, SQ2IBK, HF5P, SP7JAC, SP7MTU, SP7BRM

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5CWC, SP5JTO, SP7RAV, SP7BRM, SP5IDR, SP5JK, SP8TI/5, SP5GO, SP5UAO, SP5TE, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5FLP, SO5TCSP7JACSP5ATP, SQ5BLC, SQ8PKI, SP7MTU, SP5TWG, SP5AKY, SQ5SUI, SQ8JB, SP7HO. 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8PKI, SQ8ISS, SP5UAO, SQ8JIX, SP7BRM, SQ5SCZ, SO5ZGO, SO5TC, SP5JTO, SP5SZE, SQ5BLC, SP5CWQ, SP5XVS, SP5MXY, SQ5N, SP5LYF, HF5P, SP5BRD, SP7MTU, SO5MPG, SP7HO, SQ4PAP, SQ5AKY, SP5CWC, SQ7HQZ, SQ5JUT, SP5NW.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SQ5SKB, G0CQZ, SO5TC, SP5SZE, SP7HO, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5CWC, SP5SZE, SP5TE, SP7HO, SP5ATP, SP5CWQ, HF5P, SP5NAF, SP7JAC, SP5IDC, SQ5MPG.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki.

   +++ NOWE +++ 
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania raportów odsłuchu stacji.
  Warunkiem otrzymania punktu za odsłuch, jest przysłanie email (adres w zakładce kontakt) 
  z raportem odbioru z poprawnym hasłem, które będzie podane trzy razy podczas sesji.
  przykładowy raport: 
  Sebastian J., ODEBRANO: WebSDR, QTH: KO01OJ lub Warszawa-Praga,
  NADAŁ: SQ5BLC, HASŁO: krokodyl, QRG: 144.525MHz, CZAS: 21:03, RAPORT: 59.

 • 01 LISTOPADA 2022  WTOREK SESJA ,,KU PAMIĘCI" sesja bez punktów
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]

  ''Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
  zostaną po nich buty i telefon głuchy..."

  ks. Jan Twardowski
                                                                                            Daniel SP5CWC

   21:00 - bez limitu QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5CWC, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5L, SP5POT, SP5SZE, SP5CWQ, SP5GO, SP5XMD, SP5JTO, SP7JAC, SQ5JUT, SQ5JP, SQ2IBK, SP7HO, SP5ARE, SQ5AKY, HF5P, SP5IDR, SP5XVS.

 • 25 PAŹDZIERNIKA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 43)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]   20:00 - 21:00 QRG 3.715 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP2SN/QRP, SP5MXY, SP5CWQ/QRP, SP3MST, SP5ON, SQ5N, SP3OWE, SP4RUA, SP5JTO, SP5PH, SP9JMP, SP7BRM, SQ5BLC, SP1LOO, SP5XVS, SP6DWB, SP5PDA, SP5UAO, SP8PA, SQ8JIX, SQ4PAP, SP5SZE, SP6SG, SP6RVW/QRP, SQ5RS, SO8DAN, SP5TE, SP3DLL, SQ7WT, SP7RAV, SO3O/QRP, HF5P, SQ5SCZ, SO5ZGO, HF7ST, SP9DRR, SQ6IUD, SP8HPW, SQ5ABG SQ8ISS SP9CJM SQ5AM SP5L SP5POT SP2FTL SP5ALV SQ2CDC SQ7KPI SP9GRP SQ8PIW SP7CKU SQ7WOJ SQ5KWD SQ9PAZ SQ5DA SQ5OBV SP3SI DL1MDU SQ3LVC SP7WOC SQ8SEP SP7LOD SP4APB SQ4DX DL2FCK SP4SP SP5BK SP5ARE SP7HO SP5XMD SP4UBW SQ7SE SP3GTP SQ4P SP9CIE SP5GO SP7EN SQ9IWI SP9DFH SP6MB SP7JS SP5ORS SP5IDR
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SQ5MKM, SQ5KWD, SP5IDR, SP5JTO, SQ5DA, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5N, SQ5RSZ, SP5SZE, SP5XMD, SP5TE, SP5UAO, SP5L, SP5POT, SP5CTP, SQ5JUT, SQ5PJ, SP5CWQ, SP5CWC, SQ5AM, SQ5RS, SP5IDC, SP5ARE, SQ5JP/QRP, SP5GO/QRP, SP5MXY, SQ5AKY, HF5P, SP7HO, SO5TC, SQ2IBK, SQ7HQZ, SQ5LS, SQ8JB.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7BRM, SP5IDR, SP5CWC, SP7RAV, SP5UAO, SP7JAC, SQ5AM, SP5JTO, SQ5RSZ, SQ5KWD, SO5TC, SP5TE, SQ5N, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5ARE, SP5GO, SP5ATP, SP5TWG, SQ5BLC, SQ8JB, HF5P, SQ5JUT, SQ8SEP.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5XVS, SQ5AM, SP5JTO, SP5UAO, SP5LYF, SO5TC, SQ5N, SQ5KWD, SP5MXY, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP7BRM, SQ8SEP, SQ5BLC, SQ4INP, SQ4PAP, SP4WRD, SQ8JIX, SP8ALT, SQ8ISS, HF5P, SP5CWQ, SP7HO, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ7HQZ, SQ5AKY, SQ5JUT, SQ5RIQ.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5CWQ, DO1SBS, SP5SZE, DO1AF, SP5PDA , SP5ARE, SQ5RIQ, SP7HO, SP5IDR

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SQ5RIQ, SP5SZE, SP5IDC, SP7HO, SP7JAC, SP5CWQ, HF5P, SP8TI/5, SP5ARE.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 18 PAŹDZIERNIKA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 42)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]   NOWE!!!  (sesja testowa, niepunktowana)
   19:00 - 19:15 QRG 145.350 C4FM  Rafał SP7BRM i Wojtek SQ7WT Skarżysko - Kamienna - ODWOŁANA.

   20:00 - 21:00 QRG 3.718 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SP2SN, SP4RUA, SP5MXY, SP5SZE, SP6TL, SQ5BLC, SO8DAN, SP7UPL, SP5JTO, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5RE, 3Z4AI, SQ8IJR, SP1HHF, SQ8PKI, SP3SI, SP5CWQ, SQ4PAP, SP5TE, SQ8MFM, SP5HOC, SQ9OUM, SQ7WT, SP2FTL, SP2FVN, SP4LO, SQ5KWD, HF5P, SQ8JIX, SQ8PIW, SP8TI/5, SQ4P, SP4UBW, SQ9SX, SP3OWE, SP9CIE, SP5GO, SP5ARE, SP6DWB, SP1UJK, SQ7KPI, SQ5WH, SP9MQA, SP5L, SP5ME, DL1MDU, SP5EAF, SP8PLE, SP1LOO, SQ3PKN, SP5IDR, SP9KT, SP3AN, SP9LAW, SP5P, SQ7KOT, SP7HO, SP4AZM, SQ5ABG, SQ5LNJ, SQ5WJ, SP5UAO.
  SWL: Mateusz Hołowieszko SP4-17-049

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SQ5KWD, SP5IDR, SQ5AM, SP5TE, SP5JK, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, SP5IDC, SP5L, SQ5AKY, SQ5GZ, SP5CWQ, SQ5JUT, HF5P, SQ5RSZ, SQ5WH, SP5ARE, SP5MXY, SP8TI/5, SP5ME, SP5GO/QRP, SQ5RS.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SQ5GZ, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5AM, SP5JK, SP5JTO, SQ5KWD, SP5CWQ, SQ8PKI, SQ7JAC, SP5TE, SP8TI/5, SQ5JUT, SQ5BLC, SP5GO, SQ5FLP, SP5ARE, SQ5AKY, SQ8JB, SQ7WT, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5GZ, SQ8JIX, SQ8PKI, SQ5KWD, SP5CWQ, SQ5AM, SP5JTO, SP5JK, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5N, SQ5AKY, SQ5JUT, SP7HO, SQ5WH, SQ5BLC, SQ5RIQ, HF5P.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SQ5SLK, SP5CWQ, DO1MDB, HB9AVK, SO5TC, SP5JK, SP5NOF, SQ5RIQ, SQ7OBH, SQ5SKB, SP7HO.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5SZE, SP5IDC, SP5ARE, SP5CAR, SP5TE, SQ7WT, HF5P, SP5CWQ, SP7HO, SP7JAC, SP7NLB.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 11 PAŹDZIERNIKA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 41)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]


   NOWE!!!  (sesja testowa, niepunktowana)
   19:00 - 19:20 QRG 145.350 C4FM  Rafał SP7BRM i Wojtek SQ7WT Skarżysko - Kamienna.

   20:00 - 21:00 QRG 3.718 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SQ9MDF, SP5XTY, SP4RUA, SP5MXY, SP5HOC, SQ7KPI, SQ5RE, SP2SN, SP3SI, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP1LOO, SQ8ISS, SQ5BLC, SP5JTO, SP5ITO, SP5CWQ, SP6TL, SP7XJH, SQ8JIX, SQ4CVJ, SQ2IIQ, SP4APB, SP9KH, SP6MN, HF5P, SQ7WT, SQ5WH, SP5GO, SQ4PAP, SQ8MFM, SP5SZE, SQ8SEP, SQ5N, SP5UAO, SP7BRM, SQ3ST, SP1L, SP5TE, SP4UBW, SP9RHN, SP1HHF, SP7JS, SP5L, SP5POT, SP5XMD, SQ2NUL, SP5AN, SP4LO, SP7JOA, SP8PA, SP8WH, SP3ITD, SP5NHW/2, SP8TI/5, SP6DWB, SQ7GB, SP6TGI, SP7RAV, SQ4P, SP5IDR, SP5ARE, SP5ON, SQ5KWD | SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5JTO, SP5UAO, SP5IDR, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5TK/QRP, SQ5WH, SP5GO/QRP, SP5L, SP5POT, SQ5RE, SP5XMD, SP5TE, SQ5AKY, SP8TI/5, SP5LG, SQ5FLP, SQ5JUT, SP5XVS, SP5CWQ, SP5ARE, SO5TC, HF5P, SP7HO, SP5LYF, SP5MXY, SP5CWC, SQ5RSZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5CWC, SP7BRM, SP5JTO, SQ7WT, SP8PA, SQ8SEP, SP5GO, SQ5FLP, SP5UAO, SP5IDR, SO5TC, SP7RAV, SQ5RE, SP7HO, SP8TI/5, SP7JAC, SP5TE, SQ5JUT, SQ5BLC, SP5TWG, SP5ARE, SP5CWQ, SP5ATP, SP5SZE, SQ5WH, SP5JK, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5UAO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5JTO, SQ5TK, SO5TC, SQ5BLC, SP5XVS, SQ5RE, SQ8SEP, SP8DAJ, SQ8AGA, SP7BRM, SP5JK, SQ8ISS, SQ8JIX, SP7HO, SP5CWQ, HF5P, SP5MXY, SQ4PAP, SQ4N, SQ5RIQ, SP5LYF, SP5LG, SQ5WH, SP5BRD, SQ5JUT, SQ5AKY, SP8ALT, SQ7HQZ.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5CWQ, SP5ARE, SP5SZE, SQ5RIQ, SQ5SLK.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SP5CWC, SP5CWQ, SP5SZE, SP5LG, SQ5RIQ, SP8TI/5, SP5ARE, HF5P, SP5NAF, SP7JAC, SP7HO

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 04 PAŹDZIERNIKA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 40)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]


   20:00 - 21:00 QRG 3.707500 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SQ8JIX, SP4UBW, SP5PDA, SP9THC, SP7LOD, SO8DAN, SP9CJM, SP4OLP, SP4RUA, SQ8PIW, SP6TL, SP2SN, SQ2AJN, SP2PHA, SP2GRP, SQ5KWD, SQ3LVC, SQ9PGB, SQ5WJ, SP1LOO, SP7BRM, SP9CIE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP4AZM, SP5MXY, SP4FKS/4, SQ5BLC, SP5CWQ, SP5ALV, SP9KTT, SQ4PAP, SP7HO, HF7ST, HF5P, SP5L, SP5POT, SQ8MFM, SP1HHF, SP9LO, SQ7SE, SQ8PKI, SQ5RE, SP7TEX, SQ8IJR, SQ8???, SP5JTO, SP4LO, SQ7WT, SP5TE, SP8MH, SQ4P, SP5ORS, 3Z4AI, SQ7KPI, SQ5WH, SP6DWB, SP8WH, SP5SZE, SQ8SEP, SP5BRD, SQ2M, SO3ALE, SP8FB, SP7WOC, SP5XMD, SP5GO, SQ5LNJ, SP7RAV, SP6DA, SP5ARE, SP4KWD, SP5IDR, SQ7LRC, SP4KWD, SQ4DX, SP4GED, SQ2NUL, SQ5TDO, SP5UAO, SP5CAR. | SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5JTO, SQ5AM, SQ5RE, SP5SZE, SQ5JUT, SP5XMD, SP5L, SP5POT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5TE, SP5GO/QRP, SP5IDC, SP5CWQ/QRP, SQ5TDO, SQ5AKY, SP5ARE, SQ5WH, SQ5N, SP5LYF, SP5IDR, SQ5RSZ/M, HF5P, SP5LG, SO5TC, SP7HO, SP5SLT, SQ5FLP.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7RAV, SP5JTO, SP5IDR, SP5GO, SP5TE, SP5CWQ, SQ7WT, SQ8JB, SP7JAC, SP7BRM, SQ5AM, SQ5FLP, SQ5BLC, SQ8PKI, SQ5AKY, SQ5N, SP5ATP, SO5TC, SQ5RSZ, SQ5JUT, HF5P, SP5TWG, SP5ARE.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP7HO, SQ5SCZ, SQ8JIX, SQ4PAP, SP5JTO, SQ8SEP, SQ5AM, HF5P, SQ8PKI, SP7BRM, SP5LYF, SO5TC, SQ5N, SP5BRD, SP5LG, SQ5JUT, SQ5TDO, SQ8ISS, SQ5BLC, SQ5RIQ, SP5CWQ, SQ5WH, SQ7HQZ

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5SZE, SP5ARE, DO2JZ, DO6SHB

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaesu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5SZE, SP5TE, SP7HO, HF5P, SP7JAC, SP5ARE, SQ5AM, SP5IDC, SP5CWQ.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 27 WRZEŚNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 39)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [czytaj dalej ...]


   20:00 - 21:00 QRG 3.712 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >  
  SQ3EPP, SQ8IJR, SQ9PAZ, SQ8PIW, SP3OWE, SP4MK, SP5IDR, SP4AZS, SQ5BLC, SP4UBW, SQ8AQX, SP7RAV, SQ9NKL, SP5JTO, HF5P, SP3OWE, SP6MN, SP1HHF, SQ7WT, SQ8ISS, SQ8SEP, SP5TE, SQ4PAP, SQ5OMO, SP7ER, SO8DAN, SP3ITD, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8SBN, SQ8PKI, SP5SZE, SP9CKS, SQ8BJD, SP4FEU, SP5XMD, SQ5ABG, SP4LO, SP6RVW SP6DWB SP5L SP5POT SQ4P SP4APB SP9CIE SP8MAR SP8UZJ, 3Z4AI, SQ2AJN, SP2PHA, SQ3LVC, SP4OLP, SQ2NUL, SP7MTU, SQ8JIX, SP9JD, SP8PA, SQ5RE, SP4RUA, SQ8TI/5, SQ4SGH, SP5GO, SP5CWQ, SP5PDA, SP2DPK, SP2SN, SP5ARE, SQ5N, SQ5OBV, SQ5SUI, SP7HO, SP6TL, SP7WOC, SP3TYJ, SP3POB, SP3PDO, SP8UEQ, SQ8OAT, SQ6COQ, SP5UAO.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SQ5AM, SQ5XMD, SP5JTO, SQ5JUT/QRP, SP5TE, SP5UAO, SP5IDR, SQ5N, SQ5RE, SP8TI/5, SQ5SUI, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, SP5L, SP5POT, SP5GO, SP5IDC, SP5CWQ, SQ5RS, HF5P, SQ5AKY, SP5ARE, SQ58JB, SP5LYF, SP7HO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5SUI, SP7BRM, SP5IDR, SP5AUO, SP7RAV, SP5GO, SP8TI/5, SP7JAC, SP5AM, SP5JTO, SP5TE, SQ5JUT, SQ5BLC, SQ5N, SP5TWG, SQ8PKI, SQ5AKY, SQ8JB, SP5ATP, SQ7WT, SP5ARE, SP5CWQ. 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5SUI, SP5UAO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ8JIX, SQ8ISS, SP7BRM, SQ5BLC, SQ5N, SP5JTO, SQ5AM, SQ5JUT, SQ5AKY, SP7MTU, SP7HO, SQ5RIQ, HF5P, SP5CWQ, SQ5RS, SQ4PAP, SP4WRD, SP5ANT.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  DL2ART, SP5SZE, SP5ARE, SP5IZJ, SP5IDR, SQ5RIQ, SP5BIN, SP5NOF.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP7JAC, SQ5NBR, SP5TE, SQ5IRH, SP5CWQ, SP5SZE, SQ5AM, SQ5SUI, SP7HO, HF5P, SP5ARE, SP3TUT, SP8TI/5.


 • 20 WRZEŚNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 38)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]


   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKYSESJA ODWOŁANA

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5JTO, SP5CWC, SP5SZE, SP5L, SP5POT, SP5TE, SQ5PJ, SQ5JUT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5IDC, SP5IDR, SP7HO, SP8TI/5, SQ5RE, SP5CWQ, SQ5WH, SP5ARE, HF5P, SP5GO/QRP, SQ8JB.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5CWC, SP5IDR, SP5JTO, SQ8SEP, SP5TE, SP7BRM, SQ5BLC, SQ7HGB, SP7RAV, SQ7WT, SQ5RE, SQ5JTU, SP5GO, SQ5WH, HF5P, SP8TI/5, SP5CWQ, SP5ARE, SQ8JB, SP5ATP.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5JTO, SP5BRD, SQ8SEP, SQ8JIX, SQ5BLC, SP7BRM, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5JUT, HF5P, SDP5CWQ, SQ5WH, SQ5RIQ, SQ8ISS, SP7HO, SQ5N, SP5LG, SP5LYF, SP4WRD, SQ7HQZ.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SP5SZE, M0KNC, DL1RI, DK7UDO, DB2LP, SQ5SKB, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5SZE, SQ7HGB, SP5TE, SQ5RIQ, SP5LG, SP5CWQ, SP7HO, HF5P, SP5ARE, SP5CWC, SQ5BUJ, SP8TI.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 13 WRZEŚNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 37)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >
  SQ4P, SP4UBW, SP2SN, SP5CWQ, SP8PA, SQ8JIX, SP4RUA, SP5PDA, SQ8ISS, SQ5WH, SP7TEX, SP4LO, SP5JTO, SQ5BLC, SQ5RE, SQ5LNJ, SQ8SEP, SQ3POO, SO8DAN, SQ8MFM, SQ5PJ, SP5TE, SP9SOA, SP5MXY, HF5P, 3Z4AI, SP1HHF, SP9XWW, SP6DWB, SP4APB, SP5UAO, SQ4PAP, SP1UJK, SO9P, SQ6ODB/8, SP5SZE, SQ8IJR, SQ7KPI, SP4BJP, SQ9SX, SQ5APT, SQ5OMO, SQ5N, SQ5MOG, SP9LCH, SQ2PPM, SP5ARE, SP9LO, SQ8JI, SP2DPK, SQ7WOJ, SP7HO, SP5GO, SP3RZ, SP7WMN, SP9MQA, SP7MTU, SP5TWG, SP7RAV, SP6RQL, SP5HOC, SP9KH, SP1Z, SP5P, SP4CE, SP5IDR.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC >
  SP5TE, SP5IDR, SP5JTO, SQ5PJ, SP5SZE, SP5XVS, SQ5JUT/QRP, SQ5RE, SP7HO, SQ7HGB, SP5CWQ, SP5UAO, SP5LG, HF5P, SP5LYF, SQ5AKY, SP5IDC, SP5SO, SP8TI/5, SP5ARE, SQ5APT, SP5GO, SP7JAC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ7HGB, SP7RAV, SP5UAO, SP5IDR, SP8PA, SP5XVS, SP5TE, SP5JTO, SP8TI/5, HF5P, SQ8SEP, SP7JAC, SQ5BLC, SP5ARE, SP5GO, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5ANT, SP7BRM, SQ5NWB, SP5ATP, SQ5AKY, SP5TWG, SQ8JB

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8JIX, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ8ISS, SP5UAO, SP8ALT, SQ8SEP, SQ5BLC, SQ7HQZ, SP5CWQ, SP5MXY, SP5JTO, SQ5N, SP5XVS, SP5LG, HF5P, SQ5WH, SP7BRM, SQ5RIQ, SQ7OTA, SP7MTU, SQ5AKY, SP7HO, SQ4PAP, SQ5JUT, SP4WRD.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5CWQ, SQ5SKB, SP5ARE, SP5SZE.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SQ7HGB, SP7JAC, SP5SZE, HF5P, SP5ARE, SQ5RIQ, SP7HO, SP8TI/5, SP5CWQ, SQ4P, SP5LG, SQ5IRH, SP5NAF.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 06 WRZEŚNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 36)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY >
  SP3W/P, SQ5BLC, SQ4P, SQ5N, SQ7KLK, SP4AZS, SP8DAJ, SP8PA, SP5JTO, SP7RAV, SQ5RE, SQ8MFM, SQ8AGA, SP5TE, SP4RUA, SQ5KWD, SQ2AJN, SP2PHA, SP4LO, SP4GED, SP5CWQ, SQ3PKN, HF5P, SQ5WH, SQ7KPI, 3Z4AI, SP5MBI, SP7BRM, SP7MR, SP9CKS, SP4G, SP8UZJ, SP5QAM, SQ8SEP, SP5SZE, SQ7WT, SP5MXY, SP6DWB/3, OM0MR, OM3KAH, SP4BJP, SP5ARE, SP7HO, SQ8JIX, SP3TYJ, SP3POB, SP3PDO, SP8KDZ, SP5HOC, SP4APB, SP7BYG, SP2RIT, SQ8ISS, SP8BGM, SQ8IJR, SP5GO, SP6ITF, SP1HHF, SP7MTU, SP7SLA, SQ5ABG.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC Daniel SP5CWC >
  SP5JTO, SP5XVS, SQ5JUT, SQ5RE, SQ5PTZ, SP5POT, SP5TE, SQ5GZ, SP5MXY, SP5SZE, SP7HO, SQ5WH, SQ5PJ, SP5IDR, SP5RAV, SQ5N, SP5ARE, SQ7WT, SP7MTU, SQ5GRP, SQ8JB, SP7BRM, SP5GO, SP5CWQ, SQ5BUJ, SP7JAC, SP8TI, SQ5RIQ, SQ5AKY, HF5P.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7BRM, SP7RAV, SP5IDR, SP5JTO, SP7MTU, SP7JAC, SP5XVS, SQ5PTZ, SP5POT, SP5TE, SQ5JUT, SQ5AKY, SQ7WT, SP5ARE, SP7HO, HF5P, SQ5WH, SP5CWQ, SP5SZE, SP5ATP, SQ8JB, SP5GO, SP8TI/5, SP8ALT. 


   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP7BRM, SP8DAJ, SQ8AGA, SP5JTO, SP5XVS, SQ5N, SP5MXY, SQ8ISS, SP7OLA, SP5CWQ, SP7MTU, SP7HO, HF5P, SQ7OTA, SP5LG, SQ5AKY, SQ5WH, SQ5JUT, SP8ALT.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5SZE, SP5ARE, DL1RI, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC> ... brak ...


 • 30 SIERPNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 35)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5AAJ, SQ5BLC, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ7KLK, SP8KDZ, SP2SN, SP4UBW, SP5SZE, SQ5ABG, SQ5WJ, SP2FTL, SP5MXY, SP9CJM, SQ2CDC, SP7MR, SQ8SEP, SO8DAN, SQ2P, SQ4PAP, SP5BLI, DL3AWB, SP5JTO, SQ5KWD, SP4RUA, SQ7SE, SQ8ISS, SP7BRM, SQ8IJR, SP1LOO, SP4JZ, SP6TGI, SQ4DX, SP5WCK, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ8GUM, SQ8PIW, SP6DWB, SQ7WT, HF5P, 3Z4AI, SP4APB, SQ6IUD, SQ4P, SP2BP, SP5TE, SP9EKP, SP5L, SP5POT, SQ3LVC, SP4AZS, SP8TI/5, SQ5WJ, SQ4OZ, SP5IDR, SQ5N, SP5ARE, SP8JIX, SP3TYJ, SP3POB, SP3PDO.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC Daniel SP5CWC>
  SQ5RE, SP5XVS, SQ5JUT, SP5SO, SP5JTO, SQ5BLC, SP5TE, SQ5N, SP5IDR, SP5MXY, SP5SZE, SP5LG, SP5L, SP5POT, SP5CWQ, SQ8JB, SQ8PKI, SP8DAJ, SQ8AGA, SP8TI, SP7JAC, SP7HO, SP5ARE, SQ5FLP, SQ5GRP, SQ7WT, SQ5MOQ, HF5P, SP8ALT.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5JTO, SP5IDR, SQ8PKI, SP7JAC, SQ5RE, SP8TI/5, SQ5BLC, SQ7HGB, SP5TE, SP5XVS, SP5ARE, SP5CWQ, SQ7WT, SQ5JUT, SQ5FLP, SP7BRM, SP7RAV, SQ8SEP, SQ8JB, HF5P, SQ5AKY.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ8PKI, SQ8SEP, SQ5BLC, SP8ALT, SQ8ISS, SP8DAJ, SQ8AGA, SP7BRM, SP5XVS, SP5JTO, SQ4PAP, SQ5N, SP5LG, SP5CWQ, SQ5AKY, HF5P, SQ5JUT, SQ5RIQ, SP7HO, SP4WRD.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ5SLK, SQ4BJA, SP5SZE, SP5ARE

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5SZE, SQ5RIQ, SP5HO, SP5ARE, SP7JAC, SQ7HGB, SP5TE, SP5LG, SP8TI/5, SP5CWQ, SQ5BUJ

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 23 SIERPNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 34)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SN200R, SP2SN, SQ5BLC, SP4RUA, SP1HHF, SP6DWB, SQ8PKI, SP7MTU, SQ9ITA, SP5JTO, SQ8MFM, SQ7WT, SP7BRM, SP5ARE, SP5MXY, SP5SZE, SP5CWQ, SQ4OZ, SP5IDR, SQ9OJS, SQ8IJR, HF5P, SQ5RS, SP1LOO, SP6NVC, SQ5LNJ, SP9CIE, SQ5OMO, SP4DLD, SP3OWE, SQ5PJ, SP5HOC, SQ5RE, SP5TE, SQ2NUL, SP2MDS, SQ2NUH, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP2MKO, SP4AZM, SP5WND, SP5P, SP4LO, SQ8ISS, SQ5PTZ, SP5POT, SQ3GKN, SP1Z, SP4UBW, SQ5DA, SP9HAX, SQ4P, SQ8MXL, SP5TWG, HF7ST, SP9LM, LZ2OG, SP7HO, SQ5N, SQ5AM, SP9FZH, SP7RAV, SQ3LVC, SQ9PAZ, SP6TGI.
  SWL: Krzysztof SP2-09-173
  2022-08-23 18:58 UTC SQ5AKY -> SQ9PAZ 3.711 kHz SSB  R5 S9+10 / R5 S9+20

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5TE, SP5IDR, SP5JTO, SQ5PJ, SP5XVS, SQ5AM, SQ5OMO, SQ5RE, SQ5RS, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SP5GDX, SQ5AKY, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, SP5CWQ, SP5WND, SP5UX, SQ5FLP, SP5IDC, SP7MTU, HF5P, SP5ARE, SP7HO, SQ8JB, SP5LG, SP5LYF, SQ8ISS.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7RAV, SP5JTO, SP5IDR, SP7BRM, SP8ALT, SP5WND, SP5TE, SP5XVS, HF5P, SP7MTU, SQ8PKI, SQ5PTZ, SP5POT, SP5ARE, SQ5BLC, SP5UX, SP5CWQ, SQ5JUT, SQ8JB, SQ7KLK, SP5TWG, SQ7WT, SQ5AKY, SP7HO, SP5LG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5WND, SP5XVS, SP7BRM, SP5JTO, SQ8PKI, SQ8ISS, SP8ALT, SQ5BLC, SP5CAR, SP5CWQ, HF5P, SP7MTU, SQ5N, SQ5AKY, SP7HO, SQ5JUT, SQ5RIQ, SP4WRD, SP4UBW.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SP5SZE, SP5CWQ, DH1QK.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP5CWC, SP5SZE, SP3TUT, SP5WND, SQ5RIQ, HF5P, SP7HO, SP7JAC, SP5ARE, SP5LG.

 • OD KILKU DNI PRZESTAŁ DZIAŁAĆ ShutBOX - mamy nowy, działa i to wystarczy !
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • 16 SIERPNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 33)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP8DAJ, SQ8AGA, SQ7WT, SQ2IPS, SP5JTO, SP5MXY, SP9AN, SP5SZE, SP7MTU, SP5TE, SP4RUA, SP7CHR, SP9CJM, SP4AZS, 3Z4AI, SQ5RS, SP1HHF, SP5IDR, SQ5KWD, SP5UAO, HF7ST, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5HOC, SP6DA, SP8PA, SP6DWB, SP8FR, SQ5GN, SP7MR, SP4APB, SP1LOO, SP1Z, SP1GAL, SQ3LVC, SP1BSJ, SP4JZ, SP8KDZ, SP5PZB, SQ8IJR, SQ5GO, SP5ARE, SP4LO, SP2SN, SQ8JI, SP4UBW, SP4SP, SP7BYG, HF30PSP, SP7ETD, SQ6POH, SQ4OZ, SQ7JHM, SP7LPD, SP9GRP, SP5XMD, SP7HO, HF5P, SP5CWQ, SP5CWQ/QRP, SQ5AM, SP3OWE, SQ5ABG, SP5NHV/2.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC Daniel SP5CWC>
  SQ5RE, SQ5BLC, SP5JTO, SP5IDR, SQ5AM, SP5XMD, SP6RVW, SQ5JUT, SP5UAO, SQ5DA, SP5SZE, SP5MXY, SP5LYF, SP5TE, SP5RAV, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ7HO, SQ5AKY, HF5P, SP5ARE, SP7MTU, SP5LG, SP5CWQ, SP5GO, SQ8JB, SP8DAJ, SQ5RS, SP5XVS, SP7JAC, SQ5NWB, SP5IDC, SQ5WAW.
   
   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7RAV, SP5IDR, SQ5BLC, SP5UAO, SP7JAC, SP5JTO, SP5TE, SP5ARE, SQ7WT, SQ5AKY, SP7MTU, SP5XVS, SQ5JUT, SQ5RS, SP5TWG, SQ8JB/Q, SP8ALT, SP5CWQ/Q, SP7HO, SP8TI/5, SP5GO, SP5CWC, SP5LYF, SP5SZE, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SQ5BLC, SP5UAO, SP5JTO, SP5LYF, SP5LG, SP8DAJ, SQ8AGA, SP7MTU, SP5XVS, SP8ALT, SQ5RS, SP5CWQ, SQ5N, SP9TTG, SP7HO, SQ5AKY, SQ5RIQ, HF5P, SQ5JUT.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ5SKB, SP5UX, SQ5RIQ, DG1BHA, SP4FDH, SP4MAZ, SP5ARE, SQ8AQX.

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC
  SP7HO, HF5P, SP2SNF, SP7JAC, SP5ARE, SP5SZE, SP8TI, SP5LG, SQ5RIQ.

 • 09 SIERPNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 32)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP8DAJ SP5CWQ/QRP SP8PA SP3CSD SP5SZE SQ4P SP5DBW SP9TTG SP5L SP5POT SP5JTO OM3LK SP2SJ SQ8AGA SP4AZS SP4BLB SP5ZHH SQ8PKI SP6DWB SN5KG SQ5SCZ SO5ZGO SP4LO SQ5PTZ SP5HOC SP9CJM SQ7WT 3Z4AI SQ5BLC SO8DAN SQ5OMO SP7MTU SP4RUA SP3OWE SP3SI SQ8MFM SQ5ABG SQ5RS SQ7NPA SP4JZ SP8ILF HF4112P SP4APB SQ4PAP SP5MXY SP5ARE SQ7KLK SQ5SUI SP5TE SQ7CGN SP7KED SP2SN/QRP SP5ON SP5GO SP6DA SP6OPD SP2FMN SP7WME SP7LPD SP7TEX SP7MAZ SP4UBW SP2KRZ SQ5N SQ5LUK HF5P SQ8IJR SP5IDR SP7BRM SP8IRQ SP8TI/5 SQ5WGR HF7A SP9FZH SP5AHY
  SWL: Krzysztof SP2-Ø9-173.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5JTO, SP5IDR, SP5XVS/5, SP5SZE, SP5TE, SP5L, SP5POT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5MXY, SQ5SUI, SQ5N, SP4WRD, SP5IDC, SQ5AKY, SQ5JUT, SP5CWC, SP5UG, SP8TI/5, HF5P, SP5LYF, SO5TC/M, SP5CWQ, SP5ARE, SP5LG, SQRSZ/P, SQ5RS, SP5GO/QRP.
   
   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ Daniel SP5CWC>
  SP5JTO, SP5IDR, SP5L, SP5POT, SPTE, SP5XVS,SQ5RSZ/P, SQ5MXY, SP5SZE, SQ5SUI, SQ5N, SP4WRD, SQ5AKY, SP5GO, SP7JAC, SP5ARE, SP5LYF, SQ5BLC, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5RAV, HF5P, SP5MTU, SQ5FLP, SP8TI, SQ8JB, SQ5MBM.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR >
  SP5XVS, SP5JTO, SP7BRM, SQ5N, SQ5AKY, SP5UX, SQ5SUI,SP8DAJ, SQ8AGA, SQ5BLC, SP5CWQ, SO5TC, SP5LG, SQ8SEP, SP5UAO, SP7MTU, HF5P, SQ5JUT, SQ7HQZ, SP5MXY, SP5RAV, SP7KS.

   20:00 - 22:00 Winlink  Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5UX, SP2SJ, SP4FDH, SP3DV, SP4MAZ, SP7PSD, SO5TC, SQ5SKB, SP5CWQ, SP5ARE

   21:45 - 22:00  D-STAR i FUSION  D-STAR: XLX132D / Yaseu: PL-XLX132, Andrzej SQ5BLC> SQ5RIQ/P, SP5SZE, SQ5SUI, SP5NAF, SP5ARE, SP7JAC, HF5P, SP5CWQ.


   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 •  NOWE   Akcja Dyplomowa 2022 Sesja 31 SP5CWC 


 • 02 SIERPNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 31)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5SZE, SP2SN/QRP, SP7IFF, SP7THC, SP3OWE, SP4UBW, SP5CWQ/QRP, SP5JTO, SP4TKA, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5CAR, SQ8ISS, SP9AVR, SP3SI, SP4LO, SP8PA, SP8KDZ, SP8ONV, SQ4PAP, SP4ELN, SQ8SEP, SQ9KWY, SQ8MFM, SQ3NMT, SQ5N, SQ5GZ, SP7MTU, SP9TTG, SP3WYZ, SP3NYA, SP5MXY, SQ5BLC, SP5TE, SP3OWE, SP4AZS, SP6DA, SP5UAO, SP5P, SP4BLB, SP8RSZ, SQ5RS, SQ5OMO, SQ7WT, SQ3LVC, SP4APB, SP5ARE, SQ8IJR, SP9CNN, SP5X, SQ4P, HF5P, SQ7IKZ, SP3DVO, SQ7KLK, SO5TC, SQ5APT, SP5AHY, SQ2ZA, SP5GO, SQ9PAZ, SP4JZ, SP3TYJ, SP3POB, SP3PDO, SP550MK, SQ7CGN, SP7KED, SP3OWE, SP7BRM, SQ8AB, SP7JS, SQ4OZ, SQ7KPI, SP4RUA, SP7HO, SP9OM, SP5HOC, SQ7SE.
  SWL: Krzysztof SP2-Ø9-173.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC Daniel SP5CWC>
  SQ5JUT, SP5JTO, SQ5BLC, SP5XVS, SP5LYF, SQ5N, SP5UAO, SP5IDR, SP6RVW, SP5TE, SP5SZE, SP5MXY, SQ5RS, SQ7WT, SQ5GRP, SP5IDC, SP5ARE, SP5GDX, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P, SP5GO, SP8TI, SP7HO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5AKY, SP5L, SP5POT, SP5DRO, SP7BRM, SQ7HQZ, SQ8JB, SQ5RSZ, SP7JAC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SQ5BLC, SP7BRM, SP7JAC,SP5XVS, SP5UAO, SP5JTO, SP5CWQ, SP5TE, SP7HO, SP5ARE, SP7RAV, SQ7WT, SP8TI/5, SQ5JUT, HF5P, SP5CWC, SQ5AKY, SP5GO, SP5SZE, SQ8JB, SQ8SEP, SP5TWG, SP8SIL, SP7THC, SP5ANT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SP5XVS, SP5JTO, SQ5BLC, SP5CWQ, SP7BRM, SQ5APT, SQ5N, SQ8SEP, SQ7HQZ, HF5P, SQ8ISS, SP9TTG, SP7THC, SP5UAO, SP7HO, SP4UBW, SQ5AKY, SP5ANT, SQ5JUT, SP7MTU, SQ5RIQ

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5UX, SO5TC, SQ5SKB, SP5ARE

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SP5SZE, SQ5RIQ, HF5P, SP7JAC, SP5ARE.

 •  NOWE   Akcja Dyplomowa 2022 Sesja 30 SQ5BLC 

 • 26 LIPCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 30)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5IDR, SP6RZK, SP5CWC, SP4TKA, SQ8A, HF78AK, SQ8AB, SP5SZE, SQ8PIW, SQ5BLC, SP7HO, SQ4PAP, SP8DAJ, SP4RUA, SQ5OMO, SQ8IJR, SQ7WT, SP4AZS, SO8DAN, SQ1SNQ, SP7MR, SP5MXY, SP5TE, SQ2DPB, SO3O, SQ8MFM, SQ8SEP, SP6MN, SQ6IUD, SP5X, SQ8AGA, SQ9OUM/P, SP1LOO, SQ3LVC, SQ9PXD, SP3SLU/4, SP4UBW, SP8KDZ, SP5JTO, SQ4P/4, SP4APB, SP5TWG, SP4BLB, SP7RAV, SP6VWX, SQ9ITA, SQ5GZ, SP5ARE, SP2FTL, SP7THC, SP2SN, SQ4CVJ, SP5CWQ, SP5UAO, SP5L, HF5P, SP8CHI, SP2WSP, SP3DVO, SP7BRM, SP7SLA, SP5GO, SP6RVW/5, SP5POT, LZ/SQ2M, SP2QBB/7, SP5WCK, SQ5RS, SP8TI/5, SQ6ILJ, SP3SI.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5IDR, SP5TE, SP5POT, SP5SZE, SP5L, SP5JTO, SQ5RS, SP5ARE, SQ5JUT, SP5WCK, SP5XVS, SQ5LS, SP7HO, SP8TI/5, HF5P, SP6RVW/5, SP5UAO, SP5IDC, SP5GO/QRP, SQ5JB, SO5TC/M, SP7JAC, SQ5WH, SP5CWQ, SQ5N, SQ5GZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP7BRM, SP5IDR, SP5XVS, SP5TE, SP8TI/5, HF5P, SP5JTO, SP5ARE, SP5CWQ, SQ5GZ, SP7RAV, SQ7WT, SP5UAO, SP5ATP, SQ5BLC, SQ5JUT, SQ5WH, SP7JAC, SQ5N, SQ8JB, SP5TWG, SQ5AKY, SQ8SEP, SP5GO, SP8ALT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SP5XVS, SQ5GZ, SP5JTO, SP7BRM, SQ5BLC, SP8ALT, SP5CWQ, SP9TTG, SQ5WH, SQ8SEP, SQ5JUT, HF5P, SP7HO, SP5UAO, SQ5RIQ, SQ7HQZ, SP7THC.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5UX, SP5ARE, SQ6BOR, SO5TC, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SP5CWC, SP5SZE, SP5ARE, SP4PSP, HF5P, SP7JAC.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 •  NOWE   Akcja Dyplomowa 2022 Sesja 29 SQ5BLC 


 • 19 LIPCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 29)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2SN/QRP SP5SZE SP7TEX SP8DAJ SQ5WJ SP5MXY SP5JTO SP1LOO SQ7WT SP7WOC SQ8MFM SP7AH SP9TTG SQ5JLB SA7SPL SQ7KPI SP4AZS SQ5SCZ SO5ZGO SP3WYZ SP6RVW/QRP SP2GCE SP5UAO SP3LM SP5ARE SP4ECX SQ5BLC SP5CAR SP8PA SP8JUS SP3OWE SP5TE SQ8ISS SP6DWB SP4UBW SP9CTW SP7THC SQ5GZ SQ9PXD HF5P SP4TKA SP1UJK SQ4P SP2JAR SP8KDZ SP4ELN SQ3KNH SP5TWG SP5IDR SN4X SP7JPN/P SP5CWQ/QRP SP5GO SP4AZM SP5CWC/QRP SQ7CGN SP7KED SQ2TAC SP6TL HF78AK SP7WME SP7HO OK2JT SP3TM SO8DAN SQ9MMC SP7JS SP7OQR SP7BRM SQ5N SP4TBJ SP9SZR.
  ...
  SWL: Krzysztof SP2-Ø9-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5CWC, SP5JTO, SP5TE, SP5IDR, SP5CAR, SP5GDX, SQ5N, SP5GO/QRP, SP5UAO, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5CWQ, SQ5TK, SP5ARE, HF5P, SQ5AKY, SQ5JUT, SP5LYF, SP5IDC, SP8TI/M.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP5CWC, SQ7WT, SP5IDR, SP7BRM, SP5UAO, SQ5N, SP5JTO, SP5GO, SP7JAC, SQ5BLC, SP5TE, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5CAR, SQ5AKY, SP5TWG, SP5ARE, SQ5GZ, SP8TI/M, SP5ATP, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SP7BRM, SP5XVS, SQ5BLC, SQ8ISS, SP8DAJ, SP7HO, SO5TC, SP5CWQ, SP5CAR, SQ5JUT, SQ5AKY, SP9TTG, SQ5N, SP2JAR, SP5ANT, SQ5TK, HF5P | SP5BRD (po czasie)

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SQ5TK, SP3ST, SP5UX, SP5CWQ, SQ5SKB, IZ7GEG, R2FAQ, SP2JAR, SP2ST, DL3FBI, UA3QNA, US7IS, OZ2LP, RA3RTB, DO2HC, RD2S, DH2NJS, SQ5TDP, RA9LAN, SP5GDX, SP8HKT, SP9CCA, SP1MGM, IZ3KVD, PH2M, EU1EU, SP7THC, R120ZF, R4CEC, DO1WHW, YO5QDI, YO3FFF, SN5J, DO8WM, 9A3AJL, OE6TNO, DO2XU, DL3ZAJ, YB1BZV, RA6ADQ, OK2PAK, EA1SV, PE1NPS, SP3IPA, R2EA/P, IZ2ODN, CT4KG, F4BQS, IK5AUL, SQ7BCL, SO6OO, DK1FS, RW4HBG, DH2SK, SN3POX, HB9LBC, OH1MAC, OZ/DL8LAS, SQ2IP, F5LOW, R2DUH, MM0ABM, OK8QC, EW6BZ, SM6MUY, DL1TRK, OE9MDI, HB9XBY, DG1OAM, YO5PLP, DL1NCH, AO1XCI, DL75HIL, SP8BDF, DO7PD, G0FVT, DO7FKH, SP9TBT, DF7AP, ON4CJU, SP3VST, AO1XCP, CU5AM, UA0QNI/3, UB1TAC, AO1XAU, UA4HJ, GI3KVD, PY7ZC, 9A2TN, R9AAJ, AO1XFM, DO1VT, OZ5PT, IK1JJM, DK4RH/QRP, DH8AMG, G4DZE, SP5NOH, SP9RTK, DL8TE, G3ARK, UI4H, DL1MFK, SP2ERH, HB9HSN, MM7WAB, OH7FES, EI8GP, RW6FY, EB2AM, OZ1BJF.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SP2JAR, SP5CWC, SP5TE, SP5CWQ, SP5CAR, SP8TI, SP5SZE, HF5P, SP7HO, SP7JAC, SQ5LS, SQ5AKY, SP5ARE.
   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 12 LIPCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 28)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  3Z4AI, SQ4P, SP4BLB, SP3OWE, SP5CAR, SQ5BLC, SP2SN, SP5JTO, SP2FTL, SP5MXY, SQ7WT, SQ7CGN, SP7KED, SQ5ABG, SP5SZE, SQ8MFM, SQ5WH, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP9TTG, SP4TKA, SP5WND, SP8RG, SQ8PIW, SP9MRP, SP6DWB, SP5ARE, SQ2GCO, SQ5DA, SQ3GJE, SQ5N, OM0MR, SP8TI/5, SQ8PKI, SQ7KPI, SQ5AAJ, HF5P, SP2EHP, SP4AU, SP5GO, SQ4OZ, SP8KDZ, SQ8IJR, SP5CWQ, SQ7SE, SP5IDR, SP5RVW, SO8DAN, SP2KRZ, SP6SOW, YO2CJX, SQ2NUL, SP6GRT, SP4OLP, SP4UBW, SP9WZO, SP9CJM, SP7JS, SQ8LUN, SP8KAF, SP5RZM, HF7ST, SP7BRM, SP4JTE.
  SWL: Krzysztof SP2-Ø9-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SP5TE, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP6RVW/5, SP5IDR, SP5CAR, SO5TC, SQ5LS, SQ5JUT, SQ5AKY, SQ5WH, SP5LYF, SQ5APT, SQ5RS, SQ5RIQ, SQ8JB, SP5CWQ, SP8TI/5, HF5P, SQ5RSZ, SP5MXY, SP5GO/QRP, SP5GZV.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SP7BRM, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ7WT, SP5TE, SP8TI/5, SP5JTO, SQ5AKY, SP5CAR, SP7JAC, SP5CWQ, SQ5BLC, SP5GO, SP5ATP, SP5CWC, SQ5JUT, SO5TC, SQ5SUI, SQ8JB, SP5TWG, SQ5WH, SP5PTZ, SP5POT. 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SQ8SEP, SQ8PKI, SP7BRM, SP9TTG, SQ5AKY, SP5CAR, SP5JTO, SQ5MOG, SQ5N, SP5CWQ, SQ7HQZ, SQ5WH, SO5TC, SQ5TK, SQ5JUT, SQ5BLC, SQ5RIQ, SQ5APT, HF5P

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ7KOT, SQ5TK, SQ7JZF, DL3ZID, YO5TP, SQ1922PS, SP5AYY, DM2EHE, YO8YRY, DH9DR, DL0SOP, DO1UKR, SP7AM, DF2RG, SP6IFN, RA3OS, R3EL, SP5SZE, OK1VKX, SP2DPK, RC5F, HG5ACZ, IZ2ODN, R1CBV, SP5BYC, SQ5PTZ, SP5OAB, DO7RMA, DQ5R, HA7LAD, DL5NDH, A71XX, SP2MHS, ES5GI, DM60CSJ, SQ3LMR, RZ3PP, SP9TDA, SQ9HZM, SV8NAJ, DO1MDO, RU3WR, RV3TV, SQ5SKB, DO1WGK, SP2FTL, SP5CWQ, R2BGT, SP4XD, SP5AEZ, DO3FRH, SP6ZJB, DO1MGN, SP3AP, DO1SHK, RW4HB, YO7CW, UA3UBV, SP4FDH, DO3JSM, SP5EJG, SO5TC, SP4MAZ, DL1WWE, RZ3LA, SP7AH, 9K2GR, SN1922PS, DH1OL, PA1CC, SQ8FGP, US5EJ, YO6OGY, SP9BGS, SQ1EIC, DK8QS.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SP5TE, SP5SLT, SP5CWQ, SQ4P, SQ5APT, SP5SZE, HF5P, SP5CAR, SP7JAC, SP8TI, SP5CWC, SP5ARE, SQ5RIQ, SQ5TK

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 05 LIPCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 27)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.716 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SQ7WT, SP6DWB, SP8DAJ, SP5MXY, SP6CPF, SQ5RS, SP5JTO, SQ8PIW, SP6TL, SP7WOC, SQ1KPN, SQ4PAP, SP5ARE, SP3EA/1, SP5UAO, SP9CJM, SQ5X, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5OMO, SP2SN, OM0MR, SQ8SEP, SP9FUN, SO8DAN, SP4AZS, SQ8LUN, SP8KAF, SP9NK, SO3ALE, SP0RP, SP9TBT, SQ8MFM, SQ9PRL, SP9WZO, SP5HOC, 3Z1922PS, SP5IDR, SP5GIH, SP9CBM, SP5CWQ, SQ2AKI/7, SQ5ABG, SQ2AJN, SP2PHA, SP5TE, SQ2M, SQ3LVC, SP7JS, SP9THC, SQ7CGN, SP7KED, SP4UBW, SQ7NPA, SQ8PKI, SP7BRM, SQ5N, SP8UZJ, SP4OLP, SQ9ABC, SP9RQO, SP2AA, SQ6KXX, SQ8IJR, SO5TC, SP9IZV, SP7MR, SP5GO, SQ4OZ, HF5P, SP2HEL, SQ2IP, SP3MP, SP4AU.
  Stacja nasłuchowa: Krzysztof SP2-Ø9-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5SZE, SP5TE, SP5IDR, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5JTO, SQ5TK, SQ5JUT, SO5TC, SP5UAO, SP5LYF, SP5IDC, SP5CWQ, SP7HO, SQ8PKI, SP5GO, SP7JAC, HF5P, SP8TI/5, SQ5RIQ, SQ5ABG, SQ8JB, SQ5RSZ/M, SQ5LUK, SQ5AKY.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP5JTO, SP5TE, SP8TI/5, SP5IDR, SP7BRM, SP5ATP, SQ8PKI, SQ7WT, SP7JAC, SQ5BLC, SP5UAO, SQ5LS, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ8JB, SP5TWG, SO5TC, SQ5JUT, SP5GO, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SQ8PKI, SP8DAJ, SP5JTO, SQ8ISS, SQ5AKY, SP7BRM, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5N, SQ8SEP, SQ5BLC, HF5P, SP7HO, SP7MTU, SP9FUN, SP0RP, SO5TC, SQ5JUT, SQ5RIQ 

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SQ6BOR, SO5TC, SP5ARE, SP2MKI, DO2GF, HB9AVK, DO3AJ, SP3IEW

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SP5TE, SP7HO, SQ5AAG, SP7JAC, SP5SZE, SP8DAJ, SO5TC, SQ5TK, SP5CWQ, SQ5RIQ, SP5ARE, SP8TI, HF5P, SP5NAF.


 • 28 CZERWCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 26)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP4TKA, SP6CNU, SP5ARE, SP8PA, SQ8SEP, SQ4P, SP7JOA, SQ8LUN, SP8KAF, SP9TTB, SQ5RS, SP6OH, SP6LMV, SP6MPK, SP8DAJ, SQ5BLC, SP5TE, SP7BRM, SQ7WT, SP5JTO, SP2FTL, SP5MXY, SQ8IJR, SP3SI, SP1L, SP4JTE, SP5CWQ, SQ5OMO, SQ8MFM, SP5HOC, SP3X, SP5DZC, SQ9IAQ, SP5WCK, SQ5WH, SQ6LJC, SQ7SE, SP3TUT, SQ3LVC, SP2GUC, SQ6RQX, SP8AM, SP4SP, SQ2GCO, SP1L, SP2STR, HF5P, SQ8PKI, SP7JS, SP6SG, SP6DWB, SP6TL, SP4AU, SQ8OGA, SP5IDR, SP5UAO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5TE, SP5SZE, SP7BRM, SP5JTO, SP5CAR, SP5CWQ/QRP, SP5XVS, SQ5JUT, SP7JAC, SQ7WT, SQ8PKI, SQ5WH, HF5P, SP5ARE, SQ5RS, SP8TI/5, SQ7HQZ, SO5TC/QRP, SQ5AKY, SP5UG, SP5GO/QRP, SP5IDC, SQ5RSZ, SQ8SEP, SQ8ISS, SQ5PTZ, SP5POT.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP8PA, SP7BRM, SP5JTO, SP8TI/5, SQ5WH, SP5TE, SP5XVS, SP7JAC, HF5P, SQ5AKY, SP5SZE, SQ8SEP, SQ5BLC, SQ8PKI, SQ5JUT, SQ5RSZ, SP5ARE, SQ5PTZ, SP5POT, SP5GO, SP5CAR, SP5TWG, SP5CWQ, SP8DAJ, SQ7WT, SP8ALT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SP5JTO, SP5XVS, SP8DAJ, SQ8ISS, SQ5AKY, SQ5BLC, SQ8SEP, SP8ALT, SQ7HQZ, SQ8PKI, SP7BRR, SQ8IJR, SP5CWQ, SP5CAR, SP7BRM, SO5TC, SP9TTG, SQ5RIQ, HF5P, SQ5WH, SQ5N, SQ5JUT.
   
   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT Paweł HF5P> [FB do grupy]
  SP5ARE, SP5CWQ, SP5SZE, SQ8W, SP2MKI, PD7RON; PC2C.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC
  [szczegóły sesji
  SQ5SLT, SP7HO, SP5SZE, SP5TE, SP9UVG, SP7JAC, SP5CAR, HF5P, SP5ARE, SQ5RSZ, SQ5TK, SQ5IRH.


 • 21 CZERWCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 25)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5SZE, SP9IEK, SQ7WT, HF7ST, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ3LVC, SQ8PKI, SQ8KJC, SP5PDA, SO8DAN, SP9CJM, SP0RP, SP3POB, SP3PDO, SP3TJY, SP5JTO, SQ4PAP, SQ8MFM, SP7JS, SP8DSX, SP7RAV, SP4AZS, SP3OCJ, SQ8SEP, 3Z4AI, SQ2AJN, SP2PHA, SQ5BLC, SQ8LUN, SP8KAF, SP4TKA, SP5TE, SP5MXY, SQ8PIW, SP4APB, SP5ARE, SP9QBA, SP2SN/QRP, SP/LU1WAB, SP7MR, SP4UBW, SQ5SLK, HF5P, SP5GO, SP8VGA, SQ0HD, SP5UAO, SP5IDR, SP5TWG, SO5TC, SP3IPA, SP3EB, SP4JZ, SP5CWQ/QRP, SQ9JYN, SQ3GKN, SQ4P, SQ8ISS, SP9WZO, SQ7CGN, SP7KED, SP7BRM, SP7MTU.
  Stacja nasłuchowa: Krzysztof SP2-Ø9-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC Daniel SP5CWC>
  SO5TC, SQ5BLC, SP5TE, SP5SZE, SP0RP, SP5JTO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5LS, SP5UAO, SP5ANT, SP7MTU, SP5ARE, SP7BRM, SP5GO, SP5CWQ, SQ7WT, SP8TI, SQ4PAP, SQ5FLP, SQ5RSZ, SQ5JUT, HF5P, SQ8PKI, SP9FUN, SQ8JB.

  Stacja nasłuchowa: Bartosz SP5ATP, odsłuchane na swojej stacji.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ> Andrzej SQ5BLC>
  SP5JTO, SP5TE, SP5GO, SP5SZE, SP5ARE, SP8TI/5, SQ5JUT, SP5UAO, SO5TC, HF5P, SP5CWQ, SP5AWL.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SP5UAO, SQ4PAP, SQ5BLC, SP5JTO, SQ5JUT, SO5TC, SP7HO, SP7MTU, SQ5N, HF5P, SP9FUN, SP7BRM, SP5CWQ, SQ7HQZ, SP5ANT.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SQ2ODE, SQ6BOR, SP5SZE, SP5ARE, SP4FDH, SO5TC, SP5CWQ, HF5P.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC  Jacek SP7HO
  [szczegóły sesji
  SQ5BLC, SP5ARE, SP8TI, HF5P, SP5TE, SP5CWQ.


 • 14 CZERWCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 24)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, HF7ST, SP8DAJ, SP4UBW, SQ7CGN, SP7KED, SQ8IJR, SP7HO, SP5MXY, SQ8ISS, SP5JTO, SP4TKA, SQ4PAP, SQ4P, SP7BRM, SP7RAV, SO5TC, SQ5GN/P, SP5TE, SQ7WT, SP9THC, SP7WOC, SP5SZE, 3Z4AI, SP4AZM, SP7SLO, SP1DI, SP3SI, SP3IPA, SN0DRR, SP4APB, SP5XTY, SP2GUC, SQ7KLK, SP5CWQ/QRP, SP5ARE/QRP, SP6TL, SQ2LYZ, SP1UJK, SP9DSD, SO3O, SP5IDR, SP5GO, SQ7SE, SQ7KPI, SP8TI/5, SQ3SWQ, HF5P, SQ8PKI, SP2SN/QRP, SQ8MFM, SP8PA, SQ8SEP, SP5UAO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC> Daniel SP5CWC>
  SP5SZE, SP5JTO, SQ5BLC, SP5TE, SQ5TK, SQ5JUT, SP5GDX, SQ8PKI, SP6RVW, SQ7WT, SQ5AKY, SP7BRM, SP5IDR, SP8TI, SP7HO, HF5P, SP5ARE, SO5TC, SP5GO, SQ5N, SQ8JB, SQ5DA, SQ5RSZ, SP7MTU, SP7JAC, SQ8ISS, SP5CWQ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ>
  SP5IDR, SP5LOT, SP7BRM, SQ5BLC, SQ7WT, SQ8PKI, SO5TC, SQ5RSZ, SP5JTO, SP5TE, SQ5N, SQ5AKY, SP7JAC, SQ5JUT, SP5ARE, SP5CWQ, SP8TI/5, SP5ATP, SP5GO, SP5TWG, SQ8JB, SQ8SEP, SP5CWC.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR > 
  SQ8PKI, SP8DAJ, SP8ALT, SQ8ISS, SQ5N, SQ5BLC, SP5JTO, SP7BRM, SQ5TK, SO5TC, SQ8SEP, SQ7HQZ, SP7HO, SQ5JUT, SQ5BPD, HF5P, SQ5RIQ, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SQ6BOR, HF5P, SQ2ODE, SP5ARE, SP5GDX, SP2ST, SP5CWQ, SO5TC, SP5SZE, SQ5TK

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC / SP7HO
  [szczegóły sesji
  SP5TE, SP5SZE, SQ5RSZ, SP5ARE, SP7HO, SP7JAC, SQ5LS, SP5CWQ, HF5P, SP8DAJ, SP5CWC, SQ4P.


 • 07 CZERWCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 23)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ7KHW, SP5CWQ, SP8DAJ, SQ5BLC, SQ4PAP, SP5JTO, SQ5WH, SP7HO, SQ8PIW, SQ5ABG, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP3GAX/4, SP5UAO, SP7BRM, SQ8ISS, SP5MXY, SP5SZE, SP4APB, SP2SN/QRP, SP5DC, SQ8MFM, SP4AZS, SQ7WT, 3Z4AI, HF5P, SP5LOT, SP2IHI, SP4UBW, SP5GO, SP5IDR, SQ3SWQ, SP5ARE, SP2FTL, SN30PSP, SQ4P, SQ7HQZ, SQ8LUN, SP8KAF, SP2SJ, SP8TI, SQ8PKI, SP6SG, SQ7KPI, SP8CHI, SP5CWQ, SP9RPG, SQ8IJR, SQ7KLK, SQ5X, SP9CUA, SQ2NUL, SP9AET, SP8PA, SP4TKA, Krzysztof SP2-Ø9-173

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SQ5FLP, SP5JTO, SP5XVS, SP5SZE, SQ5RE, SQ5JUT, SP5CWQ, SP7HO, SP5ARE, SP5GO, SP5IDR, SP5UAO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5IDC, SP7JAC, SQ5LS, SQ5NWB, SP7MTU, SP5TE, HF5P, SO5TC, SQ5N, SQ5AM, SP8TI/5, SQ8JB, SQ5AKY

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ Daniel SP5CWC >
  SP5JTO, SP5TE, SP5XVS, SP5IDR, SP5GO, SQ5N, SP5UAO, SP5SZE, SO5TC/m, SP5ARE, SP8TI, SQ5BLC, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5AKY, HF5P, SP7HO, SQ8JB, SP7MTU, SP7JAC.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP5JTO, SQ5N, SQ5BLC, SQ8ISS, SP8DAJ, SP5XVS, SQ8PKI, SP7MJL, SP5CWQ, SQ5HQZ, SP7HO, HF5P, SQ5JUT, SQ5AKY, SP7MTU, SQ5BPD.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP4FDH, SP5CWQ, SP2DKI, SP2SJ, SP5ARE, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SP8DAJ, SP5SZE, HF5P, SP5CWQ, SP5TE, SP5LOT, SP7JAC, SP8TI/5, SP7HO, SP5XTF, SQ4P.


 • 31 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 22)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2ALT, SP7BRM, SQ5BLC, SP5SZE, SQ7WT, SQ5GZ, SP5CWQ/QRP, SQ8MFM, SP5JTO, SP2SJ, SQ7KPI, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP7WOC, SQ3GJE, SP7THC, SP5ARE, SP3CMZ, SQ4PAP, SP9LO, SQ6JFR, SP5TE, SQ7SE, SP5IDR, SQ8SEP, SP2KRZ, SQ8PIW, SP5GGA, SP6RVW/QRP, SP7SP, SP8DAJ, SP1CWL, SP8TI/5, SP1KZE, SP7MR, SN50CA, SP2RAD, SP3DZW, SP5GO, SQ8ISS, SQ5N, SP1UJK, SP3JPC, SP4AZM, SP4TKA, SP1LOO, SQ5RS, SP5WCK, SP7MPI, SP3MST, SQ4CVJ, SP7HO, SP9XTC, SQ4IOP, SP4UBW, SP/DF7JH, SP6TL, SQ5SUI, SP9NRO, SP4APB, SP5CUK, SP7WQZ, SP4KZ, SP7MTU, SP4OLP, SQ4P, SQ2M, SP2SN/QRP, SP3DBM, Krzysztof SP2-Ø9-173.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5JTO, SP5XVS, SP5TE, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5JUT, SP5LYF, SP5ARE, SP5IDR, SQ5LS, SP8TI/5, SQ5RS, SP5AV, SP5CWQ/QRP, SQ5N, SQ5RSZ/M, SP5GO/QRP, SP5DRE, SP5CWC/QRP, SP5LG/QRP, SQ5AKY, SQ5SUI, SQ8JB, SP5UG, SP5DC/P, SP7HO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SP7BRM, SQ5SUI, SP5XVS, SP5JTO, SP5CWC, SQ5N, SP5TE, SP5SZE, SP5CWQ, SP9FUN, SQ5AKY, SQ5JUT, SQ5BLC, SP5ATP, SP7JAC, SP8TI/5, SQ5RSZ, SQ8JB, SP5ANT,  SQ5LS, SQ7WT, S05MC, SP5GO, SQ8SEP, SP7RAV.   

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SP5XVS, SP5JTO, SQ5N, SP7BRM, SP5CWQ, SP9FUN, SQ5BLC, SP7HO, SQ8SEP, SQ5AKY, SQ5RIQ, SP5ANT, SQ5JUT.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP5SZE, SQ6BOR, SP5WIT, HF5P, SP5QBI, SP5ARE, SP2MKI, SP5MJB, SP2DKI, SO5TC, SP5MJB, SP2SJ, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SP5CWC, SQ5SUI, SP7JAC, SQ5RSZ, SP5TE, SP8TI/5, SP7HO, SQ4P, SP5CWQ, SP5SZE, SQ5RIQ, SP5LG, SQ5GN.

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki. 
 • 24 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 21)
  ================================================
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania [cztaj dalej ...]

   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5ARE, SP5IDR, SP7BRM, SP5CWQ, SP4APB, SQ8MFM, SQ4P, SP4TKA, SP7WOC, SP3WYZ, SP5JTO, SQ6JFR, SQ5N, SP2SN, SQ6IUD, SP5WCK, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP7WJ, SQ7KPI, SP6SP, 3Z4AI, SP8TI/5, SP3JPC, SP2FTL, SP5MXY, SP5KF, SP5ULH/P/QRP, SQ5WH, SP7HO, SP4AZS, SP5SZE, SQ5RS, SP8PL, SP5TE, SP9GRP, SP5RBK, SQ8IJR, SP3Q, SQ8PKI, SP8HPW/5, SP9LO, SP1L, SP8DAJ, SP5TWG, SQ3GKN SP5GO SP5OAB, SQ5BLC, SP4FDH, SP4MAZ, SP4OLP, SP7UPL, SP9TPI, SN6MP, SP1LOO, SP7JS, SP2JMR, SQ7WT, Krzysztof SP2-Ø9-173.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5JTO, SQ5RS, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5LS, SQ5JUT, SP5IDR, SP5SZE, SP5ARE, SP8TI/5, SQ7HGB, SQ5RE, SP5CWC/M, SP6RVW/5, SP5CWQ, SP5GO, HF5P, SQ5AKY, SQ5WH, SQ8JB, SQ5RSZ, SP5RBK, SP5LYF, SP5FLP.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP7BRM, SQ7HGB, SP5IDR, SQ8PKI, SP5GO, SQ7WT, SP5JTO, SQ5RSZ, SQ5N, SP5TE, SQ5BLC, SQ8JB, SP5TWG, SQ5JUT, SP5ATP, HF5P, SQ5AKY, SP8ALT, SQ8LUP, SP5ARE, SP7RAV, SP5CWQ, SP8TI/5, SP7HO.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SQ5N, SP7HO, SQ5BLC, SP5JTO, SP8DAJ, SQ8ISS, HF5P, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ5JUT, SQ5RIQ.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]


   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SP5CWC, SP7JAC, SQ7HGB, SQ5RSZ, SP7HO, SP5LG, SP5CWQ, SP8TI/5, SP5NAF, SQ5IRH, SP8DAJ, SP5SZE, SP5WCK, SP7DX/M, SQ4P, SP5TE, HF5P, SQ5RIQ.


 • 17 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 20)
  ================================================

   +++ ZMIANA GODZINY +++ 
   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5SUI, SP5RBK, SP9IFQ, SQ8IJR, SQ8KJC, SP8DAJ, SP7WJ, SP7KED, SP7CGN, SQ3NMT, SQ5BLC, SQ8MFM, SP5JTO, SP5IDR, SP5ARE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ7SE, 3Z4AI, SP5ME/QRP, SP5POT, SQ7WT, SP8TI/5, SP7BRM, SP4FDH, SP4MAZ, SQ8SEP, HF5P, SP5CWQ/QRP, SP5TE, SP5SZE, SP4OLP, SP2SJ, SO5U, SP5GO, SQ2ODE, OM0AJA, OM0AKM, SP2SN/QRP, SQ2M, SP9KW, SP5UAO. SQ5RS, SP9AVR, SP6DWB, SP7WOC, SQ4PAP, SN5AM, SP4TKA, SP8PL, SP5CWC/QRP, SQ7NPA, SQ5N, SP9SZR, SP7MTU, SP3JPC.
  Krzysztof SP2-Ø9-173, Radek SP5GO

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Daniel SP5CWC>
  SP5XVS, SP5JTO, SQ5BLC, SP5IDR, SP5TE, SQ5JUT, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO, SQ5GRP, SQ5RS, SP5ARE, SQ5SUI, SO5TC/p, SQ5PTZ, SP5POT, SP7HO, SP5CWQ, HF5P, SQ5AKY, SP5LG, SQ8JB.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SQ5SUI, SQ7HGB, SP5IDR, SP7BRM, SP5CWC/QRP, SQ5BLC, SQ8JB, SP8TI/5, SQ8PKI, SP5JTO, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SP5TE, SP5CWQ, SQ7WT, SQ5AKY, SP5TWG, SP5GO.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SQ5SUI, SP5JTO, SP5CWC, SP5XVS, SP7HO, SQ8ISS, SP8DAJ, SQ5JUT, SO5TC, SQ5BLC, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P, SQ5AKY, SP5UAO, SQ5N.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SQ2ODE, SP5MJB, SP5WIT, HF5P, SQ2OMB, SP9WSS, SQ6BOR, SP5QBI, SQ1BHQ, SP4MAZ, SP2SJ, SP2ST, SP2MKI, SP4FDH, SP2DKI, SP5ARE, SP2JP, SP5CWQ, SO5TC.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SP5CWC, SP5NAF, SQ7HGB, SQ5SUI, SP5TE, SP8TI, SP5CWQ, SP7HO, SP5LG, SP5SZE, HF5P, SQ5RIQ.

 • 10 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja 19)
  ================================================
   +++ NOWE +++ 
  Zapraszamy także nasłuchowców i użytkowników WebSDR do przesyłania raportów odsłuchu stacji. Warunkiem otrzymania punktu za odsłuch, jest przysłanie email (adres w zakładce kontakt)
  z raportem odbioru z poprawnym hasłem, które będzie podane trzy razy podczas sesji.
  przykładowy raport: Sebastian J., ODEBRANO: WebSDR, QTH: KO01OJ lub Warszawa-Praga, NADAŁ: SQ5BLC, HASŁO: krokodyl, QRG: 144.525MHz, CZAS: 21:03, RAPORT: 59.

   +++ ZMIANA GODZINY +++ 
   20:00 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5TE, SQ8MFM, SP2SJ, SP3CMZ, SQ3GJE, SQ5MK, SP7SQM, SQ8ISS, OM0AKM, SP9KLM, SQ5EBM, SQ9EZE, SO9U, SP7BRM, SQ7WT, SP5CWQ, SQ5RS, SQ5AAJ, SP9CIE, SP5UAO, SP4FDH, SP4MAZ, SP9KTT, SP4OLP, SQ8LUN, SP8KAF, SP7MR, 3Z4AI, SP4JZ, SP3SI, SP6RVW, SQ5N, SP3JPC, OM0AJA, SP5ARE, HF5P, SP1MD, SQ3DHO, SP4TKA, SP5SZE, SP5GO, SP7HO, SP1DA, SP5MXY, SP1HHF, SQ8JIX, SQ2ODE, SQ3LVC, SP5JTO, SO8DAN, SQ8SEP, SP7JS, SP5BLI, SQ4PAP, SP5KF, SP8GPM, SQ8PIW, SQ6IUD, SQ3KNH, SP5IDR, SP3OKS, SP8WH, SQ5MOG, SP8IRQ, SP8TI.

  * VU3YFD, MK81QC / INDIA, QRG: 3.711 LSB, PASSWORD : sorry i dont know your language, 19:02, 59 
  * Marcin Pilipczuk SP3-32-202, ODEBRANO: Yaesu FT-950, antena Sirio 2016 5/8 , QTH: Drezdenko, JO72vu, NADAŁ: SQ5AKY, QRG: 3.711 LSB MHz, CZAS:20:00 , RAPORT: 59.
  * SWL SP2-Ø9-173 QTH: JO94ET odebrał: SQ5AKY -> Nadał hasło: -> REFLEKTOMETR 2022.05.10 18:33 UTC 3.711 kHz SSB R5 S7-8

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC>
  SP5IDR, SP8TI/5, SQ5LS, SP5JTO, SQ5N, SQ5RS, SP5UAO, SP5TE, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO/QRP, SP5CWQ/QRP, SP5ARE, SP5LYF, SQ5RIQ, SP5RLZ, HF5P, SQ5AKY, SP5BRD, SQ5JUT, SP5GZV.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ >
  SP5IDR, SP7BRM, SP7JAC, SP5UAO, SP5GO, SP5JTO, SP8TI/5, SQ7WT, HF5P, SP5BWN, SQ7HGB, SQ5BLC, SP5ATP, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5TE, SQ5AKY, SQ8JB/Q, SP7RAV, SQ8ALT.


   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP8DAJ, SQ8ISS, SP8ALT, SP5BRD, SP5JTO, SP7HO, SQ5BLC, HF5P, SQ4PAP, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5N, SP5RLZ, SQ5AKY, SP5MTU, SQ5BPD.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP5WIT, SP9WSS, SQ1BHQ, SP2SJ, SP5QBI, SP2ST, HF5P, SQ2ODE, SP4FDH, SP1BHQ, SP2MKI, SP2SJ, SP5ARE, SP5CWQ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji
  SQ7HGB, SP7JAC, SP8TI,5, SP5CWC, SP5CWQ, SP5TE, SP5SZE, SP5BWN, SP7HO, HF5P.


 • 3 MAJA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja osiemnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8MFM, SP4TKA, SP4GED, SQ5BLC, SP5KF, SQ8LUN, SP8KAF, SO8DAN, SP3SI, SP7LPD, SP4ECX, SO1MK, SQ7WT, SQ1NXO, SO5MAX, SP4OLP, SQ7KPI, SP7HO, SP5SZE, SP5RZM, SP4GAP, SP7BRM, SP3TIR, SQ5N, SQ4KBD, SP5CWQ, SQ8PIW, SQ9NOS, SQ4PAP, SP4YB, SP5TE, SQ5SUI, SWL SP2-09-173, SQ5WJ, OM0MR, OM3KAH, SQ7MRR, SP6TL, SQ8LUP, SP5USB, SP7JS, SO5DZ, SP5AEA, SP5IDR, SP8PA, HF5P, SP5ZHH, SQ5JRE, HF55CHBW, SP9MRD, SP5TWG, SP4FDH, SP4MAZ, SQ7CGN, SP7KED, SP9TSN, SP9CBM, SP9CIE, SP5JTO, SP5ARE, SP5RBK.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Andrzej SQ5BLC>
  SP5CWC, SP5SZE, SP5IDR, SQ5N, SP5TE, SQ5JUT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5LYF, SP5CWQ, SP5ARE, SQ5PJ, SP5IDC, SP5JTO, SQ5AKY, HF5P, SQ5SUI, SP5GO, SP5BRD, SP5UG.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM  Marcin SQ5RIQ Daniel SP5CWC>
  SP5IDR, SP5TE, SP5SZE, SQ5BLC, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5N, SQ5SUI, SP5ARE, HF5P, SQ8JB, SP5CWQ, SP7HO, SQ5AKY, SP5AEA.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SQ5SUI, SP5JTO, SP8DAJ, SP7HO, SQ4PAP, SQ5BLC, HF5P, SP5CWC, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ5AKY, SP7MJL.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  HF5P, SP5ARE, SP4MAZ, SP2ST, SP4FDH, SP2JP, SP2MKI, SP2DKI, SP5CWQ, SP5QBI.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  DN4HKP, SP7JAC, SP5CWC, SP8DAJ, SP5SZE, DM4HKP, SP7HO, SP5CWQ, SP5SLT, SP4FDH, HF5P.


 • 26 KWIETNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja siedemnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8LUN, SP8KAF, SP9EYV, SP8PA, SQ5BLC, SP4TKA, SQ8PKI, SP5JTO, SQ7WT, SP5KF, SP3SI, SQ7CGN, SP7KED, SP6EO, SP6KEO, SQ8SEP, 3Z4AI SP9CIE, SQ3LVC, SQ2AJN, SP2PHA, SP5ARE, SP2BYT, SP5TWG, SP5UAO, SP6EY, SQ7SE, SQ2ODE, SP5CWQ/QRM, SP5GO, SQ2VG, SQ5AAJ, SQ6COQ, SQ8KJC, SP9DVQ, SP4OLP, SQ3TKZ, SP7MR, SP6TL, SP4AU, SP1LOO, SQ8LUP, SQ8IJR, SQ9OUM, OK1DQP, SP5IDR, OE3CIN, SP5GEO, DL1MDJ, SQ5N, SP8DAJ, SP3DBM, SP2SN/QRP, SP8OBQ/9, SP6GRT, SQ9DXT, SP5GNI/P, OK/HF5P.
  SWL SP2-Ø9-173 QTH : JO94ET odebrał : SQ5AKY 2022.04.26 17:54 UTC 3.712 kHz R4 S5

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Daniel SP5CWC
  SP5TE, SP5SZE, SQ5PJ, SQ5N, SP5IDR, SP5LYF, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5GRP, SQ5JUT, SO5TC, SP5UAO, SP5GO, SP5TI, SP5UNL, HF5P, SP5ARE, SP7JAC, SP7HO, SQ8JB, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5KGT.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5UAO, SP5IDR, SP5JTO, SQ5N, SP5GO, SP7JAC, SP5CWC/QQ, HF5P, SP5TE, SP7BRM, SP7RAV, SP5ATP, SP5CWQ, SP8TI/5, SQ7HGB, SQ5AKY, SP5TWG, SQ8JB, SQ7WT, SP5LYF, SQ8LUP.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SP5UAO, SP8ALT, SP8DAJ, HF5P, SP5CWC, SP5JTO, SO5TC, SQ5AKY, SQ4PAP, SQ5RIQ, SP5CWQ, SQ5BLC, SP7HO.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)
  SP5WIT, SP9WSS, SQ2ODE, SP2ST, SQ1FYI, SP5ARE, HF5P, SP5CWQ, SP2DKI, SP5QBI, SQ7SE, SP2MKI.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  SP5SZE, SQ7HGB, HF5P, SP8DAJ, SP5CWC, SP7JAC, SP7HO, SP5TE, SP5CWQ, SP9POL, SP8TI.


 • 19 KWIETNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja szesnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2SN, SP1LOO, SQ5BLC, SQ8IJR, SP5ARE, SP5CAR, SP5TE, SP6ITF, SQ7WOJ, SP5IDR, SQ5N, SQ8MFM, SP8D, SP8PDE, SQ7CGN, SP7KED, SQ4PAP, SQ7WT, SP4FDH, SP4MAZ, SP5GO, 3Z4AI, SQ5RS, SQ3OOK, SP7ITJ, SP2SJ, SP4MPN, SQ9CIH, 3Z4R, SQ5NAY, SQ5OMO, SQ2ODE, SP5USB, SQ8PKI, SO8DAN, SP5LOT, SQ3LVC, SQ5SUI, SP9MQG, SQ9ATK, SO3ALE, SP6TL, SP5ITO, SP3GAX, SP4APB, SP4SP, HF5P, SP5CWQ, SP8DAJ, SP8LNK, SQ8LUN, SP8KAF, SP3HDU, SP5DC, SQ8SEP, SQ7LRB.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  >  Andrzej SQ5BLC
  SP5TE, SP5SZE, SP8TI/5, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5SUI, SP5LYF, SP5ARE, SQ5JUT, SP6RVW/5, SP5LOT, SP5IDR, SP5CAR, HF5P, SQ5RS, SQ5AKY, SP5RLZ, SQ5RSZ, SP5GO, /QRP, SP5CWQ, SQ5NWB, SQ8PKI, SP5IDC, SQ5OMO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5CAR, SP5IDR, SQ8PKI, SP7JAC, SQ7WT, SP8TI/5, SP5LOT, SQ5BLC, SP5GO, SQ5AKY, SP7RAV, SQ5JUT,  SQ5NWB, SP5CWQ, SP5TWG, SP5ATP, SQ5RSZ, SP5DZG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SP5CAR, SQ8PKI, SQ8SEP, SQ8ISS, SP8DAJ, SQ7HQZ, SQ5JUT, SQ5RS, SQ5BLC, SQ5RIQ, SP7MTU, SP7HO, HF5P, SP5CWQ, SP5ANT, SQ5AKY, SQ5N.

   20:00 - 22:00 Winlink  SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM Tomek SP5LOT> [FB (grupa)
  SP5WIT, SP9WSS, SP5QBI, HF5BJZ, SP2ST, HF5P, SQ2ODE, SP2SJ, SQ2OMB, SP4FDH, SP4MAZ, SP5ARE, SQ7SE, SP5CWQ, SP2DKI, SP2MKI.
  Dzisiejsze zadanie polegało m.in na wysłaniu raportu pogodowego za pomocą specjalnego z wbudowanego formularza "Local Weather Report". Oraz zainstalowaniu soundmodem i easyterm.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  HF5P, SP5NAF, SP7JAC, SP8DAJ, SP5CWQ, SP5SZE, SP7HO, SQ5RSZ, SP2ST, SP4FDH, SP5TE.


 • 12 KWIETIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja pietnasta)
  ================================================

   +++ WIOSENNA ZMIANA GODZINY +++ 
   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP2SN/QRP, SP5IDR, SP8TI/5, SQ5BLC, SP5UAO, SP5BTB, SP6DWB, SP5TE, SQ8MFM, SP3SI, SQ2AJN, SP2PHA, SP5KF, SP5JTO, SQ5RS, SP4OLP, SQ3PKN, SP7TEX, SQ3COQ, SQ8LUN, SP8KAF, SQ5SUI, SP9OJV, SP5DZC, SP4ELN, SQ0HD, SO3ALE, SP3POB, SQ7WT, OM0AJA, SP5ARE, SP7MAZ, SP3DVO, SP4FDH, SP4MAZ, SQ8PKI, SP3IPA, SQ7SE, SP9MOC, SP5PZB, SQ7CGN, SP7KED, SP9CIE, SQ3TET, SP1Z, SP7JOA, SP7HO, SP5CWQ, SP4TKA, SQ8IJR, SQ9REM, SP5BMU, SP9LO, SP7SKT, HF5P.
  SWL SP2-Ø9-173 QTH : JO94ET odebrał : SQ5AKY 2022.04.12 17:57 UTC 3.713 kHz R4 S5

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  > Daniel SP5CWC (następna sesja Andrzej SQ5BLC)
  SP5GO, SP5XVS, SQ5BLC, SP5GDX, SP5IDR, SP5LYF, SQ5JUT, SP5UAO, SP5ARE, SP5JTO, SQ5N, HF5P, SP5TE, SP8TI/5, SQ5SCZ, SQ5SUI, SQ5AKY, SQ5FLP, SP5SZE, SP5CWQ, SQ8ISS, SQ8JB, SQ5AM, SP5IDC, SQ5DN, SP7HO, SP7MTU, SQ5RS, SQ5RB, SQ8PKI, SP5ANT, SQ5RSZ, SQ5MKM, SO5TC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ7WT, SP8TI/5, SP5XVS, SP5TE, SP5ATP, SP5UAO, SQ8PKI, SQ5RSZ, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5BLC, SQ8LUP, SP8SIL, SQ8JB, SP5TWG, SQ5AKY, SQ5N, SP7RAV, SO5TC.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5XUS, SQ8ISS, SQ8PKI, SP5UAO, SP8DAJ, SQ5BLC, SP7MTU, SP5CWQ, SQ5N, SQ5AKY, SQ5JUT, S5JTO, SP5ANT, SQ8LUP, SQ5AM, SP7HO, HF5P, SP5BRD, SQ5SUI.

   20:00 - 22:00 Winlink  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP5WIT, HF5P, SQ2OMB, SP5QBI, SQ5PTZ, SP9WSS, SP6SG, SP2SJ, SP5GDX, SP4FDH, SP2ST, SP5CWQ, SP4MAZ, SP2JP, SQ2ODE, SP2DKI, SQ7SE.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC > [szczegóły sesji ]
  SP2JP, SQ5RSZ, SP5TE, SP8TI, SP7HO, SP5CWQ. • 05 KWIETIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja czternasta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP2SN, SP2PBY, SP5HZM, SP5GO, SP5JTO, SP4TKA, SQ8IJR, HF5P, SP4BJP, SQ7SE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5GO, SP4AZS, SP6SG, SP4JLT, SP5IDR, SQ5LNJ, SP4APB, SQ8MFM, SP6SOW, SQ5N, SP2MSA, SP6TGI, SQ7WT, OK2SAI, SP5ARE, SP5TE, SP6RZK, SP7HO, SP6RVW, SP5CWQ, SQ5ABG, SQ5ABG, SP5SZE, SQ2EEQ, SQ5SUI, SQ9I, SP9KLM, SP4UBW, SP1COU, SQ3NMX, SP9CCD, SP5BRD, 3Z4AI.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  > (po dłuższej przerwie poprowdzi) Daniel SP5CWC 
  SQ5PTZ, SP5POT, SQ5AM, SQ5BLC, SP5IDR, SP5JTO, SQ5JUT, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ5KM, SQ5N, SP5LYF, SQ5PJ, SP7HO, SP5ARE, SQ8JB, SP5GO, SO5TC/MOBIL, SP6RVW/5, SQ5SUI, SP5BRD, SP5CWQ, SQ5GRP, SP5SZE, SQ5RSZ.

  Daniel SP5CWC sesja 14

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5BLC, SP5IDR, SQ8PKI, SP5TWG, SQ5AM, SQ5RSZ, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5N, SQ5AKY, SP7JAC, SP5CWQ, SQ8JB, SP5GO, SQ7WT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5BLC, SQ8PKI, SP8KP, SQ5SUI, SQ8SEP, SQ5N, SP5JTO, SQ8LUP, SQ5AM, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ5JUT, HF5P, SP7MTU, SP7HO, SQ5RIQ, SO5TC, SP5BRD, SP5UAO

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SP5GDX, SP5WIT, HF5P, SQ5PTZ, SQ5AM, SP9WSS, SP2SJ, SQ7SE, SP5QBI, SP4FDH, SP5CWQ, SP2ST, SP7MTU, SP2DKI, SQ2OMB, SP6SG.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SQ5PTZ, SP5POT, SP7HO, SP2JP, SP7JAC, SP5TE, SP5CWQ, HF5P, SQ5RSZ, SP5DZG.


 • 29 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja trzynasta)
  ================================================
  KOMUNIKAT OD SP5LOT:
  Zadanie na grupie Winlink. Powodzenia "smile". A tu szczegółowe info
  https://www.facebook.com/groups/663474407972214/permalink/740563650263289/

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5RZM, SQ8MFM, SP5KF, SP2SJ, SP2SN, SP2PBY, SP4FIY, SP5JTO, SQ8IJR, SQ5ABG, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5UAO, SP4FDH, SP4MAZ, SP6MN, SQ7BFC, SP5ABJ, SP5CI, SP5PAT, SP5PMD, SQ8SEP, SQ8RAU, SP2IHI, SP2PAQ, SP5IDR, SP8TI/5, SP3SLU, SP4UBW, SP1LOO, SP4TKA, SP6SG, SQ2CDC, SP7FPU, SP4DEU, SP6RVW, SQ7OTA, SP7DRF, SP7MR, SP5LOT, SP9SPN, SP8PA, SQ3LVC, SP2DTO, SP6VWX, HF5P, SQ5RS, SQ7SE, SP5CWQ, SQ5AAJ, SQ4PAP, SP9AJM, SP5GMG, SP5TWG, SP5ARE, SP5JSP, SP3OWE, SQ7NHP, SQ7CGN, SP7WQV, SP2TQQ, OE3CIN, SQ8LUN, SP8KAF, SP5GO, SP2FTL, SP2UKH, SP6RZK, SQ8PIW.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC > 
  (następną sesję po dłuższej przerwie poprowdzi Daniel SP5CWC )

  SP5IDR, SQ5PJ, SP8TI/5, SP5JTO, SP5LYF, SP5CAR, SQ5JUT, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5ARE, SP5SZE, SP5UAO, SP5CWQ, SQ5AKY, HF5P, SP5GO, SQ5RSZ, SQ5RIQ, SP7MTU, SQ5FLP, SP5BRD, SP5TE.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5UAO, SQ7WT, SP5IDR, SP5CAR, SP7JAC, SQ5FLP, SP5JTO, SQ5BLC, SP5GO, SQ5JUT, SP5TE, SP5TWG, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8JB, SQ5RSZ, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5CAR, SP5UAO, SQ8ISS, SP8ALT, SQ5BLC, SP5JTO, SP8DAJ, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, SQ5RIQ, SP7HO, HF5P

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM


  HF5P, SP2SJ, SP7TW, SQ5PTZ, SP5POT, SP6SG, SP2ST, SQ7SE, SQ2ODE, SP5CWQ, SP2JP, SP2DKI, SP4FDH, SQ5RB, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP2JP, SP7HO, SP5SZE, HF5P, SP5CAR, SP5NAF, SP7JAC, SP5CWQ, SP4FDH, SQ5RSZ.


 • 22 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dwunasta)
  ================================================
   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SP4TKA, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5IDR, SQ5SAJ, SP5TE, SP5JTO, SQ7CGN, SP7KED, SQ4PAP, SP2MHS, SP5ARE, SP2SN/QRP, SP2KRZ, SQ7SE, SP9CCD, SQ8IJR, SP4FDH, SP8CHI, SQ8SEP, HF5P, HF7ST, SP3AMP, SP9DLA, SP5GO, SP2PBY, SQ5SUI, SP5ABJ, SP7FPU, SP2FMN, SP5UAO, SP2SJ, SP6SG, SP7JS, SQ8JIX, SQ2AJN, SP2PHA, SQ5BLC, SP3SI, SP8WH, SP7MR, SO3ALE, SP4SP, 3Z4AI, SP9SPN, SP1DA, SP3HDU, SQ9OUM, SP8FNB, SP8PA, SP5GEO, SQ8PIW, SP21DKS, SP3POB, SP3PDO, SQ8LUN, SP8KAF, SP5CWQ, SP6RVW, SP1FMW, SP2JP, SQ8Z, OM0AJA, SP8C, SQ9IAQ, SP4BXJ, OM0AAJ, OK2AVA/QRP, SP9JKL.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Andrzej SQ5BLC > 
  (następną sesję po dłuższej przerwie poprowdzi Daniel SP5CWC)
  SP5CWC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5IDR, SP5TE, SQ5AM, SP7JAC, SP6RVW/5, SP5SZE, SQ8JB, SP5UAO, SP7HO, SP5P, SO5TC, SP5JTO, SQ5SUI, SP8TI/5, SP5CWQ, SP5ARE, HF5P, SQ5AKY, SP5LYF, SP5RLZ, SQ5RSZ, SP5GO, SQ5APT, SP5AWL.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5CWC, SP5IDR, SO5DAN, SP5UAO, SP5ATP, SQ5BLC, SQ8PKI, SP7JAC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SP5JK, SP8TI/5, SP5GO, SQ5RSZ, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8SEP, SP5TWG, SQ5AM, SP7HO, HF5P, SQ8JB, SP8ALT, SQ7WT.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SP8ALT, SQ8SEP, SP5JTO, SP5UAO, SQ8ISS, SQ8JIX, SQ5SUI, SQ7HQZ, SP5CWQ, SQ5AM, HF5P, SP7HO, SQ5BLC, SQ5JUT, SO5TC, SQ5AKY.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM


  SP5WIT*, SQ2ODE, SP9WSS, HF5P, SP2DKI, SP4FDH, SP6SG, HF5BJZ, SP2ST, SP5SZE, SQ5PTZ*, SP5POT, SP5CWQ, SP5GDX*, SP2HMM, SQ6BOR, SQ5RB, SO6XL, SP7THC
  * Gwiazdka - to przynależność do MASR

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SP7HO, SP5SZE, SP5CWQ, HF5P, SP8DAJ, SP7JAC, SP5SLT, SQ9MUR, SQ5RSZ, SP4FDH


 • 15 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja jedenasta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SP5JTO, SP5TE, SP4FDH, SP5CWQ, SP9WZO, SO8DAN, SP7THC, SP5KF, SP5IDR, SP8BDF, HF5P, SQ5EXY, SQ8SEP, SP7MS, SQ8IJR, SQ8JIX, SP8FO, SQ5SCZ, SO5ZGO, SQ4PAP, SQ7SE, SP6TL, SP7CXV, SQ5SUI, SQ3KNT, SP8TI/5, SQ8PKI, SP7JS, SP5GO, SN5KG, SP5LOT, SP7AH, SP5UAO, SP4TKA, SP5ARE, SQ5SAJ, SQ8KJC, SQ8NQV, SP6SG, SQ5C, SP2WN, SQ5RSZ, SQ9JYN, SP2FTL, SP8PA, SP4UBW.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz siódmy poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5RSZ, SQ5RE, SP5UAO, SP5IDR, SP5JTO, SP5TE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5SZE, SQ5JUT, SQ5RS, HF5P, SP5LYF, SP5CWQ, SQ5PJ, SP5GO, SQ5SUI, SQ5RIQ, SP5JAC, SP5LOT, SQ5LS, SP5ARE, SQ5AKY, SP6RVW/5, SP7MTU, SP7HO, SQ5TK, SP8TI/5..

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5RSZ, SP5UAO, SP5JTO, SQ8SEP, SP7THC, SP5LOT, SP5CWC, SP5TE, SQ5JUT, SP7JAC, SP8TI/5, SP5GO, SQ5BLC, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5ATP, SP5TWG, HF5P, SQ7WT, 

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SQ5SUI, SP7HO, SP5JTO, SQ8SEP, SQ8JIX, SP8DAJ, SP7MTU, SQ5BLC, SQ5JUT, SQ5RIQ, HF5P, SP5CWQ, SQ7HQZ, SQ5AKY.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP6SG, SP2DKI, HF5BJZ, SP2ST, SP3WKW, SP4FDH, HF5P, SQ2ODE, SP7TW, SP2JP, SQ7SE, SP5CWQ, SP7MTU.
  SP7TW, SQ7SE, SP4FDH przesłali zdjęcia drogą radiową przez Winlink

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP2JP, SP7JAC, SQ2ODE, SP2ST, SP8DAJ, SP5SLT, SP4FDH, HF5P.

 • 8 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dzięsiąta)
  ================================================

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5BLC, SQ7CGN, SP7KED, SP6ZJB, SO3ALE, HF5P, SP3LWX, SQ8IJR, SQ9EZE, SP6DWB, SQ8PKI, SQ2CDC, OM0MR, OM3KAH, SP3EK, SP7UZ, HF7ST, SP5ABJ, SP2SN/QRP, SP4TKA, SP5RBK, SP3SI, SP7JS, SP5JTO, SP6RVW, SQ8LUN, SP8KAF, SP5TWG, SQ3OOM, SP8LNK, SQ3LVC, 3Z4AI, SP5GO, SO8DAN, SP4GED, SP4UBW, SP3BIP, SQ8JIX, SP5TZZ, SP5CWQ, SP5TE, SP4FDH, SP2MWZ, SP3IIZ, SP1HN, SP1DA, SQ1SNY, SP9WZO, SP5ARE, SP5GO, SQ5SJW, SQ5SUI, SP4JLT, SQ8LUU, SP9BLK, SP8PA, SQ8KJC, SP7TEX, SP9ODF.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz szósty poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5PTZ, SP5XVS, SP5POT, SP5TE, SQ5SUI, SP5IDR, SP5JTO, SP5SZE, SP8TI/5, SP5GO, SP5CWQ, HF5P, SP5ARE, SQ5AKY, SQ5JUT, SP5CWC/P, SQ5LS, SQ5RE, SQ5RSZ, SP5KMB

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SQ8PKI, SQ5SUI, SQ5PTZ, SP5POT, SP6RVW/P, SP5JTO, SP5CWC, SQ5BLC, SP8TI/5, SP5JUT, SQ5RSZ, SP7JAC, SP5TWG, SP5GO, SQ5AKY, SP5CWQ.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8PKI, SQ5SUI, SP5JTO, SP5XVS, SQ5BLC, SQ5RIQ, SP5CWQ, SQ5AKY, SP7HO, HF5P, SQ5JUT, SP5ANT

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SQ5PTZ, SP5POT,  SQ7SE, SP2ST, SP2DKI, SP4JLT, SQ2ODE, SP4FDH, SP5CWQ, HF5P, SP2JP

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]

  SP5ST, SP5JP, SQ5LS, HF5P, SQ5RSZ


 • 1 MARCA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja dziewiąta)
  ================================================

  22:00-22:30 TEST 145.375MHz C4FM Andrzej SQ5BLC

  Witam. Cq cq dziś kolejny dzień Łączności Przez Polskę organizaeoany przez Radomska Grupę Radiowa. W zeszłym tygodniu udało się nam przeprowadzić testy i wyszło to całkiem nieźle. Zapraszam jutro chętnych na Meeting C4FM na częstotliwości 145.375 po części oficjalnej Akcji Dyplomowej na godz. 22:00. Oczywiście bez zobowiązań to ma być czysta przyjemność dla nas wszystkich więc Serdecznie zapraszam na pogaduchy i wymianę doświadczeń.
  Pozdrawiam 73 Andrzej SQ5BLC


   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ8IJR, SQ4PAP, SQ5ABG, SQ3LVC, SQ8JIX, SQ5OMO, SP5BWN, SP5JTO, SP3TLB, SP7UZ, SP9XT, SQ8AMD, SP5TWG, SP5IDR, SQ5RSZ, SP6ZJB, SP5TE, SP1LOO, SP5GNI, SP5KF, SP5CWQ, SP5GMG, SP2MWZ, SQ5SCZ, SP7MS, 3Z4AI, SP5VIH, SP2SN/QRP, SO5ZGO, SP5GO, SP8QEM, SP2BMX, HF5P, SP4TKA, SQ2NUH, SQ2LYZ, SQ2NUL, SP6ITF, SP5UAO, SQ5RS, SP1HHF, SP7WJR, SP6SG, SP8KP, SP5XTY, SP2SCS, SP5ARE, OM0MR, OM3KAH, SP8BQL, SP4BBU, SP8PA, SQ7KHP, SQ2P.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > po raz czwarty poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5FLP, SP5IDR, SP5TE, SQ5AM, SP5UAO, SP5RLZ, SQ5LS, SP5SZE, SQ5SCZ, SO5ZGO, SP5JTO, SP5GO/qrp, SP5BRD, HF5P, SP7HO, SP5ARE, SQ8JB, SP5CWQ, SP5JK, SP8TI/5, SP7MTU, SQ5RS.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SP5JTO, SQ5FLP, SP5UAO, SQ5AM, SP7JAC, SP5GO, SP8TI/5, SQ5RSZ, SP5JK, SQ5BLC, SP5TE, SP5TWG, SQ8LUP, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5AM, SQ8SEP, SP8DAJ, SP5UAO, SQ5BLC, SQ7HQZ, SQ5RS, SQ5APT, SQ5AKY, SP5CWQ, SP7MTU, SP7HO, HF5P, SP5JTO, SQ5RIQ, SP7EXY

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM

  SP6SG, SP7TW, SP2ST, SP2JP, SQ2ODE, HF5P, SP5CWQ, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP5TE, SP8TI, SP5CWQ, HF5P, SP2ST, SQ2ODE, SP5SLT.

 • 22 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja ósma)
  ================================================
  19:00-19:30 TEST freedv Tomek SQ5LOT
  Software do ściągnięcia https://github.com/drowe67/freedv-gui/releases/tag/v1.7.0

  22:15-22:30 TEST 145.375MHz C4FM Andrzej SQ5BLC

  W związku z testami nowych emisji chcemy przetestować działanie C4FM bezpośrednio drogą radiową w najbliższy wtorek zaraz po części oficjalnej Łączności przez Polskę organizowanych przez Radomska Grupę Radiową. Zapraszam wszystkich chętnych na częstotliwość 145.375 na godzina 22:15. Moja Stacja Mieści się Minsku Mazowieckim. Kilka osób wyraziło chęć takiej zabawy, więc czemu nie;) Zapraszam SQ5BLC Andrzej

   19:00 - 20:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  Dziś na KF Zawody Dzień Myśli Braterskiej od godz.17-tej do godz. 19-tej w związku z tym prponuje naszą sesje na godz. 19- tą. Pozdrawiam
  SQ5ABG, SP5IDR, SP5BWN, SP8PA, SQ8MFM, SP5TE, SP6LZA, SP5JTO, HF5P, SQ9SBI, SQ7CGN, SP7KED, SQ1NXO, SQ5SCZ, SQ8JI, SO3O, SP2YO, SP8DAJ, SP1HHF, SP8TI/5, SP5CWQ, SP9KW, SP3IPA, SP8CHI, SQ5DA, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5SUI, SP1Z, SQ9NKL, SQ9NKJ, SP9JMP, SP4FDH, SP2IHI, SO5TC, SQ3LVC, SP3HDU, SQ8LUN, SP8KAF, SP5PZB, SQ5OBV, SP8KEZ, SQ9PAZ, SP1PSPAK, SP4GED, SP8UZJ, SP9CCD, SP5NW, SQ2GCO, SP1LOO, SP5ARE, SP8VGA, SP4UBW, SQ2SL, SP3ATB, SP7RM, SP4SP, SP5GO, SP4APB, SP5TZZ, SP7VUI, SP2BYT, SP1MD, SQ6IUD, SP6RVW, SP5BRD.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi po raz trzeci Andrzej SQ5BLC
  SQ5PTZ, SP5POT, SP5IDR, SP5JTO, SP6RVW/5, SQ5AM, SP5CWC, SP5SZE, SP5BWN, SQ5LS, SP8TI/5, SP5TE, SQ5SUI, SQ5RS, HF5P, SQ5JUT, SQ5RE, SQ5FLP, SQ5SCZ, SQ5RB, SP5CWQ, SP5LYF, SQ5RSZ, SQ5AKY, SQ8JB, SP5BRD, SP5GO.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SQ5SUI, SP5IDR, SP5BWN, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5RSZ, SP8TI/5, SQ5NWB, SP7JAC, SQ5BLC, SQ8SEP, SQ5AKY, SQ8JB, SQ8LUP, SP5JTO, SQ5JUT, SP5CWQ, SP5CWC, SQ5FLP, SP5GO, SP5TWG.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ8SEP, SQ8JIX, SQ5BLC, SQ5SUI, SP5BRD, SP5CWQ, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5RIQ, SP7MTU, SQ5AKY, SP8DAJ, HF5P, SQ5RS, SP7HO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4FDH, SP4UBW, HF5P, SP7TW, SP2JP, SQ2ODE, SP2ST, SP6SG.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  Więcej szczegółów na .... [link]
  SP5CAR, SP5CWC, SP5BWN, SP2U, SP5SLT, SP2ST, HF5P, SQ5RSZ, SQ5LS.

 • 15 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja siódma)
  ================================================
 •  18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5CAR, SQ7CGN, SP7KED, 3Z4AI, SP8SAB, SQ4PAP, SP3SI, SQ8SEP, SP5JTO, SP8CHI, SP5KF, HF5P, SP4UBW, SQ3KNH, SQ8IJR, SP7MS, SQ8JIX, SQ5SCZ, SP8MAR, SP3CMZ, SP4APB, SP5TE, SP5ARE, SP5GO, SP2SN/QRP, SP9FVH, SP5CWQ, SQ8KJC, OM0AKM, SO5TC, SP6RVW/5, SP2ROC, SP7CKU, SQ8PKI, SP4JLT, SP3WYZ, SQ4KDM, SP2RAD, SP7OGR, SP5EAF, SP2CHZ, SP34U, SQ9PPT, SQ9EZE, SP5CWC, SP5LOT, SQ8HPR, UT7DP, SP3VPU, SP5IDR, SP5MI, OM0MR, OM3KAH, OM0AJA, SP2MKO, SP1LOO, SP5XTY, SP7OQF, SQ3LVU, SP3BKR, SQ5WLH, SQ2P, SQ8HQO, SQ2OUH, SQ2NUH, SQ8DSB.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi po raz drugi Andrzej SQ5BLC
  SP5CWC, SP5IDR, SP5LOT, SP5JTO, SP5SZE, SP6RVW/5, SP5TE, SQ5JUT, SQ5SCZ, SQ5RS, SQ5AKY, SQ5LS, HF5P, SQ5FLP, SP5GO, SP5CWQ, SO5TC, SP5XTY, SQ5RSZ, SQ5RIQ, SP7JAC.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5CWC, SP5IDR, SQ5FLP, SP7JAC, SQ8PKI, SQ5WF, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5RSZ, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5GO, SP5LOT, SP5TWG, SQ8JB, SP5TE.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5BLC, SQ8PKI, SQ8JIX, SQ5WF, SQ5SEP, SP8DAJ, SQ7HQZ, SP7MTU, SP7HO, SQ5RIQ, SQ5JUT, SP5JTO, HF5P, SQ5RS, SP5CWQ, SQ5AKY, SP5CAR.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4UBW, SP3WKW, SQ2ODE, SP7TW, HF5P, SP5CWQ, SP2JP, SP7MTU, SO6XL, SQ5BUJ.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  SP5LOT, SP5SLT, SQ5RSZ, HF5P, SP5CAR, SP5NAF, SP7HO, SP5CWQ, SQ4P, SP8DAJ, SQ8PKI.
  Więcej szczegółów na .... [link]


 • 08 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja szósta)
  ================================================
 •  18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SQ8IJR, SQ4PAP, SQ5KGV, SP5TWG, SP1L, SQ5WJ, SQ8SEP, SQ2AJN, SP2PHA, HF5P, SQ8KJC, SO5DZ, SP5TE, 3Z4AI, SQ3LVC, SQ8JIX, 3Z4S, SP5KF, SQ2M, SQ8PKI, SP5UAO, SQ5LNI, SP2PBY, SQ5SCZ, SQ5N, SQ6DAG, SP5BWN, SP5LOT, SP5IDR, SP4JLT, SP5GOA, SQ9JXF, SQ8MFM, SP4APB, SQ8LUN, SP8KAF, SQ3KNT, SQ5RSZ, SQ8ISS, SP7EVH, SP4JZ, SP3VSE, SP8KP, SO3ALE, SP4UBW, SP2SN, SP8VJV, SP9AOB, SQ2SPB, SP5GO, SP6RVW, SQ5RS, SP7UZG, SQ7BTK, SP9CIE, SP4TT, SP6DG, SQ5OUY, SP3JIA, SP9MQA, SP2R, SP2BP, SP6LHT, SP9BIL, SP2MKO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CARdziś poprowdzi Andrzej SQ5BLC
  SQ5RSZ, SQ5N, SP5SZE, SP5JTO, SP5IDR, SQ5AKY, SP5BRD, SQ5SCZ, SQ5JUT, SP5TE, SP5CWC, SQ5LS, SP5CWQ, HF5P, SP5GO, SP5UAO, SP5BWN, SQ5FLP, SP6RVW/5, SQ5NWB, SQ5RIQ, SP7HO

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ> 
  SP5IDR, SP5UAO, SP7JAC, SP5JTO, SP5CWC/P, SQ5RSZ, SQ5FLP, SP5BWN, SQ5N, SQ5BLC, SP5TE, SQ5NWB, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ8PKI, SP5LOT, SQ5JUT, SP5TWG, SQ8JB, HF5P.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SP5UAO, SP5JTO, SP5BRD, SQ5N, SP7HO, SQ7HQZ, SP8DAJ, SQ8PKI, SQ8JIX, SQ5RIQ, SP7MTU, SP5CWQ, HF5P, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5ANT, SP8MAR, SQ5RB, SP5LOT.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email lub JS8CALL
  wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  SP4UBW, SP5RI, SO5DZ, SP5DLX, HF5P, SP5CWQ, SP2ST, SP7RB, SP2JP, SQ2ODE, SQ5RIQ, SP7MTU.

   21:45 - 22:00 DMR, D-STAR, FUSION i M17 "multiQSO" Andrzej SQ5BLC >
  SP5LOT, SQ5RSZ, SP5BWN, SQ5TK, SP2ST, SP5CAR, SP5CWQ, SP7HO, SP5SLT, SQ5LS, SP7RB, HF5P, SQ2ODE, SQ5AKY, SP8DAJ.
  Więcej szczegółów na .... [link]

 • 01 LUTY 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja piąta)

   18:00 - 19:00  (STAŁA ZMIANA)  QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  SQ5WH, SP5BWN, SQ4PAP, SP5TE, SP7SQM, SP5BRD, SP5CWQ, SP8ENR, SQ8IJR, SP6SG, SO3ALE, SP5KF, SP5TWG, SQ5SCZ, SP9KLM, SP9CCD, SP5UAO, SQ8ISS, SP5CAR, SQ5OBV, SO8DAN, SP4TT, SP7FPU, SP4UBW, SQ8LUN, SP8KAF, SQ5LNJ, SQ8MFM, SP7VW, HF5ZM, SQ6RS, SP6RVW, SQ5ABG, SP8RAK, SQ3NMX, SP5BA, SP4SP, SQ7BQC, SQ8KJC, SQ3PMX, SP2SN, SP5IDR, SP5GEO, HF5P, SP5LOT, SP3TUT, SQ7KHP, SP4TKA, SP2CKZ, HF7ST, SQ8JIX, SP7HO, SQ4P, SQ5RS, SP8KP, SP2LR, SP3IPA, SQ5WJ, SP6APM, SQ8JI, SQ2RCE, SP3RBJ, SP4APB, SQ3JWX.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > 
  SP5UAO, SP5IDR, SQ5BLC, SP5TWG, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5SUI, SP5LOT, SQ8JIX, SQ5BLC, SQ5AKY, SQ8JB, SP5GO, SQ5RIQ, SQ7BQC, SP6RVW/5, SQ8PKI, SQ8LUP, SQ5RE, SP7JAC, SP5CWQ, HF5P, SP7HQZ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5BLC, SP5UAO, SP5CAR, SP5JTO, SP7JAC, SQ5NWB, SP5GO, SP5TWG, SQ7HQZ, SP5BWN, SQ5JUT, SP5CWQ, SQ7BQC, SQ8JB, SQ5RSZ, SP5LOT, SQ5AKY.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SP5CAR, SP5JTO, SQ8JIX, SQ8PKI, SP5UAO, SQ5JUT, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ5RIQ, HF5P, SQ5N, SP7HO, SP7MJL, SP7MTU, SP8JT.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  JS8CALL i Winlink: SP4UBW, SP5CWQ, HF5P, SQ2ODE, SQ5RIQ
  Łączności cyfrowe DMR, DSTAR, FUSION: SQ5BLC, SQ5RSZ, SP7HO, SQ8PKI, SQ5AM, HF5P, SP5CWQ, SP5NAF, SQ5AKY, SP5OXF, SP4UBW, SP4ADW, SP2OKO, SP5CAR, SP5WWP.

  Niestety można otrzymać maksymalnie jeden punkt w obu akcjach cyfrowych.
  Oczywiście jeżeli do celowo nie wydzielimy osobnej "szóstej sesji" 
  Jeśli ktoś chciałby się zaangażować i zostać stacją węzłową
  w co tygodniowch łącznościach to zapraszamy serdecznie do współpracy.
  z
  Raporty pogodowe za pomocą Winlink Global Radio Email wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM
  AKCJA DRUGA TESTOWA 21:45-22:00 !!!

  We wtorek 1 lutego 2022 będziemy chcieli spróbować czegoś nowego.
  Łączności przez całą Polskę w ramach akcji dyplomowej "DWA DWA"
  przez DMR, D-STAR, FUSION i M17 za pomocą systemu Multilink.
  Łączność będzie punktowana jak zwykła QSO jednym punktem.
  Połączenie z tym systemem zapewni jakiekolwiek urządzenie
  z systemem DMR, D-STAR, FUSION lub M17.
  Na razie dopuszczalny jest każdy sposób połączenia.
  Nawet za pomocą komputera lub telefonu z odpowiednim oprogramowaniem.

  Więcej szczegółów na .... [link]

 • 25 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja czwarta)

   18:00 - 19:00  (STAŁA ZMIANA)  QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
   Marian SQ5AKY>
  HF5P, SQ8IJR, SP5BWN, SQ5ABG, SP9JKL, SP1LOO, SP5TE, SP4UBW, SP4APB, SQ2ODE, SP2BYT, SP5CWQ SP4BQ, SP5UAO SP5IDR, SQ8JIX, SP3BW, SQ5N, SP4TKA, SP5UYX, SP1UJK, DJ8QX, SP3TM, SP1Z SP5KF SQ7GB, SQ2M, SP3WYZ, SQ5SUI, SP5DET, SP9GAK, SQ8LE, SP9NLU, SP9JKL, SP1WWS.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR > 
  SP5IDR, SQ5TPZ, SP5POT, SP5UAO, SP5JTO, SQ5LS, SQ8LUP, SQ5JUT, SQ5SUI, SP5BWN, SP5ATT, SP5CWQ, SP8MAR, SQ5RSZ, SQ5FLP, SQ5RE, SP5GO, SP7MTU, SP5AKY, SQ5N, SP7JAC, SQ5BLC, SQ7HQZ, HF5P, SP7BWP, SQ8JB, SQ5BUJ.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5UAO, SP5IDR, SQ5BLC, SQ5N, SQ5RE, SP5BWN, SP5LOT, SP7JAC, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SQ5RSZ, SP5CAR, SQ5FLP, HF5P, SQ8LUP, SQ5AKY, SP5CWQ, SP5JTO, SP5TE, SP5GO, SP5TWG, SQ8JB.

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5N, SQ5SUI, SQ5RE, SP8DAJ, SP5UAO, SQ8JIX, SP8JT, SQ5MOG, SP5WND, SQ7HQZ, SP5LOT, SP7HO, HF5P, SP7MTU, SQ5JUT, SP5BRD, SQ5AKY, SQ4PAP, SP5ANT, SP8JT, SP5CWQ, SP5JTO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP4UBW, SQ5RIQ, SP3WKW, SQ5GN, HF5P, SP2ST, SQ2ODE, SP5CWQ, SP4FEU, SP2U, SP7MTU

 • 18 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja trzecia)

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SQ5EXY, SP5IDR, HF5P, SP5GMG, SP2OVP, SP1HHF, SP7FBX, SP5KF, SP5BRD, SQ7KHP, SP3TM, SP1TZ, SP6TRK, SP5CAR, SP3LWX, SP1DA, SP4MPN, SP5HZM, SQ8AL, SQ8LSO, SP2MHS, SQ8JIX, SP6XXB, SQ8SEP, SP8AM, SP6SG, SQ5N, SP7RJU, SQ5RSZ, 3Z90DZC, SP5ABJ, SQ9ITA, 3Z4AI, SP9F, SP5CWQ, SP5XOL, SP5BWN, SP6APM, SP5USB, SP5TE, SP4JLT, SP2BMX, SQ5MOG, SP9RQO, SQ2M, SP9ZEW, SP3HDU, SQ2LYZ, SP3OKS, SQ5SUI, SP9PBH, SP7UZG, SP9GTA, SQ4KDM, HF7ST, SP4KGK, SQ8ISS, SP2FRE.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)> 
  SQ5BLC, SQ5LS, SQ5SUI, SQ5RSZ, SP5JTO, SP8KP, SQ5AM, 3Z4AI, SQ8JIX, SP5IDR, SP5BWN, SP5GO, SP7JAC, SQ7HQZ, SQ8ISS, SP5CWQ, SQ5RIQ, SQ5N, SQ5AKY, SQ8JB, SQ8LUP, SQ5JUT, SP5TE, SQ5RE, HF5P.

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SP7JAC, SP5BWN, SQ5BLC, SQ8SEP, SP5CAR, SQ7HQZ, SQ8LUP, SP5JTO, SQ5AKY, SQ8JB, SP5TWG, SP5CWQ, SQ8AL, SQ5RSZ.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ8JIX, SP8KP, SQ8ISS, SQ8SEP, SP5CAR, SP5JTO, SP8DAJ, SP7HO, SP5BRD, 3Z4AI, SP7MTU, SQ7HQZ, SQ5JUT, HF5P, SQ5AKY, SP5CWQ, SQ8AL, SQ5RIQ.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SQ2ODE, SP2ST, HF5P, SP4UBW, SQ5TK, SP5CWQ, SP7MTU

  "Do końca miesiąca zostaje JS8CALL, 
  a dla tych którzy czuja się na siłach mogą spróbować Winlink Global Radio Email
  (...) będziemy wysyłać emaile w systemie Winlink i softmodem VARA w paśmie 80m i 40m.
  (...) Wiadomosci wysyłamy na SP.FIVE.LOT@GMAIL.COM" - [link]


 • 11 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja druga)

   UWAGA!!! 
   STAŁA ZMINA GODZINY SESJI KF 

   18:00 - 19:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN) 
  Marian SQ5AKY>
  SP5IDR, SQ5N, SQ4PAP, SP4UBW, HF5P, SP8RAK, SSP6, SP6TRK/8, SQ5OMO, SP9CCD, SQ2RAD, SP6GRT, SP3WYZ, SP7TEX, SQ3MVE, SQ8IJR, SP3OCC, SP3FCO, SP5IGW, SN5KG, HF50FGP, SQ5TK, SP6EY, SP5BQ, SP9CB, SP3SI, SP5QWJ, SP4BJP, SP5TWG, SP5LOT, SQ5RE, SQ8SEP, SP7PHE, SP9KW, SP3LWX, SP8PA, SP3RAO, OE3CIN, SP7TC, SP7RFF, SP9NRO.

   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)> 
  SP5BRD, SQ5BLC, SP5TWG, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5JUT, SQ5RE, SP8DAJ, SP5JTO, SP8KP, SP7MTU, SP8PA, SP8PKI, SQ5RSZ, SP6RVW/5, SQ8ISS, SQ7HQZ, SQ5SUI, SP5CWQ, SQ8LUP, SP5TE, SQ5AM, HF5P, SQ5FL, SQ8JB, SQ8MFS, SP5IDR, SQ5AKY, SP5GO, SQ5PE.


   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SQ5BLC, SQ5PTZ, SP5POT, SP5JTO, SP5BWN, SQ5FLP, SP7JAC, SP5IDR, SQ5RSZ, SQ5PE, SP5LOT, SQ8PKI, SP5CAR, SQ5AKY, SP8PA, SQ5N, SP5CWQ, SQ5JUT, HF5P, SP5GO, SQ8LUP, SP5TWG, SQ8JB, SP7MTU, SP5TE.    

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ5N, SP5JTO, SP8DAJ, SQ8PKI, SP5BRB, SQ5TK, SQ8ISS, SQ7HQZ, SQ5PE, HF5P, SP5CAR, SQ5RS, SP5LOT, SQ4PAP, SP8KP, SQ5RE, SQ5JUT, SP5CWQ, SP7MTU, SQ8MFS, SQ5RIQ, SP7TSA, SQ5AKY, SP7HO, SP5UAO.

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  HF5P, SQ2ODE, SQ5AKY, SP2ST, SQ4ODE, SQ4PKO, SQ5RIQ, SP4UBW, SP8NCG, SP7MTU, SP7PSD

 • 04 STYCZNIA 2022  WTOREK   AKCJA DYPLOMOWA DWA DWA  (sesja pierwsza)

   20:30 - 21:00 QRG 3.711 LSB (+/- QRM, QRN)  Marian SQ5AKY>
  SP5UAO, SP5IDR, SP5CAR, 3Z4AI, SP5CWQ, SP7MTU, HF5P, SQ8PKI
   UWAGA!!! 
   PLANOWA ZMINA GODZINY SESJI KF NA 19:00 - 19:30 


   21:00 - 21:15 QRG 144.525 FM  Artur SP5CAR (zmiana operatora)>
  SQ5BLC, SP5IDR, SP5UAO, SQ5PTZ, SP5POT, SP5CWQ, SQ5RE, SQ5AM, SQ5RSZ, SQ5SUI, SP7JAC, SQ8PKI, SP8KP, SP5JTO, SP5TWG, SQ8LUP, SQ5JUT, SQ7HQZ, SQ8RMX, SQ8JB, HF5P, SQ5FLP, SP5GO, SQ5AKY, SP5GJ, SP5ANT.   

   21:15 - 21:30 QRG 439.900 FM "Radom 70cm Marcin SQ5RIQ>
  SQ5SUI, SP5IDR, SQ5BLC, SP5UAO, SQ5PTZ, SP5POT, SQ5RE, SQ5AM, SQ5RSZ, SP7JAC, SQ8PKI, SQ5FLP, SP5JTO, SQ5JUT, SQ5WM, SP5CAR, SQ5PE, SP5CWQ, SQ5AKY, SQ7HQZ, SQ8JB, SP5XVS, HF5P, SP5LOT, SP5GO, SP5TWG, SQ8LUP, SP5LYF.  

   21:20 - 21:45 QRG 144.310 USB "Garwolin V i H"  Andrzej SP5IDR>
  SQ5SUI, SQ5RE, SP5UAO, SP5CAR, SQ8PKI, SP8KP, SQ5AM, SP5JTO, SQ5PE, SQ5WM, SQ5JUT, SP5CWQ, HF5P, SP7MTU, SP5ANT, SP5XVS, SQ5AKY, SO5TC, SQ5N, SQ7HQZ.
  //raport wprowadził SP7HO

   20:00 - 22:00 QRG 3.578 "JS8CALL na 80m"  Tomek SP5LOT> [FB (grupa)]
  SP2ST, SQ2ODE, SP4UBW, SP2JP, HF5P, SP7MTU

   UWAGA!!! 
   Prośba do wszystkich: sprawdzajcie wpisy i zgłaszajcie nam ewentualne braki.